יעקב פרידמן

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

רבי יעקב פרידמן (1956 - 1878), היה האדמו"ר מהוסיאטין, בעל "אהלי יעקב". פעיל ב"חברת ישוב ארץ ישראל" ותומך הציונות.

מתוך דבריו[עריכה]

 • "בפגשי אותך, בן ארץ מרחקים, הזרה כה לי ולארץ הורתי. לשמע שפת עבר, המלאה ממתקים, כרגע את בן אחי מצאתי" ~ מתוך שיר שכתב כשפגש לראשונה יהודי מבוכרה.
 • "אחדות האומה היא אחד מתנאי הגאולה ומגורמי הגאולה"
 • "רק האמונה השלימה נותנת לנו מטרה משותפת אשר בכוחה ללכד את כל חלקי האומה בקשר חזק וקיים לעד"

מתוך ספריו[עריכה]

"אהלי יעקב"[עריכה]

 • "אם אומרים לעלות לארץ ישראל – בין בדרך התגלות כמו בגאולת מצרים או בדרך הסתרת פנים כמו בימי עזרא – צירך לעלות." ~ עמוד ק'
 • "תוצאות דחוי ההזדמנות לעלות לארץ ישראל וליישבה – חורבן! בכיה לדורות!" ~ עמוד שמ"ד
 • "אף אם יעלה בידינו להביא את כל היהודים לארץ ישראל, לפתח ולשכלל את המדינה כראוי ולהעמידה על בסיס איתן – בטרם יחזיר ה' יתברך את שכינתו לציון, לא הגענו לכלל תחיה, אין תחיה בלי נשמה." ~ עמוד רל"ט
 • "שבענין קיבוץ גלויות והעליה לארץ ישראל צריכה להיות התעוררות מעצמנו ולהשתמש בכל הזדמנות הנתונה לנו בכיוון זה". ~ לפרשת ויצא
 • "זכות ההתעוררות העצמית עלולה לקרב את הגאולה". ~ שם.
 • "הופיע לנו קו אור: הכרת זכותה של האומה העברית מצד אומות העולם על מדינה עצמאית בארץ ישראל, ואין לזלזל בערכה של ההכרה הזאת." ~ עמוד רנ"ה
 • "לאתחלתא דגאולה כבר זכינו בעזרת ה' יתברך." ~ על מדינת ישראל, עמוד צ"א
 • "ישנם קיצוניים הדורשים את הפירוד הגמור. אלה היו מוותרים בשבילו אפילו על המדינה היהודית, כי המדינה בהכרח מקשרת את כל חלקי האומה לחטיבה אחת, אולם אין זה דרך המלך!"

"אנשי תורה ומלכות"[עריכה]

 • "דתנו דת לאומית היא." ~ עמוד 291

עליו[עריכה]

 • "בדרוך רגליו על סף חופי הארץ לא יכול היה להתאפק ופרץ בבכי מתוך התרגשות" ~מתוך תיאורו של אחד מחסידיו
 • "אישיותו הנהדרה התבטאה בשמירה מדויקת על האמת, הצדק והיושר וההשתוות המלאה של המחשבה, הדיבור והמעשה, כשעל הכל מרחפת חכמה יתירה, השכל והדעת. נפשו הזדעזעה בהרגישו ברגש דק מן הדק בתיאום בלתי מדוייק במקצת של הלב והפה" ~ בן דודו ושותפו, רבי שלמה פרידמן, האדמו"ר מסדיגורה.