משה פיינשטיין

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
רבי משה פיינשטיין

רבי משה פיינשטיין (ז' אדר תרנ"ה 1895 - י"ג אדר תשמ"ו 1986). פוסק הלכה. מחשובי הרבנים האורתודוקסים בארצות הברית במאה ה-20.

  • "הנה שאף שעניין צבא ההגנה הוא דבר גדול אבל עניין לימוד התורה ללומדי תורה עוד יותר גדול גם מלהגן על המדינה... ולכן ודאי מי שיש לו תשוקה ללימוד התורה ולהעשות גדול בתורה ובהוראה וביראת שמים יש לו לילך לישיבות הגדולות ויהיה ברכה לכלל ישראל והגנה גדולה לכל ישראל." ~ על צבא מול לימוד תורה
  • "בת מצווה הוא ודאי רק דברי רשות והבל בעלמא ואין שום מקום להתיר לעשות זה בבית הכנסת... ואי איישר חילי (לו היה לי הכוח) הייתי מבטל במדינתנו גם סדר בר המצווה של הבנים." ~ על בר מצווה ובת מצווה (נכתב בשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א' סימן קד)
  • "בין לתוספות, בין לרמב"ם ואף לרש"י... איסור רציחה מ"לא תרצח" גם על עובר... ואסור להורגו אף לפיקוח נפש... רק להצלת אמו שלא תמות בלידה." ~ על הפלה מלאכותית
  • "גם רשעים אין להם תאווה לזה בעצם, אלא שכל התאווה הוא רק מחמת שהוא דבר אסור, והיצר הרע מסיתו להמרות כנגד רצון הקדוש ברוך הוא.... לבד שהוא נגד התורה באיסור חמור, הוא גם נגד עצם האנושיות שנעשה שפל ובזוי בתכלית השפלות. אף אומות העולם יודעים שהם תועבות שאין כמותם... ומחזיקין את בעלי עבירה זו למנוולים ואינם מן הישוב כלל." ~ על הומוסקסואליות
  • "אין בידינו להועיל לתועים במין במינו המבקשים לעצמם היתר"
  • "במשכב זכר אין כלל תאווה מצד הטבע, וכל המתאווה לזה הוא רק תועה מהטבע..." (שו"ת "אגרות משה", אורח חיים, ד, קטו).