אשר בן יחיאל

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רבנו אשר בן יחיאל המכונה הרא"ש (1250 - 1327) - מגדולי פרשני התלמוד והפוסקים ובעל השפעה מכרעת על עיצוב ההלכה היהודית.


שו"ת הרא"ש[עריכה]

 • "שינהגו בו נידוי, באותו המשוגע", ואם לא יחזור בו, "ידונו אותו למוות בדין זקן ממרה". (על רב שאסר שימוש בעירב חצרות) (כלל כא סימן ט)
 • "מעיד אני שמים וארץ שאיני חוקר וחופש (ומחפש) וחוטט (ומחטט) לבטל דבריך, אך אם הייתי יכול לקיימם, היו חביבים עליי מאוד. אך מה אעשה, תורתנו תורת אמת, ואין אדם רשאי להחניף בה". (מתוך ויכוחו בפסיקת הלכה) (כלל מו סימן ב)
 • "בנות ישראל הן פרוצות בזמן הזה ויש לחשוש שמא נתנה עיניה באחר".

(נגד פסק הרמב"ם שאשה יכולה לדרוש גט מבעלה) (כלל מג סימן ו)

אורחות חיים[עריכה]

 • "ואלה הדברים שיזהר בהם לסור ממוקשי מות, לאור באור החיים" (משפט פתיחה)
 • "להתרחק מן הגאווה בתכלית הריחוק"(יום ראשון)
 • "שלא יסעד בסעודת הרשות"(שם)
 • " שלא ישיח שיחה בטילה, ויזהר ללמוד בלילה עד שישן מתוך דברי תורה ולא מתוך שיחה בטלה"(שם)
 • "כשיגיע עת תפילה משלוש תפלות שביום, יניח כל עסקיו ויתפלל. וראש כל הדברים שישמור את עיניו מכל דבר שאינו שלו."(שם)
 • "ופזר ממונך כאשר הוא רצונו, כי בידו למלאות חסרונך ולתת טרף בני ביתך."(יום שני)
 • "דע את אלהי אביך, ודבריך במאזני צדק תשקול, והין צדק יהיה לך, ויקל בעיניך הוצאות ממונך מהוצאות דברך. ופיך אל ימהר להוציא דבר רע, עד אשר תשקלהו במאזני שכלך."(שם)
 • "כוון בתפילתך, כי התפילה היא עבודת הלב. ואם בנך ידבר לך ולא מלבו, הלא ייחר לך. ומה תעשה טפה סרוחה לפני מלכו של עולם, ולא תהיה כעבד שמסרו לו מלאכה נכבדת לטובתו וחיבלה, ואיך יעמוד לפני המלך?"(שם)
 • "ומה טוב לבקש סליחה על מאמרך סלח לנו בלא כוונה." (שם)