לדלג לתוכן

דב בער ממזריטש

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

רבי דב בֶר ממעזריטש הידוע יותר בכינויו המגיד ממזריטש (1704 - 1772 ; כ"ח באב ה'תס"ד - י"ט בכסלו ה'תקל"ג). מנהיג חסידי בדור השני לחסידות, תלמידו ויורשו של הבעל שם טוב.


  • חולין, אפי' בדבר הנראה חול, יעשה על טהרת הקודש. [מובא במאור עינים פ' בשלח]
  • המתפלל על איזה צער וכו' צריך לבקש רק שיתוקן למעלה וכו' ממילא יתוקן למטה גם כן. [מובא במאור עינים פ' נשא]
  • "מי שצריך אש - יחפש באפר."
  • "כשם שהשמן גנוז בתוך הזית, כך גנוזה התשובה בתוך העבירה."
  • על הכתוב 'צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה' אמר: 'שני מיני צדיקים הם. הללו קרובים אצל כל הבריות, מזהירים ומלמדים אותם, והללו יושבים לבדם על התורה. הראשונים נושאים פירות מזינים כמו עץ תמר, והאחרונים הם כמו הארז, נעלים ועקרים'."
  • " 'דע מה למעלה ממך' - דע שכל הנעשה למעלה בעולמות העליונים, הכול הוא ממך, על ידי עבודת האדם."
  • "כל מנעול יש לו מפתח המכוון לו ופותחו. אבל יש גנבים חזקים היודעים לפתוח בלי מפתח: הם שוברים את המנעול. כך ניתן לפענח כל סוד של העולם על ידי ההשתקעות המיוחדת המכוונת לו. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב את הגנב השובר את המנעול. הרי זה האדם השובר את ליבו למען השם."
  • "את עשרת העיקרים של עבודת הבורא רשאי אתה ללמוד מתינוק ומגנב.
שלושה דברים תלמד מפי התינוק:
שמח ואינו זקוק לשום מניע
אין יושב בטל אפילו רגע אחד
מה שחסר לו הוא יודע לבקש בתוקף
שבעה דברים ילמדך גנב:
עושה מלאכתו בלילות
לא השיג בלילה אחד - הריהו משתדל להשיג בלילה הבא
הוא וחבריו אוהבים זה את זה
מוסר נפשו על דבר מועט
מה שגנב אינו נחשב בעיניו כלום והוא מוכרו בפרוטה
סופג מכות וייסורים ואינו נפגע
אומנותו יפה בעיניו ולא יחליפה באחרת."
  • "עתה, בגלות, שורה רוח הקודש על אדם ביתר קלות מאשר בימים שבית המקדש היה קיים. משל למלך שהורד ממלכותו וגורש מארצו והיה נודד ממקום למקום. אם היה בא לבית עניים, אף כי נתנו לו מאכלים גרועים ומשכב גרוע, אלא שקיבלו את פניו כפני מלך, היה חש רווחה בליבו, ונהג עם אנשי הבית כמו שהיה נוהג בחצר עם האנשים המקורבים לו ביותר. כך עושה גם הבורא יתברך כשהוא בגלות."