בית המשפט העליון (ספר)

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

בית המשפט העליון הוא ספר מאת יצחק זמיר שיצא לאור ב־2022.


  • "מקובל במדינות העולם שזהות המדינה נקבעת בחוקה. עם זאת, במדינת ישראל, גם בהיעדר חוקה, לא היה ספק בזהות המדינה: היא הוקמה כמדינה יהודית ודמוקרטית."
  • "המשפט קובע נורמות של התנהגות ראויה, יוצר דה לגיטימציה של הפלייה, מחנך את הציבור, עשוי להרתיע מפני התנהגות בניגוד לדין, ובסך הכול משפיע על ההתנהגות, גם אם התהליך איטי."
  • "פסק דין של בית המשפט העליון בישראל, כמו במדינות אחרות, הוא סופי, לא משום שהוא בהכרח נכון וצודק, שהרי גם בית המשפט העליון עלול לטעות, אלא משום שנדרש גבול של זמן ומשאבים אחרים להתדיינות משפטית."
  • "במישור של הכלל בית המשפט אמור לקדם את הביטחון והוודאות ולהבטיח את הסדר התקין וההתנהלות הראויה בחברה באמצעות אכיפה של כללים המסדירים את החיים המשותפים, לשמור על שלטון החוק ועל ערכי היסוד של המדינה, ליצור ולפתח כללים המקדמים את הרווחה של כל אדם ושל הציבור."