לדלג לתוכן

מאיר צבי ברגמן

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.
הרב מאיר צבי ברגמן

הרב מאיר צבי ברגמן (נולד בשנת ה'תר"צ, 1930) הוא ראש ישיבת רשב"י וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה.

שיטת לימוד תורנית[עריכה]

 • "אנשים לא יודעים, גם מבוגרים ובפרט צעירים, וחושבים שהמעלה שלהם בעיני אחרים ומעל הכול בעיני עצמם תהיה רק אם הם יחדשו משהו. בוודאי שצריך לעמול ולחדש בתורה שכל אחד יגיע לחלקו בתורה, אבל צריכים להבין שגם לחזור על חידוש של מישהו אחר ולאומרו כראוי, זה עצמו מורה ומוכיח על מעלתו של האומר."
 • מה שבזמן האחרון נתייסד ענין בחינות על עמודים שלמים במשנה ברורה, וכמו כן על דפי גמ', הנה ודאי שדבר גדול הוא לדעת שולחן ערוך, וכמו כן להיות בקי בש"ס, אבל אני מדבר על הבחינות, שגדולי הדור מעודדים לזה, אבל בודאי שכוונתם רק בשביל הכלל, לחזק גם את אלה שאינם שקועים כל כך בלימוד לעומק, בעמל התורה. אבל בני התורה השקועים בלימוד, העמלים בעומקה של תורה אע"פ שבודאי צריכים לקבוע זמן ללמוד הלכות, וללמוד ש"ס בשביל בקיאות, אבל הבחינות, עול הבחינות מגרע מלהיות שקוע בלימוד. ולדוגמא שני חברים שיושבים ולומדים בחברותא, ואחד יוצא לכמה רגעים, מה היה מעולם עד היום, כשהיה חוזר, היה אומר לו חבירו שברגעים אלו שלא היית התבוננתי עוד ועלה בדעתי פי' חדש בתוס', עלה ברעיוני תירוץ חדש על הקושיא שנתקשינו, ואמנם בתקופה האחרונה, כשהחברותא נאלץ לצאת לכמה רגעים, החבר שנשאר מוציא מכיסו את דפי החזרה למבחן, או פותח ספר משנה ברורה וחוזר, ובפרט בימים שלפני הבחינה אינו יכול להתרכז בלימוד כלל שהרי אינו רוצה להיכשל במבחן, וראשו תפוס בזה, ודבר זה הוא מפריע גדול בעיון." (מקור).

חינוך[עריכה]

 • "דבר שצריכים לדעת מנהלי הסמינרים שחינוך הדור כולו תלוי בהם, שרק לתת אהבה למתחנכות זה יכול להציל, ובהזדמנות זו יש להעיר כיון שבידכם מוטל החינוך של הדור כולו, אנא לא לשנות מהחינוך הקודם, מהחינוך שיסדה האישה הגדולה מרת שרה שנירר עליה השלום, בהסכמת גדולי הדור, אין לנו להתבייש בזה!".
 • "כל מה שלומדים יותר מקצועות זה גורם לחפש עבודה במקומות האסורים. וכבר דיברתי מזה שאע"פ שבחדר העבודה נמצאים רק בנות אבל האוירה צריכה להיות אוירה של תורה ויראת שמים, כי אחרת זה משפיע על הבית שלא יהיה בית של תורה." ~ בכנס מנהלי הסמינרים בארץ ישראל.
 • "כל אב ואם מורידים דמעות כמים ובאים לבקש ברכות כדי שהילדים ילכו בדרך התורה לתפארת ישראל, הנה יש לנו הזדמנות, שמעתי מספר פעמים מפ"ק של מו"ח רבנו הגדול זיע"א וכבר אמרתי זאת בכמה הזדמנויות, שעל גזירה זו מחויבים אנו במסירות נפש, תדעו שמסירות נפש זה להפקיר את הכל כפשוטו בשביל הדבר, שלא יבוא בחשבון כל נזק, ממוני או כל דבר אחר, אם נגזר עלינו לחיות חיי צער עלינו לעמוד בנסיון וללכת לקראת זה בשמחה, וכשילדינו יראו איך אנו מחשיבים מעריכים ומייקרים כל כך את התורה, אז גם הם יחשיבו את התורה ותהיה להם הסיעתא דשמיא לעלות בתורה." (מקור)

ענייני ציבור[עריכה]

 • "הדברים ברורים שאם דגל התורה, בהוראת מרנן גדולי התורה זצוק"ל חתמו על הסכמים שהתחייבו לקיומם, דרך התורה היא לקיים את ההסכמים, כפי שהתורה מחייבת. ומי שטענתו בפיו שמשמרת התורה והיהדות היא תלויה רק בנציג פלוני או אלמוני הגם שכולם חרדים לדבר ה', ומשום כך לא צריך לקיים את ההסכמים, הם דברים שאין להם שחר. ואדרבה, זהו קיום התורה והיהדות, וזאת הערובה היחידה להימנע ממחלוקת וחילול ה' ואין הנהגה זו ראויה לתנועת "דגל התורה" ולבטאונה "יתד נאמן"[1].

דת ומדינה[עריכה]

 • "יהודי חרדי הוא לא ימין והוא לא שמאל, ליהודי החרדי יש שולחן ערוך ויש לו את חכמי ישראל"[2].
 • "לדעתי עדיף ללכת עם הערבים מאשר עם הרפורמים במפלגת העבודה."
 • "האם אנחנו 'הליכוד?!' – האם יש לנו שייכות איתם?! הרב שך היה אומר שהולכים איתם כי הם הכי קרובים לדת ולמסורת היהודית. כשהיינו בחוץ לארץ לא היינו הולכים להסתדר עם הגויים? הלא הרב מפוניבז' ישב בסיים הפולני. מה שיהיו יכולים להסתדר היינו עושים. וכי יש לנו שייכות איתם?!"
 • "אלו המכריזים על עצמם כי הם כביכול חרדים על ה' ועל דברו, וכל השקפתם בענין שלימות ארץ ישראל להחזיק בציונות ולאומיות, הם נטע זר בכרם בית ה'". ~ על מפלגת הציונות הדתית.
 • "והשכם והערב הם מעמידים בסכנה את כל כלל ישראל, בכך שמתגרים באומות העולם, ועולים בטומאה למקום המקדש, ועוברים על ג' השבועות שהשביע הקב"ה את ישראל" ~ על מפלגת עוצמה יהודית.
 • "ונראה כי אף דעת הגדולים שסברו כי על ידי ההשתתפות בבחירות ותמיכתם במוסדות התורה, יש בזה הכרה במדינה ודבר זה יביא להתערבות זרה ח"ו. הרי שעל עתה, בשעה שמנסים לשבור החומה, להתערב אצלנו בתוך בתינו, בחינוך צאצאינו, ביכולת של יהודי לקיים חיי תורה ויהדות בארץ ישראל וחרטו מלחמה על זה בריש גלי שזה כל מטרתם, ואף על דברים שאינם נוגעים כלל לתמיכתם במוסדות התורה, גם הם היו אומרים ומורים שחוב קדוש עלינו להציל עצמינו מהם, כי בשעה זו כל תכלית ההצבעה היא לאפשר לקיים חיי תורה ומצוות בארץ ישראל". ~ על החובה להשתתף בבחירות לכנסת.
 • "ההצבעה בבחירות אינה בשביל הנציגים, אלא רק להכריז כי 'חבר אני לכל אשר יראוך', הנציגים צריכים לתת דין וחשבון אך ורק לגדולי ישראל, והציבור מצביע אך ורק כי על ידי כך הוא מודיע שיש מחנה גדול שמכריז שה' הוא אלוקים. " (מקור)
 • "אף אחד אינו 'בעל הבית' לוותר על התורה, ואנחנו לא נסכים לשום פשרה שנוגעת לגיוס בני ישיבות, כמו שהיתה דעתם של מורי ורבי החזון איש, ורבינו הגדול הרב שך, זכותם תגן עלינו." (מקור)
 • "אנחנו נגיד את זה ברור: שלא יעזור להם כלום!!! אנחנו נמשיך ללמוד והישיבות הקדושות ימשיכו הלאה, עם כל הגזירות, כי הם חיינו ואורך ימינו. אנחנו לא נעזוב את התורה הקדושה." (מקור)

על חותנו הרב שך[עריכה]

 • "ראש הישיבה היה רגיל לומר שאף על פי שאמריקה היא מלכות של חסד וארץ ישראל בלי אמריקה אינה יכולה להתקיים לכאורה, וצריכים להתפלל על זה, אבל יהודי צריך לדעת שאף אנו כעת בגלות ואת כל הגלויות עברנו בס"ד רק על ידי לימוד התורה, ואין לנו לבטוח באמריקה, אמריקה עושה רק מה שטוב בשבילה, ואין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים."
 • "בשנת תשנ"ח, אז עלה נושא גיוס בני הישיבות, ומו"ח זצוק"ל אמר לי בזו הלשון 'כשיגיע הזמן בו ראשי השלטון ינסו לבצע את זממם ולגייס את בני הישיבות, תפרסם בשמי שזו שעת שמד וצריך למסור את הנפש על זה כהלכות קידוש ה' ביו"ד.' " ~ (מקור)
 • "ראיתי כמה קשה לו ההכרעה בזה, וכמה התלבט בזה, להתוודע לרשות, לעמוד לצד אחד אשר גם הוא רחוק מדרכנו, דרך התורה, כרחוק מזרח ממערב. אמנם ראה בעיניו הבהירות כמה קשה שלטון השמאל ליהדות, ה'ירחם, והכריע בדעתו דעת תורה לבחור במועמד נגדו. וק"ו עתה לעת כזאת אשר עכשיו כל עין רואה מה היא מלחמתם ומהו רצונם רח"ל, ואין ספק כי דעתו הגדולה היא ההלכה ואסור לעמוד מן הצד" ~ בקריאה לבחור במועמד הימין לראשות הממשלה, 2001.
 • "מורי חמי זצוק"ל, היה ירא וחרד ביום הבחירות, והרבה לא יודעים הוא היה צם באותו יום. הוא לא רצה שידעו מזה"...
 • "קראו לזה בזמנו 'שחרור', שיחררו את ירושלים, ותגובתו הראשונה של חמי הרב שך זצ"ל בזמנו: 'אוי אוי אוי, עכשיו יעלו על הר הבית ח"ו, יעלו יהודים ויעברו על איסור כרת'. זו היתה תגובתו הראשונה והמיידית!".

על עצמו[עריכה]

 • "בני היקרים, ילדי היקרים, האדם המדבר אתכם עכשיו, הוא היה גם יתום! בגיל שבע וחצי נפטרה אימי היקרה ע"ה, ואני בעצמי עברתי את מה שאתם עוברים, ואני יודע מה זה להיות יתום!.
 • "אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה לפני קרוב לתשעים שנה, כשהייתי ילד. היה לי אח יחיד, קראו לו נחום. כמה ימים לפני ראש השנה, הורינו לקחו אותנו לקבר רחל. לאחר שהתפללנו, חיכינו בחוץ על המדרכה שיבוא אוטו לקחת אותנו חזרה לירושלים. הגיע אוטו עם נהג ערבי, בתחילה נסע לאט, אך כשהגיע על יד המדרכה עשה סיבוב חד מכוון, ודרס את אחי הקטן בן השלוש וברח.
אבא שלי לקח את אחי הקטן על הידיים, הוא היה מלא דם, היה שם איזה מישהו שהיה לו אוטו קטן וההוא נתן לו להיכנס, עם כל הדם. אמא שלי רצתה גם להיכנס, לא היה מקום, והוא סגר את הדלת ונסע לבית לחם, שם אמרו שיש בית חולים. אמא שלי הלכה רגלי לבית לחם. אח שלי נפטר, ואנשים שעמדו שם גם כן ראו את המספר של האוטו, והם ראו איך שהוא בכוונה עשה סיבוב ודרס אותו.
היו איתנו שם גם אחיות של אמא שלי, והם לקחו אותי חזרה לירושלים. עד שהגענו לירושלים, אחי כבר שכב על הארץ עם נרות מסביבו.
אני זוכר שאבא שלי קנה מנורת חשמל בשביל בית הכנסת בבתי אונגרין, וכתב על זה את השם של אחי לזיכרון. באופן לא רגיל תוך זמן קצר התפוצצה המנורה, ואז אמר אחד מגדולי ירושלים שלא היו צריכים לעשות לאחי זיכרון כמו לנפטרים רגילים, הוא קדוש.
אומר לכם כעת: האחים שלכם שנהרגו על ידי הזד הארור, לא צריכים שום תיקונים, הם קדושי עליון". ~ בניחום אבלים אצל ילדי משפחת פלאי, 15 בפברואר 2023.

נאמר עליו[עריכה]

 • "לפני שלושים שנה, סיפר לי הרב ברגמן, חתנו של הרב שך, שהיה ממקורבי ביתו של ה"חזון איש", שפעם ביקש להעמיד סוכה לפי כל דקדוקי ה"חזון איש", סוכה נטולת מסמרים. בערב סוכות חשב: מה, לי תהיה סוכה מהודרת שלסבא שלי לא הייתה כמוה? מיד נטל כמה מסמרים וקבע אותם בסוכה.." ~ הרב יהודה עמיטל.[3]
 • "בביקור במעונו של חבר מועצת גדולי התורה מרן הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א ראש ישיבת רשב"י, דיבר מרן על החילול ה' הנורא מתופעת היריקות כנגד נוצרים ועל כך שיש איסור גמור לעשות זאת. לאחר דברי מרן שליט"א, סיעת דגל התורה מודיעה כי היא מגנה בתוקף את התופעה הנלוזה הזו וקוראת לעצור אותה לאלתר". ~ סיעת דגל התורה בכנסת אוקטובר 2023.

קישורים חיצוניים[עריכה]