רבן גמליאל ברבי

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

רבן גמליאל ברבי (בנו של רבי, נקרא גם רבן גמליאל השלישי) נשיא הסנהדרין בין השנים (200-220), מחכמי 'דור המעבר' שבין התנאים לאמוראים. בנו של רבי יהודה הנשיא.


  • "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עון" (אבות ב ב)
  • " כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עון" (שם)
  • "הוו זהירין ברשות, שאין מקרבין אדם אלא לצורך עצמן: נראין כאוהבין בשעת הנאתן, ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקו" (שם ג)
  • "רבן גמליאל ברבי אומר: "ונתן לך רחמים ורחמך והרבך" - כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים, וכל שאינו מרחם על הבריות אין מרחמין עליו מן השמים". (בבלי שבת קנא ב)