גרסת התוכנה

רישיון עבור מדיה־ויקי

תוכנות מותקנות

כתובות של נקודות כניסה

עיצובים מותקנים

הרחבות מותקנות

ספריות מותקנות

ספריות צד שרת מותקנות

ספריות צד לקוח מותקנות

תגיות של הרחבות מפענח

<categorytree>, <ce>, <charinsert>, <chem>, <gallery>, <graph>, <hiero>, <imagemap>, <indicator>, <inputbox>, <langconvert>, <mapframe>, <maplink>, <math>, <nowiki>, <phonos>, <poem>, <pre>, <ref>, <references>, <score>, <section>, <source>, <syntaxhighlight>, <templatedata>, <templatestyles>, <timeline> וגם <קטע>

מבנים של פונקציות מפענח

{{bidi}}, {{CASCADINGSOURCES}}, {{#commaseparatedlist}}, {{#FORMAL}}, {{#invoke}}, {{#lst}}, {{#lsth}}, {{#lstx}}, {{pageid}}, {{PROTECTIONEXPIRY}}, {{ROOTPAGENAME}}, {{ROOTPAGENAMEE}}, {{#speciale}}, {{#target}}, {{אות ראשונה גדולה}}, {{אות ראשונה קטנה}}, {{אותיות גדולות}}, {{אותיות קטנות}}, {{#בבל}}, {{#בחר}}, {{גודל דף}}, {{דפים בקטגוריה}}, {{דקדוק}}, {{הודעה}}, {{#זמן}}, {{זמן גרסה}}, {{#זמןמ}}, {{חודש גרסה}}, {{חודש גרסה 1}}, {{#חלק בכותרת}}, {{#חשב}}, {{#חשב תנאי}}, {{יום גרסה}}, {{יום גרסה 2}}, {{#יחסי למוחלט}}, {{כותב גרסה}}, {{כותרת תצוגה}}, {{כתובת יחסית}}, {{כתובת יחסית מקודד}}, {{כתובת מלאה}}, {{כתובת מלאה מקודד}}, {{כתובת קנונית}}, {{כתובת קנונית מקודד}}, {{ללא_קישורי_שפה}}, {{#מאפיין}}, {{מגדר}}, {{מזהה גרסה}}, {{#מיוחד}}, {{מיון רגיל}}, {{מספר בקבוצה}}, {{מספר דפים כולל}}, {{מספר מפעילים}}, {{מספר משתמשים}}, {{מספר משתמשים פעילים}}, {{מספר עריכות}}, {{מספר ערכים}}, {{מספר קבצים}}, {{מספר_מרחב_השם}}, {{מרחב הנושא}}, {{מרחב הנושא מקודד}}, {{מרחב השיחה}}, {{מרחב השיחה מקודד}}, {{מרחב השם}}, {{מרחב השם מקודד}}, {{מרחב שם}}, {{מרחב שם מקודד}}, {{נתיב לקובץ}}, {{נתיב מקודד}}, {{עוגן מקודד}}, {{עיצוב מספר}}, {{#עיצוב תאריך}}, {{#עץ_קטגוריה}}, {{#קביעות}}, {{#קיים}}, {{רבים}}, {{ריפוד מימין}}, {{ריפוד משמאל}}, {{רמת הגנה}}, {{#שווה}}, {{שם דף הבסיס}}, {{שם דף הבסיס מקודד}}, {{שם דף המשנה}}, {{שם דף המשנה מקודד}}, {{שם דף הנושא}}, {{שם דף הנושא מקודד}}, {{שם דף השיחה}}, {{שם דף השיחה מקודד}}, {{שם הדף}}, {{שם הדף המלא}}, {{שם הדף המלא מקודד}}, {{שם הדף מקודד}}, {{שנת גרסה}}, {{#שפה}}, {{#תג}}, {{#תנאי}} וגם {{#תנאי שגיאה}} visited from 3.235.20.185