בחיי בן אשר

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

רבי בחיי בן אשר אבן חלואה (ה'ט"ו, 1255 - בסביבות ה'ק', 1340), נמנה עם משפחת הרבנים חלואה, מפרשני המקרא. חי בסראגוסה שבספרד.

  • "עיקר התורה והמצווה היא האמונה כי מי שאין לו אמונה נוח לו שלא נברא." ~ כד הקמח אמונה
  • "ידוע כי מידת הכנסת אורחים מידה עצומה נמשכת ממידת החסד שהיא ממידותיו של הקב"ה." ~ כד הקמח אורחים
  • "הבנים נמשכים במדותיהם בטבע אחר משפחת האם, כי כן טבע היין להיות טעמו נמשך אחר הכלי שעמד בתוכו." (פירוש על בראשית כד ג)
  • "כל המידות המעולות וכל המוסרים העליונים המופלאים נכללים הם במסכתא זו (=אבות)" (סוף הקדמתו לפירושו על מסכת אבות)
  • "כי מה שהיה האדם אחרון הכל למעלה רמה, כי הוא תכלית הכונה בבריאת העולם... ותכלית הכונה בבריאתו לדעת את אלוקיו ולעובדו ולברך אותו ולהקדישו וליחדו" (פתיחה לפירושו על התורה)
  • "ומה שהזכיר אויביך על ישמעאל ושונאיך על עשו מפני שהאויב גדול מן השונא כי השונא אע"פ שיריע לו יעשה על דרך הרחמנות, אבל האויב הוא שבלבו איבה עולמית, לא ישים לו רחמים, על זקן יכביד עולו מאוד" (פירוש על דברים ל ז)
  • וחכמי הטבע כתבו בספריהם... חמש אצבעות שביד כל אחד ואחד מהם נברא לתועלת מיוחד, והוא כי כל אחד מהאצבעות הוא משרת לחוש אחד מחמישה חושים שבאדם... הראשון משרת לקנוח הפה והוא שבו חוש הטעם, והשני תוך הנחירים שבו חוש הריח, והשלישי לחוש המשוש למשש בכל חלקי הגוף ולפיכך הוא ארוך מכולן, והרביעי לקנח העין, והחמישי לקנח האוזן" (פירוש על ויקרא ח לג)
  • "היין מפסיד השכל ואי אפשר שתהיה עבודת האדם שלמה" (פירוש על במדבר ו ב)
  • "פלא גדול היה בכהנים המקריבים קרבנות בכל יום, שלא היה גופם לבוש אלא הכתנת לבדה שהיא חלוק והם סובלים הקור בימות הגשמים ולא היו מתים" (פירוש על שמות כח מג)