אביי

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

אַבַּיֵּי (280 לערך - 338 לערך) או בשמו האחר נחמני, היה אמורא בבלי בולט מהדור הרביעי. ראש ישיבת פומבדיתא, וחברו של רבא.


  • "הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן כר' שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידן." ~ ביחס למחלוקתם האם ניתן רק ללמוד תורה (רבי שמעון בר יוחאי) או שצריך לשלב עבודה (רבי ישמעאל), ברכות' דף ל"ה' ב'
  • "כל התורה כולה מפני דרכי שלום היא דכתיב: (משלי ג', י"ז) 'דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום'." ~ גיטין, דף נ"ט, ב'
  • "אין עני אלא בדעה." ~ נדרים, דף מ"א, א'
  • "(דברים ו', ה') 'ואהבת את ה' אלהיך' שיהא שם שמים מתאהב על ידך שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה אוי להם לבריות שלא למדו תורה פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו עליו הכתוב אומר (ישעיהו מ"ט, ג') 'ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר' אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו באמונה ואין דבורו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו אוי לו לפלוני שלמד תורה אוי לו לאביו שלמדו תורה אוי לו לרבו שלמדו תורה פלוני שלמד תורה ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו ועליו הכתוב אומר (יחזקאל ל"ו, כ') 'באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו'." ~ יומא, דף פ"ו, א'
  • "לעולם יהא אדם ערום ביראה (משלי ט"ו, א') 'מענה רך משיב חמה' ומרבה שלום עם אחיו ועם קרוביו ועם כל אדם ואפילו עם נכרי בשוק כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה ויהא מקובל על הבריות." ~ ברכות, י"ז, א'

קישורים חיצוניים[עריכה]