רבי יצחק נפחא

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

רבי יצחק נפחא אמורא ארצישראלי בן הדור השני והשלישי.

  • "אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי – אל תאמין, לא יגעתי ומצאתי – אל תאמין, יגעתי ומצאתי – תאמין." ~ מגילה ו
  • "אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין." ~ תענית ח'
  • "אמר להם אמשול לכם משל למה הדבר דומה לאדם שיש לו שתי נשים אחת ילדה ואחת זקינה ילדה מלקטת לו לבנות זקינה מלקטת לו שחורות נמצא קרח מכאן ומכאן." ~ "לאחר שרב אמי ורב אסי ישבו לפניו והתווכחו האם ילמדם הלכה או הגדה והשיעור התעכב, בבא קמא ס ב'
  • "לעולם ישליש אדם את מעותיו שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ושליש תחת ידו." ~ בבא מציעא מ"ב א'
  • "אשה כיון שאין לה תבואה בתוך ביתה מיד צועקת." ~ תמורה ט"ז א'
  • "לשעבר כשהייתה הפרוטה מצויה, היה אדם מתאווה לשמוע דבר משנה ודבר תלמוד. ועכשיו כשאין הפרוטה מצויה, וביותר שאנו חולים מן המלכות, אדם מתאווה לשמוע דבר מקרא ודבר אגדה." ~ מסכת סופרים ט"ז ד'
  • "לא דייך מה שאסרה לך התורה, אלה שאתה מבקש לאסור עליך דברים אחרים ?!" ~ביחס לאנשים הנוהגים סיגופים בעצמם ,ירושלמי נדרים ט' א'
  • "מאי דכתיב (תהלים קמ, ט) 'אל תתן ה' מאויי רשע זממו אל תפק ירומו סלה' אמר יעקב לפני הקב"ה רבונו של עולם 'אל תתן' לעשו הרשע תאות לבו 'זממו אל תפק' זו גרממיא של אדום שאלמלי הן יוצאין מחריבין כל העולם כולו." ~מגילה ו' א'
  • "אמר הקב"ה עלי לשלם את הבערה שהבערתי אני הציתי אש בציון שנאמר (איכה ד, יא) 'ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה' ואני עתיד לבנותה באש שנאמר (זכריה ב, ט) 'ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה'." ~ בבא קמא ס ב'
  • "מלכות נכנסת ומלכות יוצאת וישראל עומד לעולם." ~קוהלת רבא א' ד'

קישורים חיצוניים[עריכה]