ר"ן

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

רבי נסים בן ר' ראובן גירונדי (הר"ן או הרנב"ר) (1315 בערך - 1 בינואר 1376), מן הראשונים. גדול פרשני הרי"ף, מגדולי פרשני התלמוד. הר"ן היה בעל השכלה מדעית ופילוסופית, כמו כן היה רופא והתמחה בכתיבת סת"ם, ואף כתב לעצמו ספר תורה ששרד כיום ומוחזק בספרייה הלאומית בירושלים‏. היה משמונת הרבנים המוערכים ביותר על ידי רבי יוסף קארו על פי הקדמתו לספרו "בית יוסף".

מספר דרשות הר"ן[עריכה]

  • "הנה ראו כולם שר' אליעזר היה מסכים אל האמת יותר מהם, וכי אותותיו כולם אמיתיים צודקים, והכריעו מן השמיים כדבריו, ואף על פי כן עשו מעשה כהסכמתם שאחר ששכלם היה נוטה לטמא, אף על פי שהיו יודעים שהיו מסכימים הפך מן האמת, לא רצו לטהר, והיו עוברים על דברי תורה אם היו מטהרין, כיוון ששכלם נוטה לטמא, שההכרעה נמסרה לחכמי הדורות." ~ דרשות הר"ן, דרוש שלישי, עמוד קכ"א במהדורת מוסד הרב קוק
  • "אם היה יחיד אצל רבים היו קובעים הלכה כדברי רבים ואם רבים אצל רבים או יחיד אצל יחיד – כפי הנראה לחכמי הדור ההוא, שכבר נמסרה להם ההכרעה, כאומרו 'ובאת אל הכהנים הלויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם' וכן 'לא תסור וגו' ', הרי שנתן רשות לחכמי הדורות להכריע במחלוקת החכמים כפי הנראה להם, ואף אם יהיו הקדומים מהם גדולים מהם ורבים מהם, ונצטווינו לילך אחר הסכמתם הן שיסכימו לאמת או להפכו." ~ דרשות הר"ן, דרוש שביעי, עמוד רנ"ג במהדורת מוסד הרב קוק

נאמר עליו[עריכה]

מדברי תלמידו הריב"ש[עריכה]

  • "וחי נפשי ראיתי אני בברצלונה את מורנו הרב רבנו ניסים זצ"ל כשהיה רוצה להוכיח על איזה דבר מעצמו קצת עשירי הקהילה, היו מתריסים נגדו ומבטלין עצתו." ~ שו"ת הריב"ש, תשובה תמ"ז
  • "בחטאתינו נשאר העולם שומם וגלמוד, לולי ה' צבאות הותיר לנו שריד דבר אחר לדור הוא מורנו הרב הגדול רבנו נסים נ"ר... ודעתו רחבה מני ים ושכלו זך, ואשר אין ערוך אליו בכל חכמי ישראל. ואין להשוות כולם לפניו, כקליפת השום וכגרגיר שומשום." ~ שם סי' שע"ה