לדלג לתוכן

אהרן יהודה לייב שטינמן

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.
"שלא לבוא לידי אלימות חלילה, כי אין זה דרכינו."

אהרן יהודה לייב שטינמן (י"ד בחשוון תרע"ד, 13 בנובמבר 1913 - כ"ד כסלו תשע"ח, 12 בדצמבר 2017) היה רב ומנהיג חרדי ליטאי, ממנהיגיו הבולטים של הציבור החרדי במפנה המאה ה־21. כיהן כנשיא מועצת גדולי התורה של תנועת דגל התורה.

דת ומדינה[עריכה]

 • "החוקים שיש לנו הם מהר סיני, יש לנו מקרא, משנה, ש"ס בבלי וירושלמי, שולחן ערוך ופוסקים. אבל מה נעשה, זה מקום שלדאבוננו עושים חוקים, ואנו צריכים להתגונן" ~ על הפעילות החרדית בכנסת
 • "צריך ללחום עם הרשעים, ולא הכונה ח״ו ללחום בדרכים לא נכונות, רק צריך לבקש. כי כמו שצריך לא להתגרות באומות, כך אין להתגרות עם אנשים אחרים שאין להם את ההשקפה מה שצריך רק צריך לבקש רחמים ולהתנהל אתם בטוב" ~ על דרכי ההתמודדות של החרדים מול החילונים
 • "לדאבוננו בזמן האחרון יש פרצה שרוצים ח"ו לומר דעות גם לחינוך שלנו, אע"פ שהחינוך שלהם כבר ראו מזמן שזה כלום בכל זאת הם רוצים לומר לנו דעה איך לחנך, בוודאי אין מה לדבר שאנחנו צריכים ללחום על זה בכל הכוחות, אבל רצינו לדבר מה שנוגע אלינו, דעמהם ודאי אין לנו שייכות, וצריך לדעת את הנוגע לנו." ~ על התערבות משרד החינוך בחינוך החרדי
 • "אצל החרדים לדבר ה' העיקר כבוד אשתו, והם כאילו דורשים כבוד האשה" ~ על הטענות להדרת נשים בציבור החרדי
 • "אם לא לומדים תורה, זה חס וחלילה חיסול כלל ישראל. וזה אנו צריכים לבקש בתחנונים שלא יעשו חס ושלום כאלה דברים" ~ על הנסיונות לגייס בני ישיבות

חינוך[עריכה]

 • "עיקר החינוך הוא מה שמחנכים הילדים כבר מגיל הילדות, והחינוך הוא שיתחיל תיכף לדעת שיש ריבונו של עולם, ויש תורה, ושהתורה זה העיקר, ועל כל מצוה יש שכר ועל כל עבירה יש עונש, וכל זה צריך להיות מושרש בלב הילד מקטנותו עד אשר יבלע בדמו"
 • "הבן צריך לדעת שאביו אוהב אותו, וצר לו שבן שהוא כל כך אוהב מתרחק מהאושר האמיתי, אם הבנה זו תחדור להבנת הילד ודאי שיחזור." ~ הדרכה להורים
 • "אם מסלקים בחור מהישיבה פשוט הורגים אותו"
 • "כל אחד יחשוב אם זה היה הבן שלו האם היה זורק אותו, הרי היה עושה כל מיני מאמצים" ~ על סילוק בחורים מישיבה
 • "את רבקה אמנו לא היו מקבלים היום לסמינר, שהרי היו לה אב כבתואל ואח כלבן..."
 • "אם אחד רוצה להיות מחנך, לא ייתכן שיחנך והוא בעצמו לא יהיה במדרגה, הוא צריך לעלות וכפי מה שיטרח לעלות בכל הכוחות כמה שיותר יעלה, יכול להשפיע גם להיות מחנך, אחרת זה לבטלה" ~ למחנכים
 • "יש אדם שמדבר טוב מאד, מדבר ביראת שמים, אבל אם אין תוכו כברו שהוא עצמו לא אוחז בזה אלא מדבר לפי שצריך לדבר כך הוא לא ישפיע. בשום אופן לא יצמחו מזה, אם רוצים שיצמחו ילדים חרדים ת"ח ואוהבי ה' ובמידות טובות אז האדם לעצמו ג"כ צריך להיות קצת מרומם, א"א שיהיה שפל, שיהיה במידות לא טובות, ופתאום ידבר כמו צדיק, זה לא יועיל, צריך שהאישיות שלו תהיה בסדר."
 • "בזמן האחרון נוסדו ישיבות ומוסדות חינוך אשר נועדו לקבל תלמידים כאלו, אשר שם מלמדים בקבוצות קטנות ובהתמסרות ובסבלנות מיוחדת אשר צריכים לתלמידים כאלו. רבים מהם יכולים אחר כך להיכנס לישיבה גדולה ולהיות נחשבים כתלמידים מן המניין. לכן הננו בזה להעיר, שלפני שמחליטים לאיזה ישיבה להיכנס, יתייעצו ההורים עם המורים והמנהלים אם המקום שרוצים שיתקבל התלמיד הוא באמת ראוי בשבילו, ולא יהיו חס וחלילה תלמידים שנושרים מהישיבות לצעירים, כי יש לקוות שבהתייעצות עם המורים והמחנכים יחסכו הרבה צער ויגון להורים ולכלל ישראל."

מאמרותיו[עריכה]

 • "בלשון בני אדם כיום, מכנים 'פתוח' את מי שירד מעט ברוחניות, וכי זה פתוח?! זה סתום. על האדם להיות פתוח היינו להכיר באמת, ומה היא האמת? שהכול מהקב"ה הוא מנהיג את העולם ועושה הכול."
 • "העיקר זה התורה, לא אכפת ליצר הרע שכל היום יטבלו במקווה, ובלבד שלא ילמדו תורה."
 • "צריך להתרחק ממחלוקות כמה שיותר, כמה יהודים שומרי תורה ומצוות כבר יש לנו בעולם? לפחות ביניהם חשוב להרבות שלום כמה שאפשר."
 • "והנה כל אחד חושב שלו מגיע והוא צודק ואינו יכול בשום אופן להיקלט במוחו המחשבה שהוא לא צודק וא"כ השני רשע ומותר לעשות הכל אפילו להלשין או לילך לא לדייני ישראל שדנים כפי דיני התורה כיוון שלהם אין הכוח להכריח את זה שכנגדו... ועד איפה נגיע ח"ו וכמדומני שהעצה היחידה שכל אחד יחשוב בלבו לוותר כי אם נגיד לבן אדם שאיננו צודק הוא לא ישמע לנו כי הוא משוכנע שהוא צודק במאה אחוז רק אפשר לומר תוותר אף אם הנך צודק שכדאי מאוד למנוע ריב ומחלוקת ...אמנם יש חולה גרועה אשר אנשים משלים ומרמים עצמם שעושים לש"ש ואינו יכול לוותר כלום ולאדם כזה אין שום עצה רק שיעמיק ללמוד את עצמו." ~ על מחלוקת
 • "בעניין הבחירות העומדין על הפרק, אבקש מבני הישיבות נ"י שלא יגררו בוויכוחים ובוודאי שלא לבוא לידי אלימות חלילה, כי אין זה דרכינו. ואין לנו לחוש מהשקרים שלהם ופיהם שווא בטענות שונות ומשונות, וכל אחד יודע שתמיד הלכו היראים עם האמת ואין סיבה לפרוש מן הציבור. וחס ושלום לשתף פעולה עם אנשים שכוונתם להזיק או כוונות רעות אחרות."
 • "לפעמים אנשים שואפים להגדיל ולהרבות את כספם, ונימוקם עמם שהם רוצים להרבות צדקה, ומה, הם חושבים שאפשר לרמות את הקדוש ברוך הוא? הוא הרי יודע ועד שזו אינה הסיבה האמתית."
 • "אדם יכול לעשות בכספו דברים טובים, לעזור לעניים, לתמוך בלומדי תורה, אבל אם הוא נותן כסף ומקבל על כך כבוד, זה כאילו מאכילים אותו בסם המוות, נכון, 'מפרסמים עושי מצווה' – אבל לו עצמו זה מזיק בגלל הכבוד. ואותם נדיבים שמבקשים שלא יכתבו את שמותם – יש להם שכל."
 • "יש להשתדל שבכל פעולה יהיה לפחות משהו לשם שמים. בדורנו, משמעות דברי המשנה באבות 'וכל מעשיך יהיו לשם שמים' היא, שבכל מעשיך יהיה גם לשם שמים."
 • "בין אדם לחברו זהו אש, ויש לאנשים תאוה לקבור את השני, לצער אותו, לעשות אותו לכלום, ועוד נהנים מהמריבה והמחלוקת, אדם לא מפחד מהגיהנם, כי זה לעתיד, רק כשמקבל מכה ומתחיל לסבול רץ לבקש מחילה. כך זה היה בכל הדורות מאז בריאת העולם, המריבה הראשונה היה בין קין להבל, חז"ל אמרו שהיו בני חמישים יום, וכבר אז רבו, ועד היום אנשים פוגעים אחד בשני."
 • "כל ישראל יודעים שמניחים מפה יפה על השולחן לכבוד שבת, ואם אחד לא יניח ויאמר: וכי אני עובר על איסור דאורייתא או דרבנן? אבל מי שאומר כך זה סימן שהוא רוצה לרדת וזה לא טוב, וכן לגבי נטילת מים אחרונים יש כאלו שאינם מקפידים על זה, ואף על פי שיש פוסקים שאין חייבים בזמן הזה, אבל אם אחד יעמיד מפלגה של אנשים שלא יטלו מים אחרונים, ויאמרו וכי זה איסור כל כך חמור, אבל זה נקרא סטיה מהתורה, וזה חילול השם."

קישורים חיצוניים[עריכה]