יהודה אלקלעי

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.
הרב יהודה אלקלעי

הרב יהודה בן שלמה חי אלקלעי (תקנ"ח, 1798 – ד' בתשרי תרל"ט, 1878) היה רב בסרביה, מבשר הציונות המעשית והמדינית.

מתוך כתביו[עריכה]

  • "ואפילו כשאנו דורשים בנחמות וייעודי הגאולה בשוב ה' את שיבת ציון – היינו כחולמים, וכל אחד מתאר הגאולה כאשר עולה בדמיונו, איש כפתרון חלומו."
  • "האמת יורה את דרכו, ומה שלא יעשה השכל יעשה הזמן." ~ פתח כחודה של מחט, עמוד 352
  • "ולא נאמר עוד אשכנזים, ספרדים, פולאקים (=פולנים)... כי אם אחים ישראלים בני ישראל אבינו."
  • "רוח הזמן דורש מכל המדינות לכונן את ארצם ולהקים את לשונם וכן דורש מאתנו לכונן את בית חיינו ולהקים את לשוננו הקדושה ולהחיותה."
  • "קל יותר לעשות שלום בין שתי מלכויות, מאשר להיות מתווך לשלום בין שני יהודים."
  • "הגאולה היא ישוב ארץ ישראל." ~ מכתב, עברי אנכי, עמ' 752
  • "עבודת האדמה היא נחמת הארץ והארץ הנשמה תעבד מעובדי אדמה יהודים ואינם יהודים... עבודת האדמה היא גאולת ישראל. ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אין לך קץ מגולה מזה. רוצה לומר כשיתעוררו ישראל ליישב את הארץ לעבוד את האדמה זהו ראשית הקץ האמיתי." ~ נחמת הארץ, עמ' 689
  • "מלמד שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל. ואנו מתפללים בכל יום 'ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים'. על מי ישרה ה' שכינתו? על העצים ועל האבנים? אם כן תחלה וראש לפדיון נפשנו חייבים אנו להשיב לארצנו שנים ועשרים אלף, כדי שהקב"ה ישרה שכינתו עליהם, ואחר כך יראה סימן טוב לנו ולכל ישראל."

נאמר עליו[עריכה]

  • "אם הכינוי 'נביאים' הולם את האנשים שנאבקו כדי לעורר את התודעה הלאומית בקרב עמים מודרניים... הרי אלקלעי... ודאי צריך להימנות עמהם." ~ ההיסטוריון יעקב כץ