לדלג לתוכן

פיוטר קרופוטקין

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.
פיוטר קרופוטקין, בערך 1900

פיוטר אלכסייביץ' קְרוֹפּוֹטְקִין (ברוסית: Пётр Алексе́евич Кропо́ткин)‏ (9 בדצמבר 1842 - 8 בפברואר 1921), מראשי ההוגים של זרם המחשבה האנרכיסטי במאה ה־19.


 • "ההיסטוריה של המחשבה האנושית אינה שוקטת. כולה מהלך ותנועה. תנועותיה דומות לאלו של מטוטלת, הן עולות ויורדות. הרעיון האנושי יש שהוא ישן. המושלים, המחוקקים, מייסדי הדתות מרדימים וכובלים אותו עד שהוא נקרש, קופא, מתאבן. המטוטלת ירדה והיא נמצאת בשפל המדרגה. לפתע יתעורר רעיון האדם. הוא מתבונן סביבו ומנתק את כבליו; הוא מתחיל לבדוק ולבחון, הוא מבקר קשות את התורות שלימדוהו רבותיו עד עכשיו. הוא מסיר את המסווה מעל כל השיטות, מעל כל המשפטים הקדומים: הפוליטיים, הדתיים, החוקתיים והחברתיים. הוא מציגם ערומים, מצביע על חסרונותיהם, מציינם כנטולי יסוד ומזיקים. הרעיון האנושי סולל לו מסילות חדשות שלא נודעו עד כה. הוא מעשיר את ידיעות האדם בתגליות חדשות, מדעים חדשים ובמרץ רענן ורצון עז הוא מתמסר לפעילות יעילה" ~המוסר של האנרכיה
 • "אצל הנמלים, העופות, החפרפרות, כמו אצל הפראים מעשה נקרא טוב כאשר הוא טוב לכל העדה או החברה ומעשה נקרא רע כאשר הוא רע ומזיק לעדה או לחברה. לא, כפי שלימדו התועלתנים, שטוב פירושו טוב ומועיל ליחיד, לאיש הפרטי. לא ולא! טוב הוא דבר או מעשה המביא תועלת לחברה. ובכן למוסר, או לידיעת טוב ורע אין קשר לדת או למצפון. זהו חוק שחקק הטבע, זהו רגש טבעי, דבר שקיום החברה תלוי בו" ~המוסר של האנרכיה
 • "סולידריות, אחדות, עזרה הדדית הן חוק הטבע; חוק המאחד ומאגד בעלי חיים שונים במלחמתם על קיומם...ובאותה מידה שרגש האחדות מפותח בחברה...באותה מידה מפותחים המרץ ואומץ הרוח אצל בניה ומובטחת הצלחתם" ~המוסר של האנרכיה
 • "הננו אנרכיסטים. ואנו מצהירים שמבקשים אנו שהאחרים יתנהגו עמנו כמו שאנו מתנהגים איתם...בל ישתמשו נגדנו במעשי כפיה ואונס, באלימות, בשקר, במרמה, במזימות, ברמאות, כמו שאנחנו לא נשתמש נגד אחרים בנוכלות בערמה ובשקר...ישאלונו: אם ברצונכם שאחרים יתנהגו עמכם כמו שהם חפצים שאתם תתנהגו עמהם...למה אתם משתמשים בחומרי נפץ ובפצצות? מדוע הרגתם את אלכסנדר השני? כלום רוצים אתם שכך יתנהגו אתכם? תשובתנו פשוטה: כן! יהרגו הם אותנו כשנהיה מנצלים ומדכאים. אנו אומרים לבנינו: ביום ההוא, כשאני אהיה מנצל, רמאי, הרגני נא, אל תרחם! כן, הרגו אותנו, ירו בנו, תלו אותנו, אם נלך לעשוק את הזולת" ~המוסר של האנרכיה
 • "המוסר האנרכי דורש שיוויון גמור ביחסים בין אדם לחברו" ~המוסר של האנרכיה
 • "צורה חדשה של חברה, צומחת בקרב עמי הציוויליזציה, והיא עתידה לבוא במקום החברה הנושנה. תהיה זו חברה של שווים, שלא יהיו אנוסים למכור, תחת לחץ ההכרח, את השרירים ואת עבודת המוח למעבידים המזדמנים להם, אלא יהיו מסוגלים להשתמש בידיעותיהם ובכישרונותיהם לצורכי ייצור בתוך אורגניזם שמעצם טיבו ובניינו ישלב את מאמצי הכול בשביל להעניק לכול את שיעור הרווחה הגדול שבגדר האפשר, אגב הנחת מרחב מלא וחופשי ליוזמותיו של כל פרט ופרט." ~ מתוך "נאומי המרד"
 • "חירות עודנה תמיד התרופה הטובה ביותר לחולשותיה החולפות של החירות." ~ 1896
 • "ההיסטוריה באה ללמדנו כי צורה חדשה של חיים כלכליים דורשת תמיד צורה חדשה של ארגון פוליטי." ~ 1896
 • "האנרכיה היא הניגוד של אוטוריטה."
 • "לצורות הייצור החדשות וכן לצורות כל מיני ההתאחדויות יינתן חופש גמור של התפתחות, ללא כפייה... מלבד זאת לא תקפא חברה זו על צורה אחת קבועה ומתה; להפך, היא תפשוט ותלבש צורות בלי הפסק, כי תהיה ברייה חיה, מתפתחת בלי סוף."
 • "חברה זו לא תהיה קופאת על צורות מסוימות שאין בהן תנועה, אלא תלך ותשתנה ללא הרף, כי תהיה אורגניזם חי, המתפתח בהתמדה...
יש לשאוף להתפתחותה השלמה של ההתאגדות מרצון מכל הבחינות, בכל הדרגות האפשריות ולשם כל המטרות שאפשר להעלותן על הדעת: התאגדות המתחלפת תמיד, הנושאת בקרבה את יסודות קיומה ולובשת בכל שעה את הצורות המתאימות ביותר לשאיפותיהם הרב גוניות של הכל - את מבנה החברה אנו מתארים לעצמנו כדבר שלעולם לא יקבל צורה סופית.
הוא לא יוכל לחיות בלי שיהא ניזון מהשתתפותם המתמדת, יום יום, של הכל. אין הוא יכול להתקיים בלי ליצור מגע תמידי בין הכל לשם אלף-אלפי העניינים המשותפים; אין הוא יכול לחיות בלי ליצור את החיים המקומיים הבלתי-תלויים בתוך היחידות הקטנות ביותר."

קישורים חיצוניים[עריכה]