הבדלים בין גרסאות בדף "רבי עקיבא"

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נוספו 2,666 בתים ,  לפני 12 שנים
עיבוי
(פתיח מהוויקיפדיה)
(עיבוי)
'''[[w:רבי עקיבא|רבי עקיבא]]''' מגדולי התנאים ומגדולי חכמי ישראל בכל הדורות. חי במאות הראשונה והשנייה לספירה והיה בן הדור השלישי של התנאים. רבי עקיבא היה המנהיג הרוחני של מרד בר כוכבא.
 
* " 'ואהבת לרעך כמוך', רבי עקיבה אומר, זהו כלל גדול בתורה " (תלמוד ירושלמי מסכת נדרים פרק ט דף מא טור ג/ה"ד)
* "שחוק וקלות ראש, מרגילין לערוה" (אבות ג יז)
* "מסורת, סייג לתורה; מעשרות, סייג לעושר; נדרים, סייג לפרישות; סייג לחכמה - שתיקה" (אבות פרק ג' משנה י"ג)
* "חביב אדם שנברא בצלם. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם ...; חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום ...; חביבין ישראל, שנתן להם כלי חמדה. חיבה יתרה נודעת להם שנתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם" (שם[[s:אבות יח)פרק ג משנה יד|משנה ,אבות ג' יז]]
* "הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נידון והכל לפי רוב המעשה" (שם יט)
* "הכל נתון בערבון, ומצודה פרוסה על כל החיים" (שם כ)
* "החנות פתוחה, והחנוני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילוה, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה" (שם)
* "אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים" (יומא פרק ח' משנה ט')
* "אין כל העולם כלו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל." ~ משנה ,ידים ג' ה'
* "אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם." ~ על עונש מוות, ביחד עם רבי [[טרפון]] משנה ,מכות א' י'
:* "אף הן מרבין שופכי דמים בישראל." ~ רבן [[שמעון בן גמליאל]], שם
* "כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה 'בכל נפשך - אפילו נוטל את נשמתך', אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו , ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? ." ~ מיוחס כתשובה לתלמידיו בשעת הוצאתו להורג [[s:ברכות סא ב|תלמוד בבלי, ברכות סא ב]]
* "איזהו עשיר?...כל שיש לו אשה נאה במעשים ." ~ ,[[s:שבת כה ב|תלמוד בבלי, שבת כה ב]]
* "מה רך פסל את הקשה, דברי תורה שקשין כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם." ~ מיוחס ,לאחר שראה שטיפטוף מים חולל חור בסלע ,אבות דרבי נתן פרק ו'
* "אילו היה בידי הייתי עושה לך ירושלים של זהב." ~ לאישתו
* "<small>(התורה)</small>שלי ושלכם שלה הוא." ~ לתלמידיו ,ביחס לאישתו ,[[s:נדרים נ א|תלמוד בבלי, נדרים נ א]]
 
 
 
== עליו ==
* "עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החיים." ~ רבי [[טרפון]] [[s:קידושין סו ב|תלמוד בבלי, קידושין סו ב]]
* "דברים המוסתרים מבני אדם הוציאם רבי עקיבא לאורה." ~ רבי [[טרפון]]
* "ארבעה נכנסו ל[[w:פרדס(יהדות)|פרד"ס]] ...רבי עקיבא יצא בשלום." ~ [[s:חגיגה יד ב|תלמוד בבלי, חגיגה יד ב]]
 
* "מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד מבית המדרש- חוץ מערבי פסחים וערב יום הכפורים." ~ [[s:פסחים קט א|תלמוד בבלי , פסחים קט א]]
* "סתם מתניתין<small>משנה ללא שם האומר</small>- ר' מאיר, סתם תוספתא -ר' נחמיה ,סתם ספרא- רבי יהודה סתם ספרי ר' [[שמעון בר יוחאי|שמעון]] וכולהו אליבא<small>(לשיטת)</small> דרבי עקיבא." ~ רבי [[יוחנן בן זכאי|יוחנן]], [[s:סנהדרין פו א|תלמוד בבלי, סנהדרין פו א]]
* "משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה." ~ משנה ,סוטה ט' ט"ו
 
{{פוטנציאל}}

תפריט ניווט