לדלג לתוכן

סדר טהרות

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.
סדר טהרות

סדר טהרות הוא אחד מששת סדרי משנה.


  • "מאימתי טהרתן, בית שמאי אומרים, משירבו וישטופו. ובית הלל אומרים, רבו אף על פי שלא שטפו. רבי שמעון אומר, שטפו אף על פי שלא רבו. כשרין לחלה וליטול מהן לידים." ~ מסכת מקוואות (פרק א', משנה ה')
  • "כל משקה שתחלתו לרצון אף על פי שאין סופו לרצון, או שסופו לרצון אף על פי שאין תחלתו לרצון, הרי זה בכי יותן." ~ מסכת מכשירין (פרק א', משנה א')
  • "משקה טבול יום, כמשקין שהוא נוגע בהן. אלו ואלו, אינן מטמאין." ~ מסכת טבול יום (פרק ב', משנה א')
  • "הדיח בהם את הכלים או שמיחה בהם את המדות, פסולים. הדיח בהם כלים מודחים או חדשים, כשרים." ~ מסכת ידים (פרק א', משנה ד')
  • "ספק נעשה בהם מלאכה ספק לא נעשה בהם מלאכה, ספק יש בהם כשיעור ספק שאין בהם כשיעור, ספק טמאים ספק טהורין, ספיקן טהור, מפני שאמרו, ספק הידים ליטמא ולטמא וליטהר, טהור." ~ מסכת ידים (פרק ב', משנה ד')


ששת סדרי המשנה

סדר זרעיםסדר מועדסדר נשים

סדר נזיקיןסדר קדשיםסדר טהרות