משנה תורה

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף מאויר מתוך 'משנה תורה'

משנה תורה הוא חיבור מאת הרמב"ם שנכתב סביב שנת 1175.


 • "לא ימהר להשיב ולא ירבה לדבר וילמד לתלמידים בשובה ונחת בלא צעקה ובלא אריכות לשון."
 • "שלא יהא אדם פרוץ בצחוק ולא עצב ומתאבל אלא מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות."
 • "לא יאכל אדם עד שתתמלא כריסו אלא יפחות כמו רביע משבעתו."
 • "כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ואינו שבע ומעיו רפין אין חולי בא עליו וכוחו מתחזק."
 • "דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם."
 • "אין ראוי לרב לנהוג קלות ראש לפני התלמידים ולא לשחוק בפניהם ולא לאכול ולשתות עמהם כדי שתהא אימתו עליהן וילמדו ממנו במהרה."
 • "דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם וזו משונה מזו ורחוקה ממנו ביותר יש אדם שהוא בעל חמה כועס תמיד ויש אדם שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל ואם יכעס יכעס כעס מעט בכמה שנים ויש אדם שהוא גבה לב ביותר ויש שהוא שפל רוח ביותר ויש שהוא בעל תאווה לא תשבע נפשו מהלוך בתאווה ויש שהוא בעל לב טהור מאד ולא יתאווה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להן."
 • "שתי קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן ולא ללמדן לעצמו ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהן או מוכן לאחת מהן או שכבר למד אחת מהן ונהג בה יחזיר עצמו למוטב וילך בדרך הטובים והיא הדרך הישרה."
 • "אחד השוכר מחבירו מקצת חצר או שדה שאין בה דין חלוקה או שנים ששכרו מקום אחד בשותפות כל אחד מהן יכול לכוף את חבירו ולומר לו או שכור ממני חלקי או השכיר לי חלקך ואם יש בה דין חלוקה חולקין."
 • "כופין בני העיר זה את זה לעשות חומה דלתים ובריח לעיר ולבנות להן בית הכנסת ולקנות ס"ת ונביאים וכתובים כדי שיקרא בהן כל מי שירצה לקרות מן הציבור."
 • "אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם או יהיה שם חידוש במעשה בראשית אלא עולם כמנהגו נוהג."
 • "כשצרין על עיר לתפשה אין מקיפין אותה מארבע רוחותיה אלא משלוש רוחותיה ומניחין מקום לבורח ולכל מי שירצה להימלט על נפשו."

נאמר עליו[עריכה]

 • "עומדת לפנינו יצירה עדינה, מקורית ומגוונת, מגובשת בתכלית על כל חוליותיה ומרכיביה. המתח הרב המאפיין את קיומם ביחד של רבים מחלקיה, והוא מסימני היצירה הגדולה הזאת ומסממניה, אינו שולל את אחדותה היסודית. אין ספק שחיבור גדול וחשוב זה הוא עמוד העמודים בבניין רב הממדים שהקים הרמב"ם, וניתן לומר כי היהדות כמעט כולה, על כל קפלי הווייתה, משתקפת ממנו." ~ יצחק אשר טברסקי

קישורים חיצוניים[עריכה]

ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: משנה תורה