הקוראן: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נוספו 1,114 בתים ,  לפני 6 שנים
הרחבה, עריכה
(הרחבה)
(הרחבה, עריכה)
[[קובץ: Opened Qur'an.jpg|שמאל|ממוזער|200216 פיקסלים]]
'''[[W:הקוראן|הקוראן]]''' (בערבית: '''لقُرْآن''') הוא הספר המקודש על מאמיני ה[[אסלאם]], ולפי המסורת מכיל את דברי [[W:מוחמד|מוחמד]] הנביא.
 
==אמונה==
* "בשם האל הרחמן והרחום, השבח לאל רבון העולמים הרחמן והרחום המולך ביום הדין, אותך נעבוד ובך נסתייע, הנחה אותנו בדרך הישרה."
* "מאמינים אנו באלוהים ובאשר הורד אלינו ממרומים ובכל אשר הורד ממרומים אל אברהם וישמעאל ויצחק ויעקב והשבטים, ובאשר ניתן למשה ולישוע, ובאשר ניתן לנביאים מעם ריבונם, לא נפלה איש מהם ומתמסרים אנו לו."
* "יש אנשים אשר יאמרו אנחנו מאמינים באלהים וביום האחרון, אמנם אינם מאמינים". ~ חזון הפרה, ז
* "הרגו במלחמת האמונה את הזוממים להרגכם; אך אתם לא תחלו להילחם בהם, כי אל שונא לאנשי ריב."
* "קרא אל נתיב ריבונך בחוכמה ובדברי מוסר נאים, והתנצח עמם בדרכי נועם. ריבונך מיטיב לדעת מי תעה מנתיבו והוא מיטיב לדעת מי הם ישרי הדרך."
* "ביום אשר יפגשוהו תהיה ברכתם זה לזה, שלום! והוא יכין להם שכר נכבד."
* "אמת הדבר: אין אלהים מבלעדי אל, עזוז וגבור הוא." ~ חזון עמרם, נד
* "מהאנשים יוכלו לכחד את אשר בלבם, אך לא מאל, הוא יודע את כל אשר יהגו בלילה נגד פניו, הוא מבין אל כל מעשיהם"." ~ חזון הנשים, קג
* "מאמינים אנחנו באלהים ובאשר גילה לנו, לאברהם, לישמעאל, ליצחק, ליעקב, ולהשבטים, ובאשר ציווה אל ביד משה, ישו והנביאים. לא נבדיל ביניהם, משלימים אנחנו". ~ חזון עמרם, עד
* "מהאנשים יוכלו לכחד את אשר בלבם, אך לא מאל, הוא יודע את כל אשר יהגו בלילה נגד פניו, הוא מבין אל כל מעשיהם". ~ חזון הנשים, קג
* "אמונת מי טובה מאמונת איש תמים עם אלהיו ועושה טוב והולך בדרך אברהם המאמין בה'?" ~ חזון הנשים, קיז
* "כלוכל איש אשר בשמיםאינו ובארץמאמין לד' הואידע, הואכי יכיליש אתרב כללאל הנבראים"בלתי העולמים האלה." ~ חזון הנשיםעמרם, קיחצא
* "את כל המאמינים ועושי טוב נביא אל גנות ובתוכם מעיינות מים; ועוד עולמי עד ישבו שם כדבר ה'"." ~ חזון הנשים, קטו
* "וכל איש אשר אינו מאמין ידע, כי יש רב לאל בלתי העולמים האלה". ~ חזון עמרם, צא
* "כל עושה רע יישא עוונו, ולא יהיה לו עוזר ומושיע מבלעדי אל; וכל עושה טוב, אם איש או אשה, אם יאמינו אל, יבוא אל גן העדן, ולא יעשה להם עוול"." ~ חזון הנשים, קטז
===אברהם===
* "וכל ממית את מאמין בזדון; ינחל שאול תחתית, ועד עולמי עד ישב בה. זעם ד' ירבץ עליו, ארור יהיה, ועונש גדול לו"." ~ חזון הנשים, צ.
* "אנשי הכתב! אל תריבו על אודות אברהם, הלא התורה והאיוואנגיליאום אחרי מותו נגלו". ~ חזון עמרם, נז
* "כל שופט משפט צדק בין איש ובין אחיו, גמולו יושב לו; וכל מטה את המשפט, יאכל פרי מעלליו"." ~ חזון הנשים, פב
* "אברהם לא יהודי ולא נוצרי היה כי אם צדיק תמים מאמין באל, לא השתחווה לאל נכר". ~ חזון עמרם, ס
* "כל ההולך אחרי ההבל ומת בו, כל שכיות החמדה לא ישפקו לכפר בעד נפשו; עונש גדול לו ואיש לא יושיעו"." ~ חזון הנשים, פד
* "זכור את אשר אמר אברהם אל אור אביו. האתה עובד אלוהים אחרים? באמת, אתה ועמך שוגים עד מאוד". ~ חזון הבהמה, עב
* "כל אשר בשמים ובארץ לד' הוא, הוא יכיל את כל הנבראים." ~ חזון הנשים, קיח
 
===שכר ועונש===
* "את כל המאמינים ועושי טוב נביא אל גנות ובתוכם מעיינות מים; ועוד עולמי עד ישבו שם כדבר ה'". ~ חזון הנשים, קטו
* "כל עושה רע יישא עוונו, ולא יהיה לו עוזר ומושיע מבלעדי אל; וכל עושה טוב, אם איש או אשה, אם יאמינו אל, יבוא אל גן העדן, ולא יעשה להם עוול". ~ חזון הנשים, קטז
* "וכל ממית את מאמין בזדון; ינחל שאול תחתית, ועד עולמי עד ישב בה. זעם ד' ירבץ עליו, ארור יהיה, ועונש גדול לו". ~ חזון הנשים, צ.
* "כל שופט משפט צדק בין איש ובין אחיו, גמולו יושב לו; וכל מטה את המשפט, יאכל פרי מעלליו". ~ חזון הנשים, פב
* "כל ההולך אחרי ההבל ומת בו, כל שכיות החמדה לא ישפקו לכפר בעד נפשו; עונש גדול לו ואיש לא יושיעו". ~ חזון הנשים, פד
 
==יהודים==
* "כל המאמינים, אם יהודים, אם נוצרים, אם שבא, אם יאמינו באלהים, ביום האחרון, ויעשו את הטוב והישר בעיני האל, יש שכר לפעולתם מאתו, ולא יבוא אליהם פחד ושואה". ~ חזון הפרה, נח
* "תמצא, כי היהודים ועובדי אלילים הם השונאים הגדולים מכל בני האדם למאמינים". ~ חזון, פה.
* "היהודים אומרים: לבותינו לא נמלו, אך אל אררם על קשה ורק מעט מהם האמינו ~ חזון השלחן, פ
* "היהודים אומרים: אין אמת עם הנוצרים, והנוצרים אומרים: אין אמת עם היהודים, גם אם אלה ואלה קוראים את הכתב, כזה יאמרו גם האנשים אשר אין להם תורה, אולם אל ישפוט ביניהם ביום התקומה". ~ חזון השלחן, קה
 
==נוצרים==
* "אכן בוגדים הם האומרים: ישו בן מרים אלוהים הוא. אמור אליהם: מי יוכל לעצר באל, אם יאבה להכחיד את ישו בן מרים ואת אמו עם כל יושבי הארץ?" ~ חזון השלחן, יט
* "האומרים: ישו בנן מרים אלוהים הוא בוגדים המה. הלא דברי ישו: בני ישראל, עבדו את ד', אדוני ואדונכם, כל המדמה אל ליצור אין לו חלק בגן העדן, ושאול תחתית תהיה מושבו, ולרשעים אין עזר". ~ חזון השלחן, עו
* "ישו בן מרים אך שלוח היה כשלוחים אשר היו לפניו, ואמו אך אשה הייתה כשאר הנשים, שניהם אכלו לחם. הבט וראה את המופתים אשר נתנו להם, ואיך סרו מני דרך". ~ חזון השלחן, עט
* "ואם ישאל אלוהים את ישו לאמור: ישו בן מרים, הדברת אל האנשים: עבדו אותי ואת אמי מבלעדי אל? יענה: חלילה לי מדבר כזב ~ חזון השולחן, קטז
* "אז יאמר אלוהים: ישו בן מרים, זכור את הטובה אשר גמלתי אותך ואת אמך, אזרתיך ברוח הקודש, למען תטיף לאנשים בעודך ילד ואחרי גדלך". ~ חזון השולחן, קט
 
==נשים==
* "שכר פעולה טובה לא תאבד מאתי, איש או אישה כי יעשנה". ~ חזון עמרם, קצד
* "וכל עושה טוב, אם איש או אשה, אם יאמינו אל, יבוא אל גן העדן, ולא יעשה להם עוול". ~ חזון הנשים, קטז
* "קחו כאוות נפשכם אשה אחת או שתיים או שלוש ואל תרבו לכם מארבע נשים". ~ חזון הנשים, ב
* "ואם לא תשיג יד איש מכם לקחת לו אשה חופשית, ייקח לו שפחות מאמינות בדתכם". ~ חזון הנשים, כח
* "גם לנשיכם תהיה רביעית מכל אשר תניחו אחרי מותכם ערירים". ~ חזון הנשים, יד
* "ארבעה עדים מקרבכם יעידו על נשיכם, כי נאפו, אסרון בבתיכם והניחון במשמר עד כי המוות יגאלן או אלהיכם יוציאן למרחב". ~ חזון הנשים, יט
* "מן הנמנע כי תוכלו לאהב את נשיכם אשה כרעותה, אך אל תראו להן את שנאתכם". ~ חזון הנשים, קכא
* "בגרשכם את נשיכם והגיע עתן אל תמנעו מהן להיות לאיש כמשפט. זה חוק למאמינים באל וביום האחרון, וצדקה וחסד תחשב לכם". ~ חזון הפרה, רל
* "איש כי ימות מכם, ולו נשים, ישאיר להן די מחסורן בשנה תמימה ובל תגרשנה מביתו". - ~ חזון הפרה, רלז
* "בלב כל איש חרותה אהבת נשים ובנים וכסף וזהב וסוסים יקרים ועשתרות צאן ושדות". ~ חזון עמרם, יב
* "אם איש יענה את אשתו בקצפו או משנאתו אותה, לא תישאו חטא בעשותכם שלום ביניהם, כי אהבה טובה מפרידה". ~ חזון הנשים, קכ
 
==תפילה==
* "אתם המאמינים, אם תקומו להתפלל רחצו את פניכם ואת ידיכם עד הזרוע, ושטפו במים את ראשיכם ואת רגליכם עד הארכובה. ואם נטמאתם בבואכם אל נשיכם, רחצו את כל בשרכם"." ~ חזון השלחן, ח
* "גם אל תתפללו אחרי צאת מכם שכבת זרע, רק בהיותכם בדרך ואחרי רחצכם את בשרכם"." ~ חזון הנשים, מד
* "אם תחלו או תהיו בדרך או תסכו את רגלכם, או תבואו אל נשיכם, ולא יהיה לכם מים, קחו חול דק והשימו ממנו על פניכם ועל ידיכם, כי אל סלח ורחום הוא"." ~ חזון הנשים, מד
 
==מידות ומשפט==
* "ישאלוך על היין ועל השחוק; אמור אליהם: בשניהם עוון גדול ותועלת לבני האדם; אך עוונם גדול מתועלתם."
* "נפש תחת נפש, עין תחת עין, אף תחת אף, אוזן תחת אוזן, שן תחת שן, חבורה תחת חבורה, הכול בשילום; ובכופר יוכל לכפר בעדו."
 
==נשים==
* "שכר פעולה טובה לא תאבד מאתי, איש או אישה כי יעשנה"." ~ חזון עמרם, קצד
* "וכל עושה טוב, אם איש או אשה, אם יאמינו אל, יבוא אל גן העדן, ולא יעשה להם עוול"." ~ חזון הנשים, קטז
* "קחו כאוות נפשכם אשה אחת או שתיים או שלוש ואל תרבו לכם מארבע נשים"." ~ חזון הנשים, ב
* "ואם לא תשיג יד איש מכם לקחת לו אשה חופשית, ייקח לו שפחות מאמינות בדתכם"." ~ חזון הנשים, כח
* "גם לנשיכם תהיה רביעית מכל אשר תניחו אחרי מותכם ערירים"." ~ חזון הנשים, יד
* "ארבעה עדים מקרבכם יעידו על נשיכם, כי נאפו, אסרון בבתיכם והניחון במשמר עד כי המוות יגאלן או אלהיכם יוציאן למרחב"." ~ חזון הנשים, יט
* "מן הנמנע כי תוכלו לאהב את נשיכם אשה כרעותה, אך אל תראו להן את שנאתכם"." ~ חזון הנשים, קכא
* "בגרשכם את נשיכם והגיע עתן אל תמנעו מהן להיות לאיש כמשפט. זה חוק למאמינים באל וביום האחרון, וצדקה וחסד תחשב לכם"." ~ חזון הפרה, רל
* "איש כי ימות מכם, ולו נשים, ישאיר להן די מחסורן בשנה תמימה ובל תגרשנה מביתו"." - ~ חזון הפרה, רלז
* "בלב כל איש חרותה אהבת נשים ובנים וכסף וזהב וסוסים יקרים ועשתרות צאן ושדות"." ~ חזון עמרם, יב
* "אם איש יענה את אשתו בקצפו או משנאתו אותה, לא תישאו חטא בעשותכם שלום ביניהם, כי אהבה טובה מפרידה"." ~ חזון הנשים, קכ
 
==דתות הספר (יהדות ונצרות)==
* "מאמינים אנחנו באלהים ובאשר גילה לנו, לאברהם, לישמעאל, ליצחק, ליעקב, ולהשבטים, ובאשר ציווה אל ביד משה, ישו והנביאים. לא נבדיל ביניהם, משלימים אנחנו"." ~ חזון עמרם, עד
* "התנצחו עם בעלי הספר רק בדרכי נועם, חוץ מאשר עם בני העוולה שבהם. אמרו: 'אנו מאמינים באשר הורד אלינו ממרומים ובאשר הורד אליכם, ואלוהינו ואלוהיכם אחד הוא, ואנו מתמסרים לו' ." ~ אלענקבות, פסוק 46
* "בין בעלי הספר ישנם המאמינים באלוהים ובאשר הורד אליכם ממרומים, ובאשר הורד אליהם, בעודם ענווים לפני אלוהים. הם אינם מוכרים את אותות אלוהים באפס מחיר. כל אלה, שמור להם שכרם אצל ריבונים, ואלוהים מהיר חשבון." ~ בשורת בית עמרם, פסוק 99
* "אולם לא כולם ישוו זה לזה: בין בעלי הספר ישנה אומה של תמימי דרך הקוראים את אותו אלוהים במשך הלילה ומשתחווים. הם מאמינים באלוהים וביום האחרון ומצווים לנהוג בדרך ארץ ואוסרים את המגונה וזריזים במעשים טובים. כל אלה בישרים הם. כל טוב אשר יעשו, לא יוכחש כי עשוהו, ואלוהים יודע מי הם היראים." ~ בשורת בית עמרם, פסוק 113–115
* "אנשי הכתב! אל תריבו על אודות אברהם, הלא התורה והאיוואנגיליאום אחרי מותו נגלו"." ~ חזון עמרם, נז
* "אברהם לא יהודי ולא נוצרי היה כי אם צדיק תמים מאמין באל, לא השתחווה לאל נכר"." ~ חזון עמרם, ס
* "זכור את אשר אמר אברהם אל אור אביו. האתה עובד אלוהים אחרים? באמת, אתה ועמך שוגים עד מאוד". ~ חזון הבהמה, עב
* "כל המאמינים, אם יהודים, אם נוצרים, אם שבא, אם יאמינו באלהים, ביום האחרון, ויעשו את הטוב והישר בעיני האל, יש שכר לפעולתם מאתו, ולא יבוא אליהם פחד ושואה"." ~ חזון הפרה, נח
* "היהודים אומרים: לבותינו לא נמלו, אך אל אררם על קשה ורק מעט מהם האמינו." ~ חזון השלחןהשולחן, פ
* "לו האמינו באלוהים ובנביאים ובאשר גלה להם לא התרועעו אל הבוגדים; אך רובם חוטאים המה. תמצא, כי היהודים ועובדי אלילים הם השונאים הגדולים מכל בני האדם למאמינים"." ~ חזון השולחן, פהפד־פה.
* "היהודים אומרים: אין אמת עם הנוצרים, והנוצרים אומרים: אין אמת עם היהודים, גם אם אלה ואלה קוראים את הכתב, כזה יאמרו גם האנשים אשר אין להם תורה, אולם אל ישפוט ביניהם ביום התקומה"." ~ חזון השלחןהשולחן, קה
* "אכן בוגדים הם האומרים: ישו בן מרים אלוהים הוא. אמור אליהם: מי יוכל לעצר באל, אם יאבה להכחיד את ישו בן מרים ואת אמו עם כל יושבי הארץ?" ~ חזון השלחןהשולחן, יט
* "האומרים: ישו בנן מרים אלוהים הוא בוגדים המה. הלא דברי ישו: בני ישראל, עבדו את ד', אדוני ואדונכם, כל המדמה אל ליצור אין לו חלק בגן העדן, ושאול תחתית תהיה מושבו, ולרשעים אין עזר"." ~ חזון השלחןהשולחן, עו
* "ישו בן מרים אך שלוח היה כשלוחים אשר היו לפניו, ואמו אך אשה הייתה כשאר הנשים, שניהם אכלו לחם. הבט וראה את המופתים אשר נתנו להם, ואיך סרו מני דרך"." ~ חזון השלחןהשולחן, עט
* "ואם ישאל אלוהים את ישו לאמור: ישו בן מרים, הדברת אל האנשים: עבדו אותי ואת אמי מבלעדי אל? יענה: חלילה לי מדבר כזב." ~ חזון השולחן, קטז
* "אז יאמר אלוהים: ישו בן מרים, זכור את הטובה אשר גמלתי אותך ואת אמך, אזרתיך ברוח הקודש, למען תטיף לאנשים בעודך ילד ואחרי גדלך"." ~ חזון השולחן, קט
 
==קישורים חיצוניים==

תפריט ניווט