מנהיגות מעצבת (ספר)

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

מנהיגות מעצבת – מבט פסיכולוגי הוא ספר מאת מיכה פופר שיצא לאור ב־2007.


  • "מנהיגות, בייחוד זו הקרויה בפי כול 'כריזמטית', היא קודם כול תופעה רגשית."
  • "מנהיגים כריזמטיים עונים על צרכים רגשיים. יש לכך תימוכין במחקרים רבים: מנהיגים שדורגו ככריזמטיים היו גברים ונשים שהצליחו לעורר רגשות ושהשתמשו בדימויים בעלי השפעה רגשית רבה יותר ממנהיגים שנתפסו ככריזמטיים פחות."
  • "יש חוקרים הרואים במנהיגות תופעה פסיכודינמית: לדעתם המנהיג משמש למונהגיו כהורֶה חליפי (בדרך כלל אב) האמור למלא פונקציות פסיכולוגיות הוריות ובעיקר מתן תחושת ביטחון."
  • "למנהיגות יש אם כן ממד תרבותי מהותי. החוקר צריך להתמודד עם הקושי שבהבנת הכללים התרבותיים ובהערכת דפוסי התנהגות שונים אצל מנהיגים ומונהגים. מנהל־מנהיג ארגוני השואל עובד שנעדר מן העבודה לסיבת היעדרותו, ייתפס בעיני עובד יפני כאדם המתעניין בשלומו, לפיכך כמנהיג מתחשב ורגיש. אותה התנהגות עצמה יכולה להיחשב בעיני עובד אמריקני כהתנהגות דורסנית וכחדירה בוטה לתחום הפרט."
  • "מנהיגות קיימת בהקשרים שונים: בצבאות, בתעשייה, בקהילות, ובעצם בכל קבוצה או ארגון. ישנם הבדלים בין סוגי המנהיגים (והמנהיגות) בכל אחת מן המערכות הללו."
  • "אני מציע לתפוס את המנהיגות לא כרשימת תכונות אופי של המנהיג ולא כטקטיקת שליטה, שבה הנשלטים הם חיילים פסיביים על לוח שחמט, אלא כמערכת יחסים. אני סבור שגישה כזאת מאפשרת גם ניתוח של מופעי מנהיגות ספציפיים וגם ניתוח אינטגרטיבי־השוואתי. בכל מקום שבו יש מנהיגות, קיימים לפחות מנהיג אחד ומונהג אחד. למנהיג הפוליטי יש תומכים ומצביעים, למנהיג הצבאי פקודים, למנהיג בתעשייה ובכלכלה עובדים ולמנהיג הרוחני מאמינים. בכל המקרים הללו היחסים הלא־פורמליים הקיימים בין המנהיג למונהגים משפיעים על מידת הנכונות של אנשים לפעול ולעשות."
  • "קיימים אצל בני אדם ארבעה צרכים בסיסיים: הצורך בביטחון, בהשתייכות ובזהות, במשמעות וביכולת להתפתח. צרכים אלה, הבאים לידי ביטוי במאוויים, בכמיהות ובהשלכות. הם המַבנים את יחסי המונהגים עם המנהיגים."
  • "יחסי מנהיגות יכולים גם להיות מעוגנים במספר צרכים בה בעת. יתר על כן, חלק מהצרכים אינם מודעים, ומכל מקום אינם מוצהרים. יחסי המנהיגות אינם חייבים להתקיים עם ישות חיה."
  • "אפשר לראות מנהיגות כצורה מסוימת של הורות – תחושה של אחריות וחסות על אחרים. רוב בני האדם מסתפקים בבני משפחתם ממש. המנהיג או המנהיגה מתרגמים את הצורך הזה לקבוצות גדולות הרבה יותר."
  • "למפגש מנהיג־מונהגים יש אם כן חוקיות שניתן לפענח מתוך הבנת שלושת מרכיביה: צורכי המונהגים, צורכי המנהיגים ונסיבות המפגש. אין מדובר במפגש סטטי. הצרכים, כמו גם הנסיבות, משתנים ללא הרף ויוצרים תבניות דינמיות שבתוכן מתעצבים יחסי מנהיגות."