לדלג לתוכן

מסכת סוטה

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

מסכת סוטה היא מסכת בסדר נשים, החמישית במשנה ובתלמוד הבבלי והשביעית בתלמוד הירושלמי. בדף זה ישנם ציטוטים מהמשנה ומהתלמוד הבבלי.

משנה

[עריכה]
  • "במידה שבה אדם מודד, בה מודדין לו." ~ פרק א', משנה ז'
  • "בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגא (לפני ימות המשיח, החוצפה תגדל)... וחכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו מפני קטנים בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלב הבן אינו מתבייש מאביו ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים." ~ פרק ט', משנה ט"ו

תלמוד

[עריכה]
  • "איש ואשה זכו - שכינה ביניהן, לא זכו - אש אוכלתן." ~ דף י"ז
  • "היה רבי מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד." ~ דף י"ז
  • "משרבו תלמידי שמאי והילל שלא שימשו כל צורכן רבו מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות." ~ דף מ"ז
  • "משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא: אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא אמר ליה רב נחמן לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא." ~ דף מ"ט
  • "ר' אבהו ור' חייא בר אבא איקלעו לההוא אתרא רבי אבהו דרש באגדתא רבי חייא בר אבא דרש בשמעתא שבקוה כולי עלמא לרבי חייא בר אבא ואזול לגביה דר' אבהו חלש דעתיה אמר ליה אמשל לך משל למה הדבר דומה לשני בני אדם אחד מוכר אבנים טובות ואחד מוכר מיני סידקית על מי קופצין לא על זה שמוכר מיני סידקית." ~ דף מ'
  • "רבי אליעזר הגדול אומר כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנה." ~ דף מח'

קישורים חיצוניים

[עריכה]