לדלג לתוכן

שם משפחה

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.
עץ משפחתי

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא שם משפחה.


  • "שמות משפחה הנסמכים על שמות מקומות מקובלים בין היהודים מאז שבאו שמות משפחה לעולם." ~ רוביק רוזנטל (מקור)
  • "ראוי שכל מפקד (מפקד כיתה עד ראש מטה) יחליפו שמות משפחה במקרה שהם גרמנים, אנגלו סכסיים, סלביים, צרפתיים ולועזים בכלל, בשמות משפחה עבריים למתן דוגמה לחיילים. צבא הגנה לישראל צריך להיות עברי ברוחו, בחזונו ובכל גילויו הפנימיים והחיצוניים." ~ דוד בן-גוריון, על עברות שמות משפחה
  • "יש אנשים שעבורם לשם המשפחה הילה רוחנית. רבים מרגישים ששינוי שם המשפחה עלול ליצור פגיעה ברצף הדורות. במקרים מסוימים שם המשפחה מעיד על המקור הקדום בעם ישראל (כהן, לוי), בכלל, שם המשפחה מעניק לנו איזושהי תחושת שייכות יהודית." ~ דודו כהן
  • יהודים באירופה אימצו שמות משפחה בצורה מסיבית בסוף המאה ה־18 ותחילת המאה ה־19, כי אז הם נצטוו לעשות זאת על ידי השלטונות במזרח אירופה ובמרכזה." ~ חיים גיוזלי
  • "לאבותינו לא היה שם משפחה, 'אבינו' לא היה שם המשפחה של אברהם אבינו. שם המשפחה נוצר בדורות האחרונים, מתוך דרישה של השלטונות הנוכריים, כדי לרשום את כל התושבים באופן מסודר. לכן אין בו חשיבות גדולה מבחינת היהדות. מה שכן, היהדות כן מחשיבה מאוד את המשפחתיות, ובדורנו בהרבה משפחות ההווי המשפחתי והגאווה המשפחתית קשורים בשם המשפחה. לעתים גם שינוי שם המשפחה מביא צער להורים, וגם זה שיקול חשוב." ~ חיים נבון
  • "בעבר היו קוראים לאדם על שם אביו, למשל, אם לאבא היו קוראים ראובן, אז קראו למשפחה 'הראובני'. במקרה שלאב קראו שמעון, קראו למשפחה 'שמעוני', וכן הלאה. שמות המשפחה במתכונתם הנוכחית הגיעו בדורות הרבה יותר מאוחרים. בפועל, אין להם משמעות." ~ פנחס בדוש
  • "אני מבין את הרצון להמשכיות השם, ולמרות שיש בזה משהו ארכאי, אני מסוגל אפילו לכבד את זה. אבל בני זוג, כאנשים בוגרים, צריכים להיות מסוגלים בכניסה לחייהם המשותפים לקבל את ההחלטה איך יקראו למשפחה שלהם. כי זו המשפחה שלהם, לא של ההורים שלהם. ואם אף אחד לא מסוגל לוותר, יש לבצע משפט שלמה ולהמציא שם משפחה חדש." ~ תומר און
  • "יותר ויותר נשים מוסיפות את שם המשפחה של הבעל שלהן לשמן המקורי, והופכות לבעלות שני שמות משפחה המופרדים במקף. בחלק מהמשפחות מקבלים גם הילדים את שני השמות משני ההורים, מה שמאלץ את ההורים להתמודד עם השאלה הטרחנית 'אם לילד יש כבר עכשיו שני שמות משפחה, כמה שמות משפחה יהיו לילדים שלו?' " ~ נועה יחיאלי
  • "מה שקרה בכור ההיתוך הישראלי, זה שהגיעו אנשים עם מנהגים שונים של שמות, וכולם הוכפפו לחוק שנולד משיטת המשפט האנגלית, בהמשך למנדט הבריטי ששלט כאן לפני קום המדינה. כך הוגדר ששם המשפחה הוא השם של הגבר. אבל בפועל לא רק נשים נדרסות תחתיו, אלא תרבויות שלמות." ~ מיכל רום