לדלג לתוכן

יצחק נסים

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.
הרב יצחק נסים, 1958

יצחק נסים (1895–1981) היה הרב הספרדי הראשי לישראל בשנים 1955– 1972.


  • "לעם ישראל יש תורת חיים, כלומר: שהיא נוצרה למען החיים, לראות את הדרך הטובה אשר ילכו בה."
  • "לנו יש תורה המקיפה את כל מערכות החיים, ואין שטח אחד משטחי החיים שאינו כלול בה."
  • "העם כולו, כל חלק וחלק בו, עושה הוא במסירות לב ונפש בתחומו. אולם, אין מקום בעולם שבו הרבצת תורה, שמירת היהדות והמצוות, מרובות בו כבארץ ישראל: שמהם נוטעים אדמת ישראל ומיישבים שממותיה; מהם העוסקים בחרושת וכל מלאכה לביצורה ופיתוחה; ומהם שידיהם מחזיקות שלח, ושומרים בגבורה על יושביה, ומברכתם של אנשי ארץ ישראל, נהנים אחינו שבגולה, שהם ואנו ערבים זה בזה, לא רק משום שבני עם אחד אנחנו, אלא שהם מסייעים ומחזקים את ידנו." ~ לדור ולדורות, חלק א' – מאמרים ונאומים, ערב ראש השנה תשכ"א, יד הרב ניסים תשע"ג, עמ' ט"ו-ט"ז
  • "אף על פי שחייב אדם לקיימן, ראוי לו לאדם להחזיק במצווה אחת, ולהשתדל לשומרה לעשותה, בכל יכולתו. כל מצווה ומצווה יש לה תפקיד ומכוונת היא לדבר מסוים." ~ לדור ולדורות, חלק א' – מאמרים ונאומים, עמ' כ"ג
  • "מפגשים רבים ושונים היו לעם ישראל עם דתות העולם, מהם תוצאותיהם היו קשות ונוראות, ומהם שיצרו הבנה ויחסי ידידות. כולנו שמחים שבימינו, המפגשים מעוררי הצער הולכים ונעלמים. כל זה נובע מן ההכרה, ההולכת וגוברת, למתן חופש מחשבה ואמונה לכל אדם." ~ לדור ולדורות, חלק א' – מאמרים ונאומים, עמ' של"ט
  • "לא היינו להוטים לקבל גרים, אלא אם כן הוכיחו דבקותם באמונת ישראל. וחלילה להעלות על הדעת, אפילו בהרהור קל, שהדבר נובע ממגמות גזעניות. עם ישראל דוחה כל גזענות והבא מכל מקום ומכל גזע לקבל על עצמו באמת ובתמים עול תורה – הריהו מתקבל." ~ לדור ולדורות, חלק א' – מאמרים ונאומים, עמ' של"ט

 * "ידוע מה רב כוחה של הצדקה, שמהפכת מידת הדין למידת הרחמים, ומצילה ממוות, כמו שכתוב 'וצדקה תציל ממות'. ויכול אדם לבטל כל גזרה קשה בצדקה ובגמילות חסדים." ~ לדור ולדורות, חלק א' – מאמרים ונאומים, עמ' ס"ב-ס"ג

נאמר עליו[עריכה]

  • "דווקא טענותיך נגדי נעמו לי לא פחות מברכותיך, כי חסיד אני לדברים כנים, ודברי בקורת של איש אמונים יקרים בעיני לא פחות מדברי תהילה ושבח." ~ דוד בן-גוריון