לדלג לתוכן

לתקן עם

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

לתקן עם – נאורות ולאומיות במזרח אירופה הוא ספר היסטוריה מאת ישראל ברטל על זרמים רעיוניים, ארגונים פוליטיים ותופעות חברתיות, ששינו את פניה של החברה היהודית במזרח־אירופה בעת החדשה. הספר יצא לאור ב־2013.


 • "בין שהכלים היו חדשים, בין שהרעיונות היו מהפכניים, נמצאו כל אלו שביקשו למרוד בהוויה המסורתית ממשיכים הרבה ממה שמרדו בו."
 • "המתח בין מסורת לחדשנות, סגירות ופתיחות, בנייה ופירוק נמשך והולך בחברה היהודית מאז ראשית תנועת ההשכלה, לפני יותר ממאתיים שנה, ועד לחברה הרב־תרבותית בישראל של ראשית האלף השלישי."
 • "ערב העת החדשה שכנה ה’אומה’ הטרום־מודרנית היהודית, רובה ככולה, באימפריות רב־לאומיות גדולות ששלטו במחוזות מרכז אירופה ומזרחה."
 • "מה שאירע לסרבים, ליוונים, לליטאים ולאוקראינים במרוצת המאה התשע־עשרה קרה גם ליהודי מרכז אירופה ומזרחה: הלאומיות נוצרה בתוך הקבוצה האתנית ובה בעת ‘הלאימה’ אותה והציעה קריאה חדשה של העבר, של המורשת התרבותית (ובתוכה הדת), של הזיקה לזמן ולמקום ושל המציאות הפוליטית והחברתית."
 • "העיירה המנומנמת, השקועה בחלומה על אוצרות מן העבר המפואר, הוצגה בסיפור וברומן כקוטב המנוגד לכרך התוסס, המפרק סדרי חיים ועוקר ערכים, דעות ואמונות."
 • "בעולם ההיסטורי של מזרח אירופה היו הן המשכילים והן החסידים, למרות עולם המושגים הנבדל שלהם ולמרות הדימוי העוין משני הצדדים, נתונים במשק כלכלי שבו הם פעלו באותם תנאים והשתמשו באותן דרכים."
 • "במאה התשע־עשרה התחולל שינוי רב־משמעות במעמדה של העיר בעיני יהודי העולם. במחשבה היהודית התפתחו דעות, עמדות ודימויים בלתי־מסורתיים, שהעניקו לירושלים משמעויות חדשות, בעלות אופי חילוני בעיקרן. בה בעת שינתה גם הזיקה הדתית של היהודים לעיר את אופייה המסורתי ולבשה פנים חדשות."
 • "הפתיחות והחופש שהיו תורפתה של אמריקה בעיני רבנים ושאר מגִינים מזרח אירופים של אורח החיים המסורתי, נחשבו כמעלתה בעיני כל אלו שביקשו תיקון ושינוי של החברה היהודית המסורתית."
 • "משכילי מזרח אירופה, שנרתעו הן מן האישה המסורתית המאיימת והן מבת־מינה המורדת במוסכמות, המשיכו למצוא נוחם בציור דמות אידאלית של ‘אשת חן’ דמיונית נוסח הבורגנות הגרמנית. ‘אשת חן’ זו, שאותה שיוו לנגד עיניהם ועיצבו בשיח הגברי שלהם, הייתה בסופו של דבר הפיצוי הספרותי לתחושות הפחד, החולשה והנחיתות שהיו מנת חלקם של רבים מן הגברים המשכילים."
 • "מעל דפיה של העיתונות היהודית התנהל אחד המהלכים החשובים בפוליטיזציה של המחשבה ובחילון השפה והמושגים של החברה היהודית המסורתית."
 • "עולם־המחר של הסוציאליסטים היהודים נתחבר אל חזון אמנציפציה חילוני ורומנטי של הלאומיות היהודית במזרח אירופה שהוקצה בו מקום מסוים ל’עבר’ היהודי."