לדלג לתוכן

אבטליון

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

אבטליון היה בן למשפחת גרים, ולפי התלמוד הבבלי בגיטין - הוא היה מבני בניו של סנחריב. הוא היה אב בית דין בסוף תקופת הזוגות. הוא היה חברו של שמעיה, נשיא הסנהדרין.

  • "חכמים, הזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמים מתחלל" ~ אבות א', י"א
  • "עני ועשיר ורשע באין לדין לעני אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה אם אומר עני הייתי וטרוד במזונותי אומרים לו כלום עני היית יותר מהלל אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטרפעיק חציו היה נותן לשומר בית המדרש וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו פעם אחת לא מצא להשתכר ולא הניחו שומר בית המדרש להכנס עלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי אלהים חיים מפי שמעיה ואבטליון אמרו אותו היום ערב שבת היה ותקופת טבת היתה וירד עליו שלג מן השמים כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון אבטליון אחי בכל יום הבית מאיר והיום אפל שמא יום המעונן הוא הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה עלו ומצאו עליו רום שלש אמות שלג פרקוהו והרחיצוהו וסיכוהו והושיבוהו כנגד המדורה אמרו: ראוי זה לחלל עליו את השבת" ~ יומא לה ב

נאמר עליו

[עריכה]
  • "שמעיה ואבטליון - גרי צדק היו, ומבני בניו של סנחריב הם. ושמעתי שמפני שהיה אבטליון אב בית דין נקרא בשם זה, שפירושו אב לקטנים. כי טליא בלשון ארמי, קטן... אף כאן אבטליון אביהן של יתומים קטנים" ~ פירוש רבי עובדיה מברטנורא למשנה אבות א י