לדלג לתוכן

ליקוטי מוהר"ן

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

ליקוטי מוהר"ן הוא חיבורו החשוב ביותר של רבי נחמן מברסלב, ספר היסוד של חסידות ברסלב, ואחד מהחיבורים בעלי ההשפעה הרבה בעולם החסידות בכלל. הספר נדפס לראשונה בשנת תקס"ח (1808). פירוש ראשי התיבות "מוהר"ן" הם "מורנו הרב רבי נחמן". הספר מחולק לשני חלקים: ליקוטי מוהר"ן וליקוטי מוהר"ן תנינא.


 • "כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו זו הבחינה היא מעין עולם הבא."
 • "אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן."
 • "דע, כי תשובה היא לשוב את הדבר למקום שנטל משם." ~ לקו"מ, ל"ה
 • "הנה, מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא, וכששומע ממנגן כשר והגון, אזי טוב לו..." ~ ליקוטי מוהר"ן א', תורה ג'
 • "כי צריך כל אדם לומר: כל העולם לא נברא אלא בשבילי נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלא חסרון העולם ולהתפלל בעבורם." ~ ליקוטי מוהר"ן א', תורה ה'
 • "כל הצרות והייסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת, וכשנשלם הדעת אזי נשלם כל החסרונות." ~ ליקוטי מוהר"ן א', תורה כ"א
 • "חיים נצחיים הם רק לה' יתברך כי הוא חי לנצח, ומי שנכלל בשורשו דהיינו בו יתברך, הוא גם כן חי לנצח..." ~ ליקוטי מוהר"ן א', תורה כ"א
 • "ואפלו בההסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך." ~ ליקוטי מוהר"ן א', תורה נ"ו
 • "על ידי ריקודין והמחאת כף אל כף נעשה המתקת הדינים." ~ ליקוטי מוהר"ן א', י'
 • "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד." ~ ליקוטי מוהר"ן תנינא, סימן כ"ד
 • "ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכול." ~ ליקוטי מוהר"ן תנינא, סימן כ"ה
 • "המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו למקום שהוא רוצה וכמבואר במקום אחר שאי אפשר שיהיו שתי מחשבות ביחד כלל. ואפילו אם לפעמים הולכת מחשבתו ופורחת ומשוטטת בדברים אחרים וזרים הוא ביד האדם לחזור ולהטותה בעל כורחה אל הדרך הישר לחשוב מה שראוי והוא ממש כמו סוס שפונה מן הדרך וסר לדרך אחר שתופסין אותו באפסר וכיוצא ומחזירין אותו בעל כורחו אל הדרך הישר כמו כן במחשבה ממש שיכולין לתופשה בעל כורחה להשיבה אל הדרך הראוי." ~ ליקוטי מוהר"ן תנינא סימן נ'

ראו גם[עריכה]