אסתר חיות

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אסתר חיות

אסתר חיות (נולדה ב־1953) היא שופטת ישראלית. נשיאת בית המשפט העליון החל מאוקטובר 2017.


  • "העצמאות השיפוטית ואי התלות של השופטים ברמה המוסדית וברמה האישית, הן אחת הערובות החשובות לכך שתישאר בידי הפרט כתובת לפנות אליה לצורך הגנה על זכויותיו. השמירה על עקרון העצמאות ואי התלות של השופטים היא, אפוא, מאבני היסוד בכל משטר דמוקרטי."
  • "דור המייסדים של שופטי בית המשפט העליון בישראל העלו על נס את כבוד האדם, אף בטרם שנחקק בישראל בשנת 1992 חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. הדבר משתקף היטב בקורפוס מרשים ומעורר השראה של פסיקה שקדמה לחקיקת חוק היסוד."
  • היסטוריה מלמדת כי הטמעת הערך של כבוד האדם בקווי המתאר של כל חברה אנושית, אינה יכולה להישען על טקסט משפטי בלבד. היא מותנית במהות היחסים המתקיימים בין הפרט לשלטון. היא מותנית ביחסים שמקיימים הפרטים בחברה בינם ובין עצמם מתוך מחויבות עמוקה ועקבית לכבודו של כל אדם באשר הוא אדם."
  • "המשפט אינו חולש, אינו יכול לחלוש ואינו צריך לחלוש על כל תחומי החיים. למשפט גבולות מסוגים שונים, ויש תחומים שהוא בוחר שלא לעסוק בהם."
  • "חבירה יחד של מספר אנשים לשם ביצוע העבירה, ונוכחות של האחד בשעת מעשהו של השני, עלולה במקרים רבים לעודד ולחזק את ידיו של מבצע העבירה."
  • "יש באופי הקולקטיבי של המדיניות המעוגנת בחוק האזרחות למחוק את זהותם הייחודית של הפרטים הנמנים עם אותו קולקטיב."
  • "חשיפת מידע בדבר דיונים פנימיים ותרשומות של התייעצויות פנימיות עלולה אמנם לפגוע בתהליך קבלת ההחלטות ולגרוע מאיכותן. אולם הצורך להגן על תהליך קבלת ההחלטות איננו חזות הכול. הרשות איננה יכולה לסרב למסירת המידע שנתבקש, תוך הישענות בלעדית על האינטרס הכללי בשמירה על כנות הדיונים."
  • "קהל היעד של פסק הדין הוא בעלי הדין, שלרוב אין להם השכלה משפטית. אנו כשופטים מחויבים לעשות מאמץ כן ואמיתי במטרה להוציא מתחת ידינו מסמך הדובר בלשון בני אדם, שאותו יוכל בעל הדין להבין גם ללא תיווכו של עורך הדין."

נאמר עליה[עריכה]

  • "חיות היא שופטת דגולה. חכמה, שקטה, קשובה, עניינית, ומעבר לכול – משפטנית מובהקת היודעת לברור את המוץ מן התבן." ~ רם כספי


נשיאי בית המשפט העליון
משה זמורהיצחק אולשןשמעון אגרנטיואל זוסמןמשה לנדוייצחק כהןמאיר שמגראהרן ברקדורית בינישאשר גרוניסמרים נאוראסתר חיות ישראל