לדלג לתוכן

חיים מוולוז'ין

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

רבי חיים איצקוביץ הידוע יותר בשם רבי חיים מוולוז'ין (ז' בסיון תק"ט, 1749 - י"ד בסיון תקפ"א, 1821), מגדולי הדור בתקופתו, מחשובי תלמידיו של הגאון מווילנה, רב העיירה וולוז'ין ומייסדה של ישיבת עץ חיים, המוכרת כישיבת וולוז'ין "אם הישיבות".

  • "עיקר יסוד האמונה שצריך כל איש ישראל לקבוע בלבו שרק הוא ית"ש הוא הבעל כח האמיתי ונשמת וחיות ושורש העיקר שלו ושל כל הברואים והכחות והעולמות כולם." ~ נפש החיים ג', י"א
  • "דע מה למעלה ממך... כי כל מה שנעשה למעלה בעולמות העליונים גבוהי גבוהים, הכול ממך הוא על פי מעשיך לאן נוטים, על פיהם יצאו ויבואו." ~ נפש החיים א', ד'
  • "שעיקרו קשור ונטוע למעלה חלק ה' ממש כביכול. ומשתלשל כחבל עד בואה לגוף האדם. וכל מעשיו מגיעים לעורר שורשו העליון כענין החבל שאם ינענע קצהו התחתון מתעורר ומתנועע גם ראש קצהו העליון." ~ נפש החיים א', ה', בהגהה
  • "העוסק בתורה אף אם נתלכלך תחלה בעוונות וחטאים עצומים ונטבע מאד ברפש וטיט מצולות הרע ח"ו. עם כל זה ע"י עסק התורה נכון לבו בטוח שודאי המאור שבה יחזירו למוטב. והטוב מתגבר והולך על הרע שבו מעט מעט. עד שלסוף בהכרח יתגבר הטוב ויתפשט בכולו לגמרי." ~ נפש החיים ד', ל"א
  • "אף אם הוא מצד טהרת לבו היה שפל רוח ולב נשבר, אך אם בני אדם נוהגים בו כבוד בכל עת ורגע, זה גם כן מניעה גדולה מאוד להשגת חכמה ועבודה, כיוון שהוא מכובד בין הבריות בהכרח יש לו טרדות ומניעות." ~ רוח חיים ד', א'
  • "האדם אי אפשר לו לעמוד במקום אחד ואם לא יעלה על כרחך יפול." ~ רוח חיים א', י"ג
  • "האוכל בכוונה אמיתית לקיים גופו ונפשו לעבודת אלוקיו יתברך שמו... הוא ממש כמו המקריב קרבן." ~ רוח חיים ג', ב'

מיוחס

[עריכה]
  • "שמעתי מפה קדשו של האדמו"ר רשכבה"ג מוהר"ח ז"ל אם יבוטל דבר אחד מן הגמרא צריך להיחרב כל העולם." ~ ר' יוסף זונדל מסלנט, בספר תולדות ריז"ס