לדלג לתוכן

חוקי חמורבי

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.
המצבה שעליה נמצאו חוקי חמורבי במוזיאון הלובר בפריז

חוקי חַמוּרָבִּי הוא קודקס החוקים שהועלה על הכתב בבבל במאה ה־18 לפני הספירה.

מתוך המבוא לחוקים[עריכה]

 • "למען הרבות טובה לבני אנוש."
 • "למען תלך הארץ באורח האמת ובדרך הישרה."
 • "למען לא יעשוק החזק את החלש, למען עשות צדק עם בת־בלי־בית ואלמנה."

מתוך החוקים[עריכה]

 • "ח) כי יגנוב איש שור או שה או חמור או חזיר או אניה, מהמקדש או מהיכל המלך, שלושים פעמים בערכו ישלם. ואם מאיש נגנב, עשר מונים ישלם תחת גנבתו, ואם אין לו – מות יומת בגניבתו."
 • "יז) כי ימצא איש עבד בורח או אמה בורחת בשדה והביאו אל אדוניו. בעל העבד יתן לו שני שקלי כסף."
 • "יח) ואם לא יגיד העבד ההוא את שם אדוניו, ינהגנו אל היכל המלך ודרשוהו וחקרוהו ואל אדוניו ישיבוהו."
 • "כב) כי יגזל איש גזל ונתפש – האיש ההוא מות יומת."
 • "קכה) כי יתן איש דבר מאומה אשר לו לפקדון ואבד הדבר במקום אשר הפקד שם עם קנין בעל הבית, כי חתרו או פרצו בבית – בעל הבית, אשר פשע בשמירתו, כל אשר הפקד אתו ונאבד ממנו ישלם ולבעל הפקדון ישיב."
 • "קכט) אשת איש כי תשכב עם איש אחר ונתפשה – יאסרום וישליכום אל המים. אם החיה האיש את אשתו, גם המלך יחיה את עבדו."
 • "קלא) אם האשם יאשים איש את אשתו כי שכבה עם איש אחר והיא לא נתפשה – תשבע באלוהים ואל ביתה תשוב."
 • "קצה) בן כי יכה את אביו – את ידיו יקצצו."
 • "קצו) איש כי ישחת את עין רעהו – עינו תושחת."
 • "קצז) אם עצם איש ישבר – עצמו תשבר."
 • "רט) איש כי יכה אשה הרה ויצאו ילדיה עשרה שקלים כסף ישקול תחת ילדיה."
 • "רי) ואם מתה האשה הזאת – מות תומת בת המכה."
 • "ריא) ואם יכה שפחת איש ויצאו ילדיה – שני שקלים כסף ישקול."
 • "ריט) כי יבנה בנאי בית לאיש ולא עשה מלאכתו באמונה ונפל הבית אשר בנה והמית את בעל הבית – מות יומת הבנאי הזה."
 • "רנ) כי יגח שור את איש בלכתו בשוק והמיתו – אין טענה בדין הזה."
 • "רסג) ואם ואבד הרועה את הצאן או את הבקר אשר ניתנו לו לשמור – שור תחת שור ושה תחת שה ישלם."
 • "רפב) אם אמור יאמר העבד אל אדוניו: 'לא אדוני אתה' והוכיחו עליו כי עבדו הוא – את אזנו יקצץ."

קישורים חיצוניים[עריכה]

ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: חוקי חמורבי