לדלג לתוכן

עובדיה יוסף

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.
הרב עובדיה יוסף

הרב עובדיה יוסף (י"ב בתשרי ה'תרפ"א, 23 בספטמבר 1920, בבגדאד - ג' במרחשון ה'תשע"ד, 7 באוקטובר 2013 בירושלים), היה הראשון לציון והרב הראשי הספרדי בשנים 1973 - 1983, מנהיגה הרוחני של מפלגת ש"ס ומגדולי הפוסקים בדור האחרון.

כללי[עריכה]

 • "בתורה אין עדות. זה כך, זה כך. מה זה אכפת אם זה פרסי, אם זה חלבי, אם זה בבלי, אם זה תוניסאי? תורה אחת - משפט אחד. כל מי שאומר, אם זה אמת, פוסקים כמותו... זה תורה של כל ישראל. 'תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב' (ספר דברים, לג, ד) - לא כתוב 'קהילת חלבים', לא כתוב 'קהילת בבלים'. זה של כל ישראל, כולם שווים."
 • "אני אוהב את כל העדות באופן שווה. יש לפעמים הלכות של עדות אחרות שנכשלים בהם ואני מביא עליהם. למשל העדות של הבבלים נכשלים בדבר אחד, כשעושים הדלקת הנרות בערב שבת, קודם מדליקים את הנרות ואחר כך מברכים... ואני אמרתי שהבבלים עושים בזה שלא כהוגן. אז אני שונא בבלים? אני בבלי בעצמי... הלכה זה הלכה. הלכה לא פוחדת משום אדם."

על שיטת הפסיקה[עריכה]

 • "אין לנו אלא דעת מרן." ~ על שיטת הפסיקה כרבי יוסף קארו המכונה "מרן" (נכתב בשו"ת יביע אומר חלק ו' אורח-חיים סימן מ"ח, ובחלק ז' יורה דעה סימן י"ג)
 • "ושמעתי שיש טוענים על דברי שמאחר שהרבנים הראשיים לתל אביב-יפו שקדמוני הניחו המנהג להחמיר, אין לשנות המנהג. ולאו מילתא היא, שמקום הניחו לי להתגדר בו. ומכל שכן שידוע שהרבנים הראשיים הספרדיים שקדמוני הוו מיכף כייפי [=היו כפופים] לעמיתיהם הרבנים האשכנזיים, הגאון הרב בן ציון עוזיאל ז"ל הווה כייף [=היה כפוף] להגאון הרב אברהם יצחק קוק זצ"ל... וכן הגאון הרב יעקב משה טולידאנו ז"ל, בהיותו רב ראשי לתל אביב-יפו לא היה יכול להרים ראש כלפי עמיתו יבדל לחיים טובים הגאון הרב איסר יהודה אונטרמן שליט"א, ולחלוק עליו בהלכה... אבל אנן דלא כייפינן תלי"ת [=אני שאין אני כפוף תהילה לה' יתברך], על משמרתי אעמודה להחזיר עטרה ליושנה להורות כדעת מרן שקבלנו הוראותיו." ~ יביע אומר חלק ו', אורח חיים, סימן מ"ג.
 • "זה חשוב שיהיה רב שיפסוק על פי ההלכה ולא רק על כל דבר אסור ואסור. רק למי שלומד תורה כראוי יהיה כוח להתיר כשההלכה אכן מתירה, זהו כוחא דהיתרא עדיף."
 • "אנשים עקשנים שבאו ממרוקו... הם חושבים שהמנהגים שלהם הם הלכה למשה מסיני. כתוב 'כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה' (ספר ישעיהו, ב, ג). הם במקום הפסוק הזה כתבו 'כי ממרוקו תצא תורה'."
 • "חביבי, יש לך כל הפוסקים האלה, מה מרוקו? אנשים מדלת העם הם יחלקו על הפוסקים האלה?... זה סתם עקשנות להגיד 'מרוקו, מרוקו'. מה, מרוקו ירדה מהשמים? צריך להיות מנהג שזה על פי ההלכה."
 • "לך למרוקו. תעשה שמה מה אתה רוצה. בארץ ישראל קיבלנו הוראות מרן. מחר יבוא לי אחד מכורדיסטן יגיד לי 'בכורדיסטן היינו לובשים נעליים ביום כיפור' - אז אני אצטרך לפסוק כמו כורדיסטן? אני יש לי מרן. מה אכפת לי מכורדיסטן? יבוא אחד יגיד לי 'בבוכרה היינו עושים ככה', 'בטושקט היינו עושים ככה'. מה השטויות האלה?... יש לנו תורה אחת. באנו כולם לארץ ישראל ברוך ה' כולנו תלמידיו של מרן. לא זזים מדבריו ימין ושמאל. לא תשמעו לאנשים שאומרים מנהג, מנהג, מנהג. לא שווה כלום המנהגים, כולם הבל וריק... כל אחד אומר לי 'זה מנהג, זה מנהג, זה מנהג'. מה זה מנהג? מה זה אכפת לי? לעשות נגד מרן? חס ושלום. היה לא תהיה."
 • "מנהג זה אותיות גהנם." ~ על מנהגים שמנוגדים להלכה
 • "איש שאכל ושבע יכול להוציא אישה [ידי חובה, בהקראת ברכת המזון]. אישה לא יכולה להוציא איש. יש לה בן, בן 13, 14, אבל מסטול - לא יודע לברך ברכת המזון. רוצה היא לברך לו? לא יכולה להוציא אותו ידי חובה. חייב לומר אחריה מילה במילה: 'ברוך' -'ברוך', כמו הכורדים בזמנם שהיו אומרים, מסכנים לא יודעים להתפלל. היה צועק החזן [והם חוזרים אחריו]: 'ברוך' -'ברוך'. 'מודים' -'מודים'."
 • "הייתי בן 18 שנה, היה בית כנסת 'אוהל רחל' של פרסים. רבי יעקב דואק היה מלמד אותם. והנה הוא היה צריך לעבור לבית וגן, קרא אותי אמר לי 'תיתן את השיעור במקומי'. אמרתי 'טוב, אני מסכים' והתחלתי ללמד אותם. היה שמה אחד, אליהו אבא שאול, אביו של הרב בן ציון אבא שאול. ההוא שמע אותי אומר שהבן איש חי לא צודק, והלך הוא לחכם צדקא ואמר לו 'בא אחד, בבלי אחד, שמו חכם עובדיה, חולק על רבי יוסף חיים'. שלח וקרא את אבא שלי ואמר לו 'מה עושה הבן שלך? חולק על בן איש חי?', אמרתי לו: 'חולק על בן איש חי. מה יש?'... הטיפשים האלה היו צועקים 'איך חולק על יוסף חיים, חולק על יוסף חיים...' מה זה בן איש חי? בן איש חי ירד מהשמים?... אם תלמיד חכם טועה - חס וחלילה מכשיל אלפים. אלפים לומדים בן איש חי ועושים כדבריו, עד שאני באתי ופרסמתי את זה. אלפים שומעים אותי דרך הלוויין במוצאי שבת. ברוך ה' אלפים חזרו בתשובה."
 • "עכשיו באו לארץ ישראל. 'כל ההולך ממקום למקום ואין דעתו לחזור'. תימנים דעתם לחזור לתימן? חלאס, הם באו פה. וכל אחד, ברוך ה', בני מקום ובני נחלה. ולכן, מכיוון שאין דעתם לחזור חייבים לנהוג כמנהג המקום. פה נוהגים כמו מרן."
 • "יש תימנים, משבשים את המנהגים שלהם של חוץ לארץ, לא מדליקים נרות [של יום טוב] או מדליקים בלי ברכה. הם עושים שלא כהוגן. כיוון שבאו לארץ ישראל, חייבים לעשות פה כמו ארץ ישראל. אין להם להמשיך מנהגים של חוצה לארץ. כשבאו לפה, חייבים לעשות ככל חוקותיו וככל משפטיו. כמו כל המנהגים של הספרדים. הם ספרדים. גם האשכנזים מברכים... אם כן על מה הם סומכים? יש בהם צעירים משובשים, 'להחזיק מנהג תימן', כאילו מנהג תימן ירד מהשמיים, זה טעות."
 • "לימוד ההלכה צריכה להיות בדווקא עם לימוד 'טור' ו'בית יוסף'. יסוד ההלכה הוא מרן ה'בית יוסף'. לא ללמוד רק 'שולחן ערוך' ו'משנה ברורה' בלבד, כי בכך לא ישיגו את האמת. בשביל להשיג את האמת של ההלכה, צריך ללמוד 'בית יוסף'. על ידי כך יידע באמת הלכה למעשה, וכפי שקיבלנו הוראות מרן ה'בית יוסף'. הרב 'משנה ברורה', עם כל כבודו, הוא היה פוסק לאחינו האשכנזים, והיה הולך אחרי הרמ"א ושאר גדולי האחרונים... פוסק רק לפי האחרונים – 'מגן אברהם', ט"ז וב"ח ['טורי זהב' ו'בית חדש']. ואף שחולקים על מרן, הוא פוסק כמותם, אך זה לא לפי שיטתנו."

על מסירת שטחים[עריכה]

 • "אם ראשי ומפקדי הצבא יחד עם חברי הממשלה, יקבעו שיש פקוח נפש בדבר, שאם לא יוחזרו שטחים מארץ ישראל קיימת סכנת מלחמה מיידית מצד השכנים הערביים, ואם יוחזרו להם השטחים תורחק מעלינו סכנת המלחמה ויש סיכויים לשלום בר קיימא, נראה שלכל הדעות מותר להחזיר שטחים מארץ ישראל למען השגת מטרה זו, שאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש... אין לסמוך על הנס ולהיכנס במלחמה עם אויבים אכזריים, לכן עלינו להחזיר את השטחים, לסלקם מעלינו." ~ בדרשתו ב"כנס שנתי לתורה שבעל פה" של מוסד הרב קוק בשנת 1979
 • "האם ניתן שדם ישראל יישפך כמים?... אני הכרתי אישית כמה מן הבחורים שנהרגו ולמדתי באילו נסיבות נהרגו. נורא ואיום! אז אני אפקיר נפשות של עם בשביל חלקת אדמה? בשביל הר או גבעה? אני מרגיש שמילאתי חובה גדולה."
 • "המציאות אז [בשנת 79'] הייתה שונה... טרם גיבשתי דעה בדבר החזרת שטחים מארץ ישראל. לא שיניתי את דעתי כי קדושת חיי אדם עולה על קדושת ארץ ישראל, וכי מותר להחזיר שטחים כדי למנוע מלחמה... הבעיה היא שאיני יודע מה יביא לפיקוח נפש, מה מסוכן יותר לעם ישראל - החזרת השטחים או אי החזרתם?" ~ בדרשתו ב"כנס שנתי לתורה שבעל פה" של מוסד הרב קוק בשנת 1989
 • "נראה שלכל הדעות מותר להחזיר שטחים, שאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש. אולם כל מה שאני אומר עכשיו לא אקטואלי, היום זה לא ריאלי שניתן להם שטחים... אין בכלל עם מי לדבר היום."
 • "ברצוני להבהיר את עמדתי בענין יש"ע. לא פעם הסברתי מכבר כי פסק ההלכה אשר נתתי בזמנו 'שטחים תמורת שלום' אינו תקף כלל לרגל המצב הנוכחי. אני התכוונתי אך ורק לשלום אמת, בו ירושלים וסביבותיה ישכנו לבטח, בשלום ובשלוה, אולם עתה עינינו רואות וכלות כי אדרבה מסירת שטחים מארצנו הקדושה גורמת לסכנת נפשות. לא לשלום כזה ייחלנו ולא לנער הזה התפללנו. לפיכך הסכם אוסלו בטל ומבוטל- כי 'אֲנִי שָׁלוֹם וְכִי אֲדַבֵּר הֵמָּה לַמִּלְחָמָה' (ספר תהלים, קכ, ז)." ~ בשנת 2003
 • "אני רואה בזה סכנה, פיקוח נפש, תקדים מסוכן מאוד. אם הוא [אריאל שרון] יבצע את ההתנתקות הזאת, מה יאמרו הגויים, מה יאמרו כולם? הברחנו את היהודים האלה, האינתיפאדה שלנו הועילה, הטרור הועיל. מגיע לנו פרס... מחר נעשה את זה בחברון, מחרתיים בבאר שבע, ונבריח את היהודים האלה. בשביל מה משא ומתן?... ולכן אסור בהחלט לעשות דבר כזה. חייב להצביע נגד ההצעה הזאת. ההצעה הזאת פסולה לחלוטין. היא מסוכנת לעם ישראל. זה יהיה פרס לטרור... לעזוב בלי הסכם, בלתי תמורה... זה סכנה גדולה, זה פיקוח נפש... זה דעת תורה - אסור להצביע בעד ההתנתקות, בעד ההצעה של שרון. חייבים כולם להצביע נגד." ~ בשנת 2005

על גויים[עריכה]

 • "[הצבא הגרמני] הגיע לשערי אלכסנדריה, עוד מעט היה כובש את אלכסנדריה ומשם עולה לארץ ישראל. והרשעים הערבים ימח שמם וזכרם היו אומרים לנו 'עוד מעט יבואו אלה הגרמנים נחסל את כולכם וניקח את כל הרכוש שלכם'... היטלר הזה, ה' נתן בלבו שיתעסק עם רוסיה, אחד חבט בשני. חבורה תחת חבורה. אם לא - היינו אבודים... כמעט היינו הולכים חס וחלילה מהעולם והקב"ה שמר אותנו מכל משמר הפר עצת אויבנו... כן יעשה גם כן עם הערבים. יקלקל מחשבתם, ישיב להם גמולם בראשם, יאבד זרעם וישמידם ויכניעם ויאבד אותם מהעולם... אלה הערבים, בכיינים, רשעים ארורים. בבכיות שלהם כובשים אנשים, הורגים אנשים בבכיות שלהם. דמעות תנין, אסור לרחם עליהם... זה כוחם של הרשעים הערבים האלה. אסור לרחם עליהם, צריך לתת להם טילים על הכיף כיפאק, להשמיד אותם, רשעים ארורים אלה." ~ בשנת 2001. בסוף אותה שנה הרב התראיין לעיתונות הערבית ברחבי העולם וטען כי דבריו סולפו ושהוא התכוון לטרוריסטים בלבד.
 • "שייתמו אויבינו ושונאינו – אבו מאזן וכל הרשעים האלה, כולם יאבדו מן העולם. יכה בהם הקדוש ברוך הוא מכת דבר, בישמעאלים הפלסטינים האלה, רשעים צוררי ישראל."
 • "כשמברך [בראש השנה] על תמרים- 'שייתמו אויבינו ושונאינו', יכוון על איראן, הרשעים שמאיימים על ישראל, ייטב ה' יכרית אותם, ימית אותם... כך גם כרתי- 'שיכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו'... יש לנו חיזבאללה, ויש לנו איראן, יכרית אותם הקדוש ברוך הוא, ישמיד אותם מעל פני האדמה."
 • "לפי הדין שלהם [המוסלמים] אישה מגורשת אסור להחזיר אותה אלא אם כן תזנה עם אחד. תשכב עם אחד אחר כך תהיה מותרת לו. טיפשים. ככה? הדת שלהם מכוערת כמותם."
 • "אסור למכור להם [דירות בארץ ישראל] גם אם הם נותנים הרבה כסף. לא ניתן להם שישתלטו לנו פה."
 • "היה צונאמי ויש אסונות טבע נוראיים. כל זה ממיעוט התורה. איפה שיש תורה זה מקיים את העולם. שמה יש שם כושים. כושים ילמדו תורה? יאללה נביא להם צונאמי אחד, נטביע אותם. מאות אלפים נשארו בלי קורת גג. עשרות אלפים הרוגים. כל זה כי אין להם הקדוש ברוך הוא... מגיע להם. בוש היה מאחורי הגירוש של גוש קטיף. זה בוש, נתן לו עידוד לשרון שיגרש את גוש קטיף. פה היו 15 אלף מגורשים. שם 150 אלף. הקב"ה נתן את שכרו. הוא לא מקפח שכרה של אף בריה. הוא עולל את הגירוש והנה יש לו גירוש. עכשיו כולם צועקים עליו... הנה זה העונש שלו על מה שעשה לגוש קטיף. וגם אלה כולם, עושי דברו, יבוא זמנם... איפה הרשע יכול לברוח מהקדוש ברוך הוא? יגיע זמנו ויקבל צ'פחה על הראש." ~ בעקבות הוריקן קתרינה
 • "לא נולדו הגויים רק בשביל לשמש אותנו, לשרת אותנו. אם לא, אין להם מקום בעולם. רק בשביל לשרת את עם ישראל."
 • "חייל דרוזי שעמד על משמרתו להגן על ישראל מפני אויב ומתנקם, ונהרג בידי הישמעאלים – נכון לומר עליו 'השכבה' בבית הכנסת לעילוי נשמתו... הדרוזים מאמינים באל אחד ואינם עובדי עבודה זרה כלל, וגם מאמינים בהשארות הנפש, ולא עוד אלא שהם מתגייסים לצבא ההגנה לישראל ומוסרים את נפשם על הגנת תושבי מדינת ישראל ושומרים על שבע מצוות בני נח ודינם כחסידי אומות העולם."

על חילונים[עריכה]

 • "עזבו את התורה והפכו אהבלים."
 • "מי ששולח את ילדיו לבתי ספר חילוניים, אסור לענות אחריו 'אמן', אסור שישמש שליח ציבור. צריך לזרוק אותו מכל המדרגות. מי שמחלל שבת בפרהסיה, דינו כמו גוי. זה פסק הלכה, לא שלי, הרמב"ם כבר פסק אותו."
 • "יש מסכנים, לא אשמים ההורים שלהם אשמים, שמו אותם בבית ספר חילוני... שם אין לא שבת, לא מועד, לא יודעים שום דבר, עמי הארץ. המורים שלהם עצמם חמורים... מורים חמורים, צריך להוסיף להם את האות ח' כי הם חמורים. לא יודעים כלום, לא שבת, לא מועד, שום דבר לא יודעים. אז מה יהיה התלמיד יותר מרבו? מה מלמדים? מלמדים אותם היסטוריה מלמדים אותם כל מיני קשקושים של אומות העולם, זה הכל."
 • "פסול מלהיות שליח ציבור. אפילו אם הוא שומר מצוות, מתפלל... כיוון שהוא לא מקפיד שבניו ילכו לתלמוד תורה, אלא הולכים לבית ספר חילוני, יוצאים לתרבות רעה, נהיים רשעים, מה ייצא משמה? פורה ראש ולענה, לא תורה לא תפילין לא פסח ולא כיפור. למה? המורים שלהם, גם כן רוב המורים הם מינים."

על בתי המשפט[עריכה]

 • "ודע כי אף על פי שהסמכות החוקית כיום מטעם הממשלה לדון היא לבתי המשפט החילוניים והשופטים שם יהודים הם, עם כל זה ברור על פי דין תורתנו הקדושה - התובע את חבירו בבתי משפט שלהם גדול עוונו מנשוא, והוא בכלל מה שפסקו הרמב"ם והשולחן ערוך, שכל הדן בערכאות שלהם הרי זה רשע וכאילו חרף וגידף והרים יד בתורת משה רבינו." ~ (שו"ת יחווה דעת חלק ד סימן סה)
 • "שיאמר שעל פי דין תורה זה אסור לי, אני יהודי דתי. שיציע להעביר את הדיון לבית דין תורה. אין דבר שאין לו פתרון בהלכה. בתי המשפט בישראל לא ראויים לפסוק ליהודים, כי הם פוסקים על פי דין גוי. מי שפוסק בערכאות, כאילו הרים יד על משה רבנו ותורתו."
 • "אלו קוראים את עצמם בית משפט עליון? לא שווים. בבית משפט תחתון צריך לשים אותם. הם, בשבילם ברא את כל הייסורים שבעולם. כל מה שישראל סובלים, רק בשביל הרשעים האלה. ריקים ופוחזים. 'שִׁפְחָה כִּי תִירַשׁ גְּבִרְתָּהּ' (ספר משלי, ל, כג). מה הם יודעים? ילד שלנו בן 8-7 שנה יודע ללמוד יותר טוב מהם ללמוד תורה. אלה שמו אותם בבית משפט עליון. מי בחר בהם, מי עשה אותם שופטים, אלא שר המשפטים, צר ואויב הוא אהב אותם והוא המליץ שצריכים לבוא אצל הנשיא והנשיא שם אותם שופטים. מה, עשו בחירות? מי אמר שהעם רוצה כאלה שופטים רשעים כאלה. כולם סוררים ומורים. אין להם לא דת ולא דין. כולם בועלי נידות. כולם מחללי שבת. אלה יהיו השופטים שלנו? עבדים משלו בנו."
 • "מי שפונה לבתי-המשפט, לערכאות ולא לבית דין צדק, יסבול כל החיים שלו. או שהוא יקבל סרטן, או צרעת, או אשתו תחלה, או שחוליים רעים ירדפו אחריהם... אנשים פונים בכל מיני עניינים, שיודעים שבית משפט שפועל לפיה ההלכה לא יפסוק לטובתם. למשל, דרישה של בנות לקבל ירושה. בית המשפט של המדינה פוסק כמו הגויים, לפי שוויון זכויות. איזה זכויות יש נגד התורה? דרכם רק גזל וחמס. מי שפועל נגד התורה, אין לא חלק לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אולי כסף ירוויחו, אבל מי יציל אותם מצרעת? מי יציל אותם מסרטן?"
 • "צר לנו מאוד על משפט העוול שנעשה לידידינו רב הפעלים, עוסק בכל ימיו להגדיל תורה ולהאדירה, כל מוחו תורה, כל מוחו יראת שמים, כל מוחו חסד עם עם-ישראל. הם דנו אותו כמו שדנו אותו. אוי לנו. יש לנו בית-משפט מעוות כזה. אין להם לא דעת ולא דין. לא מאמינים בשום דבר. כשדנים הרבנים בבית הדין - 'אֱ‍לֹהִים נִצָּב בַּעֲדַת אֵל' (ספר תהלים, פב, א), הקב"ה יושב עמהם ומנחה אותם, תעשו כך ותעשו כך. אבל אלה הם כופרים! איך הקב"ה ישב עמהם? מה לכהן בבית הקברות?" ~ בעקבות הרשעתו של שלמה בניזרי
 • "מי שהולך לדון בערכאות של גויים שדנים לפי חוקות שלהם הרי זה מרים ידו בתורתו של משה רבנו ונקרא רשע... הם דנים כמו דיני אומות העולם. לא כמו התורה. מקבלים עדות של אשה. זה כמה דברים שהם עושים נגד התורה... כל השופטים כולם בבתי המשפט החילוניים פסולים לעדות. אסור לקחת אותם לקידושין, לחתום על כתובה. זה אסור. אדם שלוקח לקידושין שלו עם עדים כאלה, יושב עם אישה בזנות... קידושין פסולים. לא שווים כלום. כאילו לא היה קידושין."

על ציונות[עריכה]

 • "אלה סתם באו לנגח. מה זה אנטי-ציוני? זה הבל הבלים, זה מושג שהם בדו מליבם. אני הרי שימשתי עשר שנים רב ראשי - תפקיד ממלכתי בכיר במדינה. במה אנו לא ציונים? אנו מתפללים על ציון, על ירושלים ועל תושביה, על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהון. מה זה ציונים? לפי המושגים שלנו, ציוני הוא אדם האוהב את ציון ומיישם את המצווה של יישוב הארץ. תמיד אני מטיף בחו"ל לעלייה, במה הם יותר ציונים מאיתנו?"
 • "זה לא חג העצמאות, אנחנו חושבים על עיקר הדבר: זה שיש לנו ממשלה יהודית... אנחנו מתפללים עוד לקב"ה שיוסיף אחריתנו בראשיתנו, ויהיה לנו ממשלה שכולם יראי שמיים, כולם צדיקים, כולם אוהבים את התורה, כך אנחנו מתפללים. אבל אסור לנו להתכחש לנס שעשה לנו הקב"ה... כל יהודי שנמצא בחוץ לארץ - רוצה לבוא? אהלן וסהלן. פותחים לו כל שערינו לפניו. לא אומרים לו 'תביא סרטיפיקט, תביא כך, תביא כך'. לא יביא. אם רואים אותו זה ברכה שיבוא לפה. כן? זה מעט בעיניכם? זה לא מעט. עוד כמה דברים: בזמן המנדט לא היה תלמודי תורה, לא היה חינוך עצמאי. החינוך העצמאי יש עשרות אלפים, תלמוד תורה יש עשרות אלפים. כולם לומדים רק תורה. קודם לא היה את זה. אנחנו צריכים להודות לקב"ה." ~ על יום העצמאות

על חיילי צה"ל[עריכה]

 • "אלה שנמצאים בצבא, משרתים את עם ישראל, נכון שכך החוק, אבל הם הולכים, עושים את מלאכתם, מלאכת שמים. שומרים על עם ישראל. על ידי שהם שומרים עלינו, אנחנו יכולים ללמוד תורה, יכולים להתפלל, אם לא היו שומרים עלינו אלה, אנשי צה"ל, מה היינו עושים? אלה, הרשעים האלה היו באים, 'וְהוּא יִהְיֶה פֶּרֶא אָדָם יָדוֹ בַכֹּל וְיַד כֹּל בּוֹ' (ספר בראשית, טז, יב), היו נותנים לנו מנוחה? שנשב נתפלל ונלמד תורה? לא! אלה הצה"ל הזה עושים חסד עם עם ישראל. 'וְחַסְדִּי מֵאִתֵּךְ לֹא יָמוּשׁ' (ספר ישעיהו, נד, י), כולם אנשי חסד, ה' ישמור צאתם ובואם לחיים טובים ולשלום, מעתה ועד עולם, יחזרו לביתם לחיים טובים ולשלום. לכן כל אחד צריך להעריך את זה, לא בחינם אנחנו עושים להם 'מי שברך' ביום שבת לפני פתיחת ההיכל לחיילי צה"ל, הם מוסרים את נפשם בשביל זה, כמה מסכנים נהרגים, על יחוד קדושת השם, על יחוד קדושת ארץ ישראל, לכן צריכים להעריך את הדבר הזה, לברך אותם. אם רואים חייל, צריך לנשק אותו, הוא מוסר את עצמו בשביל עם ישראל, נותן לנו ללמוד תורה, נותן לנו להתפלל, אם לא היה הוא הייתי יכול להתפלל?! כל רגע יבואו אנשי החמאס, 'מָלְאָה הָאָרֶץ חָמָס מִפְּנֵיהֶם' (ספר בראשית, ו, יג), מה היינו יכולים לעשות? לאיפה נלך?"
 • "זה פלא אם, חס ושלום, נהרגים חיילים במלחמה, כשהם לא שומרים שבת, לא שומרים תורה, לא מתפללים בכל יום, לא מניחים תפילין בכל יום, זה פלא שהם נהרגים? לא פלא. ה' ירחם עלינו, יחזיר אותם בתשובה שלמה, כולם יילכו שמה לחיים טובים ולשלום, יתגברו על אויביהם."

על נשים[עריכה]

 • "יש היום דור חדש. הודות לכמה נשים צדקניות עכשיו גם הבנות לומדות בבית ספר. אין בת שלא יודעת להגיד קידוש, אין בת שלא יודעת להתפלל... במרוקו - כך היה מספר לי עליו השלום הרב משאש - הן לא ידעו כלום. אוכלות ושותות כמו בהמה. לא יודעת שום ברכת המזון... למה? היו מחתנים אותן קטנות וגם לא היה להן בית ספר כמו פה. היו מחתנים אותן בגיל 12, 13. יאללה, נחתן אותה. לא יודעת כלום מהחיים שלה... היום ברוך ה' כולן למדו תורה... זיכה אותנו הקב"ה. יש לנו ברוך ה' בנות... יודעות להתפלל, יודעות לברך, יודעות הכל."
 • "לא ראוי לעזוב את בני ביתו בראש השנה... אפילו שבת לא עשיתי בלי אשתי... בן אדם יעזוב את אשתו וילך לבדו?... יש לך אשה חייב לשמח אותה... בן אדם עוזב את הכל והולך לקבר של רבי נחמן, איפה זה כתוב? ילך בתשעה באב אני מסכים... לא יפה שינטוש את אשתו ישאיר אותה לבד עם הבנים וילך."
 • "צריך לקצץ את ידו של מי שמרים יד על אשתו... היום נשים, ברוך ה', בני חורין לא כמו פעם... היום, תקצץ ידו מי שמרים יד על אשתו. זו עבירה חמורה, זה מעשה של גויים לא מעשה ישראל... מי שמרים ידו על אשתו עוונו גדול אצל הקדוש ברוך הוא... נקרא שמו רשע מי שמרים יד על אשתו... צריך לכבד אותה יותר מגופו, כך כתוב ברמב"ם, כך כתוב בגמרא. ישמח אותה בחג, במה ישמח אותה? במה שהיא רגילה לשמוח."
 • "אישה שלא יודעת לבשל - זה מום. למה? מחר היא תתחתן, מה תיתן לו? פלפולים? הוא רוצה לאכול. צריך שתעשה לו מטעמים." ~ דרשה, 27.10.2001
 • "ברוך ה' אדם שחנן אותו ה' באישה אשת חיל יודעת לבשל, איך שיהיה טעים האוכל. היום יש ספר שמצביע על מיני בישולים, כולו מיוחד על בישולים. אם אשתו לא יודעת - יקנה לה את הספר הזה... ראי, זה הבישול כך, זה הבישול כך. תיתן לו מטעמים כמו שירצה. היא לא יודעת לבשל מסכנה, לא למדה. כל הזמן הלכה בבית ספר תיכון, נעשית חכמה, פילוסופיה - אבל לבשל לא יודעת. מה שווה? רוצה לאכול - מה יאכל? יאכל פילוסופיה?"
 • "אישה היא לא 'מצווה ועושה'. [אבל] אם רוצה לשבת ללמוד, לא אסרו עליה. אין בזה איסור. מה שכתוב 'כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלות', זה כשהוא מאלץ אותה, מכריח אותה."
 • "היא עולה וקוראה. מה יש בזה? מותר לה לעלות ולקרוא... אין בזה משום, חס ושלום, 'קול באשה ערוה'... יכולות להוציא את האנשים ידי חובה... אפילו בספר תורה, שנשים פטורות מהתורה, יכולה אישה לקרוא ולהוציא ידי חובה. כל שכן קריאת המגילה, מגילת אסתר, שהנשים גם כן חייבות, בוודאי שיכולות להוציא [ידי חובה]... לכן מצד הדין זה מותר." ~ על עליית נשים לתורה (יש לציין כי בפעמים אחרות אמר שבזמנינו אין לנהוג כן, משום שהדבר נראה כמנהגי הרפורמים)

על נשות הכותל[עריכה]

 • "הרשעות האלה, רפורמיות האלה, שהן עושות בשביל לנגח את היהדות... כל המצוות הם מקיימים אותם. נשאר להם רק הטלית... לכרוך אותן בטלית ולקבור אותן."
 • "תפילין היא צריכה להיזהר לא לשים. יש טיפשות שבאות לכותל המערבי, שמות טלית ומתפללות. אלו שוטים, רוצות שוויון, לא רוצים לשם שמים. צריך להוקיע אותן ולהיזהר."
 • "שמעתם? ראיתם איזה אישה לובשת טלית? לא. 'לֹא יִהְיֶה כְלִי גֶבֶר עַל אִשָּׁה' (ספר דברים, כב, ה). גם תפילין, תפילין זה 'זמן גרמא'... לכן תפילין נשים פטורות. אם תבוא אישה תניח תפילין ניתן לה שתי סטירות, נעיף אותה. מה זה? את אשה את, מה את לובשת? 'לא ילבש כלי גבר על אישה', זה כלי גבר. זה ציווי של האנשים לא של הנשים."

על הפלות[עריכה]

 • "בהמות. שלא יודעים כלום. רפאים, אני קורא להם. הורגי הנפשות הללו." ~ על רופאים המעודדים הפלות
 • "יש עובדות סוציאליות חופשיות, כופרות באמונה ובדת. הן מאשרות הפסקת הריון לאנשים שבגלל דאגות פרנסה רוצים להפיל העובר. מוציאים להורג את הילד. יש להן לב לאמהות האלה?"

על הציונות הדתית[עריכה]

 • "מפד"לניק, שאפילו מניח שני תפילין על ראשו, המחשבות שלו רעות... מה הוא אומר? מה עושים אלו תלמידי החכמים שיושבים בישיבה ובכוללים... פרזיטים אלה. לא תורמים למדינה. הוא לא מבין שהתלמידים האלה מחיים את העולם כולו. שהרי כתוב: 'אִם לֹא בְרִיתִי יוֹמָם וָלָיְלָה חֻקּוֹת שָׁמַיִם וָאָרֶץ לֹא שָׂמְתִּי' (ספר ירמיהו, לג, כה)... כלומר בלעדי התורה ולומדיה העולם היה חרב. לא היה מתקיים אפילו שעה אחת. יעזוב כל זה וילך לצבא? מה יעשה בצבא? זה איש אוון מחשבותיו... גם אם הוא מניח תפילין ומתפלל. מי צריך את התפילה שלו?... יש להם דעות משונות. דעות של כפירה. דעות של מינות. לא מאמינים שהתורה מקיימת את העולם."
 • "יש אנשים חושבים אותם שהם דתיים, מפד"ל, קוראים אותם מפד"ל, מי אלה האנשים קוראים אותם 'הבית היהודי', זה בית של גויים! הם רוצים לעקור את התורה, לעשות נישואים אזרחיים, לעשות תחבורה ציבורית בשבת, אלה דתיים אלה? אסור לקרוא אותם דתיים, אסור לבחור בהם, מי שבוחר בהם הוא כופר בתורה."
 • "מה זה מפד"ל? פתי מאמין לכל דבר."
 • "הכיפה מעידה מיהו האדם? כוונתו [של הרב שלום כהן] רק על איזה פוליטיקאים שהלכו לשתף פעולה עם אוייבי התורה שגזרו גזירות על התורה. כל הכלל - כולם אהובים, יש לי הרבה תלמידים עם כיפות סרוגות, מעולם לא הבדלתי... 'וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ' (ספר ויקרא, יט, יח), כולם אהובים. כשהייתי בכוחותי, הייתי הולך לישיבות הסדר הייתי אומר שיעורי תורה, והם היו שמחים, וגם אני שמחתי בשמחתם."

על החרדים האשכנזים[עריכה]

 • "המנוח הדגול [הרב יעקב עדס] שהיה מורנו ורבנו בישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה לימדנו להועיל לעסוק בתורה לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא ולא בפלפולי סרק אשר תזרם ורוח תשאם. לצערנו ישנן ישיבות שהלומד ביורה דעה צריך להתחבא בחדרי חדרים פן ירגישו בו ויקראוהו "בטלן" שלמד "פסק" הלכה, וכבושת גנב כי ימצא וכדי בזיון וקצף."
 • "בישיבות האשכנזיות מלמדים אותם פלפולים ואחר כך מפלפולים יוצא בלבולים בלי שום תועלת... השיטה שלהם לא נכונה, לא ישרה... ואילו אצלנו נעשים בעלי שכל ישר ומזוקק."
 • "אנחנו ניקח ילדים, נעשה מהם רבנים ודיינים. לא יאמרו פרענקים לא טובים, לא מוכשרים. נראה להם לאשכנזים."
 • "כל הצרות באו מהאשכנזים... [עד שנת תר"ך] לא דרכה כף רגלו של אשכנזי אחד בירושלים... וכל השחיטה היתה בידי הספרדים... [האשכנזים] הביאו להם שוחטים שלהם שבאו מחו"ל, מג'הנם... הערבים ראו ככה, אמרו למה נשחט אצל הספרדים האלה? הנה אשכנזי ביך ביך, נשחט אצלו, ויצאו הספרדים בלי עבודה."
 • "אם יבוא אחד [ספרדי] שהוא שקדן, לא מקבלים. כאילו זה חוק ולא יעבור. זה אפליה. הוא רוצה ללמוד תורה. למה? אבל, ככה זה המצב. אבל אנחנו דאגנו לפני 24 שנים, אם ככה נוהגים איתנו - למה אנחנו נעשה יותר משלנו?... פתחנו ישיבות, תלמודי תורה, למעלה מ-40 אלף של ספרדים. התורה של כל עם ישראל. לא כתוב "מורשה קהילת אשכנזים". כולנו בני יעקב."
 • "והנה הלכו לבג"ץ ועתרו, שלא קיבלו האשכנזים. לא קיבלו? לך לספרדים. בשביל מה המלחמות? אדם שהוא ספרדי חייב לרשום את בניו תחילה למוסדות ספרדים. למה? כי יש חילוקי דינים, יש דברים שמרן מחמיר, יש דברים שמרן מקל... למה לשנות? הבנות האלה שלומדים אצל אשכנזים, יודעים את ההלכות שלנו? מה לומדים אותם? בן איש חי? מלמדים הלכות של אשכנזים. התלמידה הזאת שלומדת שם, נהיה לה מוח אשכנזי... למה ללמוד הלכות של אחרים? אנחנו לא כפויי טובה מה שעשו איתנו האשכנזים. הם חינכו את בנינו עד לדורות האלה. עכשיו, ברוך ה', חי נושא את עצמו. הם מזלזלים בהלכות של מרן. למה לשנות? למה צריך ללכת להכניס משפט של בג"ץ, שהם חילונים?" ~ בעקבות בג"ץ עמנואל
 • "אנחנו מלמדים אותם [את התלמידים] טעמי המקרא, שיהיו חזנים טובים. בחינוך עצמאי יש טעמי המקרא שלנו? הבנים שלהם, מסכנים, לא יודעים טעמים שלנו... אלה שהתחנכו אצל החינוך העצמאי, לא יודעים טעמי המקרא. קוראים כמו אחד שקורא ספר, ככה... אנחנו נופלים מהם? לא נופלים מהם, ברוך ה'. גם התורה שלנו לא פחות מהתורה שלהם."
 • "מה היה לפני 60-70 שנה? אני הייתי לומד בישיבת פורת יוסף, ישיבה יחידה לכל הספרדים. סך הכל 70 תלמידים היו שם. לאשכנזים היה להם ישיבת פוניבז' לבד 500 תלמידים... מלבד ישיבות אחרות... מה היינו? 'וַנְּהִי בְעֵינֵינוּ כַּחֲגָבִים וְכֵן הָיִינוּ בְּעֵינֵיהֶם' (ספר במדבר, יג, לג). ועכשיו, ברוך ה', 'וּפָרַצְתָּ יָמָּה וָקֵדְמָה וְצָפֹנָה וָנֶגְבָּה' (ספר בראשית, כח, יד). ה' יתברך נתן להם חוכמה להורים שמלמדים אותם תורה... לפני 10 שנים עשינו כנס של למעלה מ-5,000 אברכים, ספרדים שלנו, שכולם כתבו חידושי תורה... כל אלה ספרדים! כולם פרענקים. כולם לבושים כמו בני ישיבות... מרכז העולם, מרכז התורה - ארץ ישראל. פה הישיבות, פה האברכים. והספרדים הולכים ועולים מעלה מעלה. לא להתבייש מהחבר'ה האשכנזים. כמו שיש להם, כך יש לנו."
 • "תלכו תראו בבני ברק, לא מתרחצים. יש שמה זיעה, הכל... אדם יושב על יד אחד, חוץ מהכבוד, לא מריח טוב. התורה אמרה ככה? זה לא כבוד הבריות. אין לו כבוד הבריות... האשכנזים, יהיה להם משלהם. יחמירו, יחמירו. מה אכפת לי מהם? מה אני יתחיל להתקוטט עם אשכנזי גם כן?... מי שמחמיר בזה [לא להתרחץ מראש חודש אב עד אחרי תשעה באב], הוא חמור! ככה אני קורא אותו, הוא לא בן אדם!"
 • "[ספרדי] צריך לקרוא כפי מנהג אבותיו, לא ישנה - 'אַל תִּטֹּשׁ תּוֹרַת אִמֶּךָ' (ספר משלי, א, ח)... הביטוי שלהם [ההגייה האשכנזית] שונה. ומי הביטוי הנכון? הם אומרים שהביטוי שלהם נכון, הביטוי שלנו לא נכון. ככה הם אומרים. מה שהם אומרים זה לא נכון. כשיבואו בתחיית המתים אברהם יצחק ויעקב, [האשכנזים יקראו] 'אברוהום', 'אברוהום'. אני אברהם! מה אברוהום? [יקראו] 'יצחוק', 'יצחוק'. מה יצחוק? אני יצחק! יגערו בהם... הקריאה שלהם לא נכונה. אנחנו אומרים 'ברוך אתה', הם אומרים 'בוריך אתו'. מה בוריך, מה זה בוריך?... כשקוראים פרשת תזריע הם אל"ף אל"ף. יותר טוב מאיתנו. למה? פעם כתוב 'הוא', פעם כתוב 'היא'. כתוב עם ו' אבל קוראים 'היא'. הם לא אומרים, הכל 'היא'. שורוק אין להם. אז גמרנו, הם מנצחים אותנו... 'מנחת יצחק', זה הרב של העדה החרדית, כותב: 'אשכנזי ששמע קריאת ספר תורה אצל ספרדים לא יצא ידי חובתו, כך כתב חזון איש'. זה טעות... הביטוי שלהם משובש. הוא אומר להיפך... זה הבל! זה שקר! אסור לפסוק ככה."

שונות[עריכה]

 • "בזכות זה ששלחת שליחים שבנו מקוואות ובתי כנסת ושמרו על עולם התורה - אתה שותף למצוות ומקומך בגן עדן." ~ על מצביעי ש"ס
 • "[מי שחושב] מחשבות אוון על בחורי הישיבות וקורא אותם פרזיטים, הוא מנוול, אפיקורוס... מותר להרוג אותו." ~ הדרשה השבועית בבית המדרש "יחווה דעת", ספטמבר 2003
 • "הולכים לספרד, הולכים לגרמניה, הולכים לג'הנם... כן, זה כל המוח שלהם ברגליים. אנחנו, המוח שלנו בראש, ישתבח שמו." ~ על הכדורגלנים
 • "'אלוהיהם של אלו שונא זימה'. הקב"ה שומר את עמו ישראל בזכות צניעות, קדושה וטהרה. כמו שציווה אותנו: 'כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ מִצְרַיִם אֲשֶׁר יְשַׁבְתֶּם בָּהּ לֹא תַעֲשׂוּ, וּכְמַעֲשֵׂה אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתְכֶם שָׁמָּה לֹא תַעֲשׂוּ' (ספר ויקרא, יח, ג). מה היו עושים? איש נושא איש, אישה נושאת אישה. לא כדרך העולם. כך היו רשעים, מתועבים - 'וְאֶת זָכָר לֹא תִשְׁכַּב מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה, תּוֹעֵבָה הִוא' (שם, שם, כב) [...] בעוונות הרבים לא מתביישים, בלי שום בושה, הולכים לעשות 'מצעד הגאווה'; קוראים לזה [...] מצעד התועבה! [...] מביאים האנשים רשעים האלה, ששוכבים משכבי זכר, להביא אותם מכל העולם לעבור בירושלים לטמאת אותה - 'וַתָּבֹאוּ וַתְּטַמְּאוּ אֶת אַרְצִי, וְנַחֲלָתִי שַׂמְתֶּם לְתוֹעֵבָה' (ספר ירמיהו, ב, ז) - זה מצעד התועבה. כולנו כאיש אחד נמחה על הדבר הזה. אנחנו מוחים בכל כוחנו [...] ביום שיוכרז נעשה הפגנה [...] נמחה על כבוד התורה, נמחה על כבוד הקדושה שלנו - קדושת עם ישראל. בעזרת השם, 'עֻצוּ עֵצָה, וְתֻפָר; דַּבְּרוּ דָבָר, וְלֹא יָקוּם, כִּי עִמָּנוּ אֵל' (ספר ישעיהו, ח, י)" ~ דרשה, מוצ"ש 8.7.2006, בית הכנסת "היזדים", ירושלים
 • "אין לך פורענות שבאה על ישראל, אלא אם כן יש בה מאותו החלק של עוון העגל. כל הצרות שיש לנו מדורי דורות - אינקוויזיציה, שואה - כל הדברים האלה יש בהם חלק מהעוון של העגל, הקב"ה נפרע מהם... הרי כועסים למה היה השואה? אוי לנו כי חטאנו אוי לנו מה נדבר ומה נצטדק... אין צורך לומר אנחנו מאמינים בגלגול... זה גלגול של אותם נשמות. רבנו האר"י אומר אין בדורנו נשמות חדשות... כל הנשמות היו פעם בעולם ואחר כך חזרו בגלגול... כל אלה שמסכנים היו בשואה אנחנו מתפלאים למה נעשה כך, היו בהם אנשים טובים אנשים צדיקים. אף על פי כן נענשו ככה - גלגול של הדורות הקודמים."
 • "בימים האלה [ימי בין המצרים] לא יילך אדם בין השמש לצל, שם שולט קטב מרירי, שד כזה, מלא עיניים, מי שרואה אותו נופל ומת."
 • "ברוך ה' היום מי חושש מעין הרע? יש מעט זקנים פוחדים מעין הרע, אבל רוב בני אדם לא פוחדים מעין הרע, לכן עולים [לתורה] יחד שני אחים... ואני אומר 'דלא קפיד לא קפדין בהדיה', היום בדורות שלנו לא פוחדים, יש רק מעט אנשים נודניקים פוחדים מעין הרע, לכן מותר להעלות אב ובן בנו ביחד."
 • "מרחפת עלינו גזירה קשה, גיוס בני הישיבות, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, רוצים לבטל את הנחת רוח הזה. מוקפים שונאים, מוקפים אויבים, והרשעים האלה שונאי התורה - כל זה לא אכפת להם, רוצים לגזור גזירות עלינו, גזירות קשות ורעות, בצרה גדולה אנחנו. התורה בסכנה, מתי יהיו תלמידי חכמים אם יגייסו אותם לצבא. רבותי, אנחנו בצער גדול, סכנה גדולה, תחוסו על בניכם, תחסו על בני בניכם שיעסקו בתורה. נצטרך חס ושלום לעזוב את ארץ ישראל, ליסוע לחוץ לארץ, בכדי שישחררו את בני הישיבות, אנחנו בצער גדול, לכן עכשיו הזמן שכל אחד ואחד יפתח את ליבו ללכת ולהצביע בשביל המפלגות שהם בשביל התורה. כל אלה שהם הולכים ופונים למפלגות אחרות אוי להם מיום הדין אוי להם מיום התוכחה, מה יענו ביום פקודה, אוי להם מיום התוכחה, הקב"ה יאמר להם איך עזבתם את התורה שלי בידם של הרשעים האלה, אתם בחרתם בידי הרשעים ששונאים את התורה." ~ 2013
 • "ריבונו של עולם, כבר אין לי כוח יותר לסבול, אין לי כוח לכאבים, תרחם עליי." ~ מילותיו האחרונות

על אישים[עריכה]

 • "רעיתי המנוחה הרבנית הדגולה, אשת חיל עטרת בעלה. מרת מרגלית יוסף בת זכייה עליה השלום. אשר ברוב מסירותה והשגחתה עלי, ובגידול ובחינוך הילדים אשר חנן ה' אותנו הגעתי עד הלום." ~ על אשתו, הרבנית מרגלית יוסף, מתוך ההקדמה לשו"ת יביע אומר חלק ח.
 • "היה מנהיגם של ישראל, אהב צדק ושנא רשע, ותמיד לימד סנגוריה על ישראל... מסר נפשו להצלת ילדי ישראל." ~ על הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג (חזון עובדיה חלק ארבע תעניות במדור ההספדים).
 • "בוודאי היה אדם גדול. אסור לדבר עליו. הוא היה צדיק יסוד עולם... לא רק אדם גדול, מלאך ה' צבאות." ~ על הרב אברהם יצחק הכהן קוק
 • "היה דיין מופלא, דיין שדן דין אמת לאמיתו." ~ על הרב אברהם שפירא
 • "הרבה חלקו על השיטות שלו, אני לא יודע את הספרים שלו בכלל, אולי רואה אותם פעם בשנה, לא לומד מהם. לא פסקי הלכה לא שום דבר, אלא רעיונות סתם ככה, כמו שאומרים הגיגים. מה זה הגיגים? אנחנו אין לנו הדברים האלה, יש לנו הלכות יש לנו הרבה מה ללמוד, בן אדם אין לו מה ללמוד רק ליקוטי מוהר"ן?" ~ על רבי נחמן מברסלב
 • "תעמוד לנו זכותו של האדמו"ר מליובאוויטש שעשה את הדברים האלה. הוא יחיד בדור בהרבצת התורה בישראל. לא קם כמוהו. עד עכשיו כל העולם כבודו. כל יושבי תבל נענים לבשורתו".
 • "הגמרא אומרת שהקב"ה יודע שהצדיקים מועטים, ושתלם בכל דור ודור. והוא (האדמו"ר) שתל את התלמידים שלו ותלמידי-החכמים שלו בכל מקום. אין מקום בעולם שלא הוגים בתורת ה' הודות למפעלו. זכותו תעמוד לנו, שגם אנחנו נלך בדרכיו, להגדיל תורה ולהאדירה, כי הם חיינו ואורך ימינו"." ~ על הרבי מליובאוויטש, 2012
 • "אחד, שמואל שטרנבוך. שמעתם עליו? שטרנבוך הזה, חיבר ספר נגד אלה שהולכות עם מטפחת. אלא צריך ללכת עם פאה. איזה שוטה! איזה בהמה! הוא הופך דברי אלוקים חיים. כל הפוסקים אומרים שזה אסור, והוא אומר לא, זה מותר. זה בן אדם לא נורמלי. פעם אחת דיברו עם הרב שך עליו, 'תראה מה שהוא כותב', אמר: מה אני אעשה? זה משיגנע זה." ~ על הרב משה שטרנבוך
 • "מכרכר בכל עוז להחזיק במנהג שנהגו קצת מיוצאי תימן, שלא לברך על הדלקת נרות של יום טוב." ~ על הרב יצחק רצאבי
 • "ממתי אנחנו מאמינים בכישופים ובמדורות?" ~ על הרב יעקב איפרגן, המכונה "הרנטגן"
 • "היה אחד כתב דברים תמוהים. שומו שמים, איך אפשר לומר דבר כזה? לעשות פשרות? או כך, או כך. דברים תמוהים מאד, זה לא תלמיד חכם אומר דברים כאלה, זה בושה וחרפה לומר דברים כאלה, דברים תמוהים מאד. כבר כתבתי בספרי נגד זה." ~ על הרב מרדכי אליהו בעקבות פסק ההלכה של הרב אליהו על פיו יש לברך על מצה 'המוציא' עד פסח שני ואחר כך במשך שאר השנה לברך 'מזונות'
 • "בזמנו כשהיה בן גוריון, כמה רשע מרושע היה האיש הזה. לא היה כמוהו איש רשע." ~ מצוטט בספר "ש"ס - הרוח והכוח"
 • "מעולם לא שיקר אותנו. היה אדם אמיתי, אדם ישר." ~ על יצחק רבין, 2012
 • "שונא של ישראל, שונא יהדות... העיניים שלו סמויות, עיוור, במקום שיתחרט על שריד הוא מתחרט על ש"ס... עושה מכירת חיסול, מוכר ישראל לערבים. מביא לנו נחשים צפעוניים שונאי ישראל... רק שישב על הכסא, דבוק לכסא עם מסמרים." ~ על אהוד ברק, 2001
 • "אמרתי ששרון ייהפך לראש פחי הזבל וכך קרה. שינוי היא חבורת הזבל והוא ראש ממשלתם... וישמן שרון ויבעט." ~ על אריאל שרון בשנת 2003, בה הקים שרון ממשלה בלי מפלגת ש"ס
 • "מאז שהכרתי אותו אני הולך איתו יד ביד ורגל ברגל." ~ על אריה דרעי, 1997
 • "אולי 30-40 אחוז אומרים שבית המשפט צודק [בהרשעת דרעי]... עכשיו, אם ישימו אותו, למשל, בראש הרשימה שלנו, 30-40 אחוז יברחו לנו. למה? כי שפטו אותו בבית המשפט. למה לקחת מישהו גנב? למה לקחת מקבל שוחד?... על [אלי] ישי אין לאף אחד שום דבר... איך אני יכול לבגוד בו, אחרי שהוא שומע לי בכל דבר?... אריה לא ישמע. אני יודע מהניסיון שעבר, הוא עצמאי מידי. עד עכשיו אני סובל בשביל [יעקב] צ'יקוטאי שהוא [דרעי] הוציא אותו והכניס את טולדנו. הוא עשה את זה... והיה [צ'יקוטאי] שנתיים-שלוש עובד... ואחר כך בא [דרעי] ברגע האחרון, הוציא אותו בשביל טולדנו. זה לא רשע? אני אמרתי לו, כמה פעמים דיברתי איתו. לא רצה לשמוע. הוא עצמאי... מה אכפת לי? שיעשה תנועה אחרת. הוא עודד את [הרב] כדורי שיעשה מפלגה אחרת... מה הוא רוצה מאיתי? אני לא יכול לבגוד באלי ישי!" ~ על אריה דרעי, 2008
 • "איש צדיק וישר, בכל ביתי נאמן הוא, אני אסיר תודה שתמיד עשה הכל בחכמה ובענווה, אף פעם לא התרברב, לא התנשא, כל מה שהצליח היה תולה שהיה שומע לקול תורה, אני מודה לו על כל מה שעשה, שה' יאריך ימיו ושנותיו." ~ על אלי ישי בעקבות הדחתו
 • "עוכרת ישראל, שונאת דת, שונאת תורה, שגם כשהיתה שופטת רמסה את הדת ברגל גסה." ~ על מרים בן פורת, 27 ביולי 1990
 • "ייחרב ביתו." ~ על יוסף חריש בעקבות החלטתו להעמיד את אריה דרעי לדין
 • "זה סיטרא אחרא, זה שטן! יימח שמו וזכרו... יש למחות את זכרו כזכר עמלק... בקריאת המגילה בשעה שתגידו ארור המן, תגידו גם ארור יוסי שריד... ה' ישים דמו בראשו וייתן בו נקמות שנעשו בהמן... כל הנקמות שעשו בהמן יעשו גם ביוסי שריד." ~ על יוסי שריד
 • "ביום שתמות צריך לעשות משתה." ~ על שולמית אלוני
 • "שמים בראשם עיזה עיוורת, והם נופלים." ~ על הביביסטים, מרץ 2000
 • "אוכלי השקץ והעכבר והחזיר." ~ על יצחק שמיר
 • "הוא מניח תפילין של רש"י ורבנו תם, עושה הכל אבל יש לו במוח סרטן. הרשעים האלה, שמדברים על טפילים, תימק לשונם בפיהם ועיניהם תימקנה בחוריהן." ~ על יעקב נאמן בעקבות הצעתו לגיוס בחורי ישיבות והכשרתם לעבודה. על אמירה זו הרב התנצל בפני נאמן
 • "ייתן לו באנה אחת, ימות, יישן ולא יקום. זה שהוא מתאכזר על עם ישראל... מה האכזריות הזאת? ללכת לגרש את האנשים, את היהודים שלנו, להכניס בתוכם ערבים. בשביל מה? על מה?... הקדוש ברוך הוא ייתן לו מכה אחת, שלא יוכל לקום ממנה." ~ על אריאל שרון בעקבות תוכנית ההתנתקות
 • "שטן" ~ על אביגדור ליברמן
 • "בזמן האחרון הנ"ל הקדיח תבשילו, ומצווה להחליפו באדם ירא שמים." ~ על אמנון יצחק, 2012
 • "הוא רשע, הוא כופר. אין לו אמונה בתורה." ~ על חיים אמסלם
 • "אין לו יראת שמים בכלל... החברים שלו, מהמפלגה שלו [הבית היהודי] העידו בפניי שהאיש הזה מסוכן ליהדות, מסוכן לרבנות, מסוכן לתורה. ואני אחריש? לכן הוכרחתי לעשות ועשיתי וכל מה שעשיתי היה לשם שמים... לבחור אדם רשע, לשים אותו רב ראשי. הוא לא ראוי להיות כלום." ~ על הרב דוד סתיו
 • "יש לו כיפה קטנה על ראשו כמו העיניים שלו ועושה את עצמו שהוא דתי." ~ על נפתלי בנט
 • "מנוול זה, שונא את הישיבות." ~ על יאיר לפיד
 • ""שמיר אוכל שפנים ושרון אוהב חזירים".

נאמר עליו[עריכה]

 • "אילו לא קמה ישיבת פורת יוסף, אלא כדי להוציא את הרב עובדיה יוסף, היה הדבר כדאי." ~ מיוחס לרב עזרא עטייה
 • "החבר היקר והרב הגדול עובדיה יוסף, ראש מועצת הרבנים, מדינת ישראל... אני רואה את תרומתכם לשלום ולקידומו, יחד נפעיל מאמצים משותפים קדימה." ~ חוסני מובארכ
 • "לבו של הרב יוסף אינו פנוי ל"הגות דתית"... מבחינת הרב יוסף, הכל כלול בהלכה, המשתקפת בפסקי הדין העוסקים במקרה המשפטי עצמו." ~ אדם ברוך
 • "זו זכות בשבילי לחיות בדור שבו חי גם הרב עובדיה יוסף." ~ אדם ברוך
 • "הוא אומר לי, אני רוצה שאדוני ייקח ספר כלשהו, ויגיד לי את שם הספר ואת הדף ואת העמוד, ואני אומר לו מה כתוב בספר... אני מוכרח להגיד, זה לא נשמע אמין, אבל שכה יהיה לי טוב, האיש ידע לצטט מילה במילה מה שהיה כתוב במקום." ~ אליעזר שמואלי
 • "אני קוראת לו "הרב הסטנדאפיסט", מפני שהוא מבדר אותם. הם כולם צוחקים ושמחים, מפני ששמחים לאיד על מי שהוא משמיץ אותו." ~ שולמית אלוני
 • "הרב עובדיה הוא נשמה רעה שטרם החלה לתקן את חטאיה!" ~ יוסי שריד
 • "דבריו של הרב עובדיה יוסף, קשים הם. תוכנם של הדברים פוגע. הוא פוגע במעמדו של הרב עובדיה יוסף עצמו. הוא פוגע באמון ציבור תומכיו בבית המשפט. לא כך מתבטא גדול בתורה ומנהיג פוליטי. לא זהו המסר שדיין לשעבר - המבין והיודע את מורכבותו של התפקיד השיפוטי - צריך להעביר לקהל המתדיינים" ~ אהרן ברק
 • "אני לא מדבר על רב עובדיה. גם כשהוא קרא לי שטן במערכת הבחירות לא אמרתי מילה." ~ אביגדור ליברמן
 • "דמותו האמיתית, ללא צעיפי תיווך, של הרב עובדיה יוסף... איש נחרץ, ממולח ומפוכח המתמצא היטב בחיים הפוליטיים, גם מחוץ למפלגתו. התשובות הישירות והברורות שנתן הרב בסגנונו הייחודי על עמדותיו בשתי הפרשות העידו עד כמה חסר לעיתונות הקשר הישיר עימו בשאר ימות השנה." ~ ענת בלינט
 • "אני עוקב אחרי האיש הזה 26 שנים, מאז הולדת ש"ס. במשך הזמן הזה מצאתי את עצמי מתנגד ל90% ממה שהוא אומר, אבל מסכים עם 70% ממה שהוא עושה." ~ אמנון לוי
 • "אפשר להסכים או לא עם דעותיו, לאהוב אותו או לשנוא אותו. הכל לגיטמי כל עוד יודעים על מה מדברים. נראה שהציבור [החילוני] קצת שבוי בקונספציות, בור." ~ אמנון לוי
 • "מכל הראיונות שערכנו עולה דמות של מהפכן דתי ששינה את פני הפסיקה ההלכתית בדורנו, מהפכן חברתי שחולל תמורה גדולה בארץ, ואדם פרטי שהוא תעלומה: ביישן, עדין נפש. ויחד עם זאת כוחני כמעט באותה מידה." ~ אמנון לוי
 • "עובדיה יוסף היה אבא אוהב, אבל נפקד. אדם שאין לו זמן פנוי לילדיו, כי בעצם אין לו זמן פנוי בכלל. וכל רגע בחייו מוקדש לבניית שמו כגדול פוסקי הדור. זו הייתה מטרתו מילדות, ושום דבר לא יעמוד בדרכו." ~ אמנון לוי
 • "הנה עובדה שאין עליה שום ויכוח, עובדיה יוסף הוא הפוסק הנועז ביותר בדורנו. כבר עשרות שנים שהפסיקות שלו מצילות אלפי אנשים מנידוי ומאומללות." ~ אמנון לוי
 • "המהפכן החברתי הגדול הזה, גאון ההלכה שמכונה בפי מעריציו "פוסק הדור"... אז איך יכול להיות אדם כל כך רציני ולהתבטא כמו תגרן בשוק?" ~ אמנון לוי
 • "זכה הדור שלנו לשני גדולי דור, במובן הרחב והמדוקדק של המושג - מרן הרב אלישיב זצ"ל ומרן הרב יוסף שליט"א... הרב אלישיב הסתלק מאיתנו, ועם ישראל נותר עם הרב יוסף כגדול דור יחיד בקנה מידה דומה... חילוקי הדעות עם האשכנזים, אם זה בשיטת הלימוד, או בדרך הפסיקה או בהנהגה פוליטית ובהכרעות הלכתיות שונות – גם אם מתגלעות לעיתים בחריפות – אינן מעיבות במאומה על גדלותו. יש גם להבין בהקשר זה, את ניסוחיו החריפים לעיתים של הרב עובדיה, שבהיותם סוג רטוריקה האופיינית לו, אין בהם כדי לשקף את הערכתו האמיתית לגופם של דברים." ~ דב הלברטל
 • "ניתן לומר, כי מאז מרן הרב יוסף קארו, לפני כחמש מאות שנה, לא קם ליהדות ספרד גדול בקנה מידה של הרב עובדיה... כמו הרב עובדיה לא יקום עוד, כי גדלות לא ניתנת לירושה, וגדלות כשלו לא קיימת ולא תתקיים. הוא בנה עצמו במו ידיו, ללא יחוס מיוחד, מתוך עוני מרוד, בהיותו מופת לכך שתורה מונחת בקרן זווית וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול, ומי שמקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר." ~ דב הלברטל
 • "מאז הרמב"ם לא הייתה אישיות שהקיפה כל כך הרבה תורה, על כל רבדיה וכל פניה תוך כתיבת עשרות ספרי הלכה. כל הלכה שלו נכתבה עם ההיקף העצום, מתוך התבססות על עשרות פסקי הלכה... גם ביחס לארץ ישראל, הוא אוהב את ארץ ישראל, מה שקרה באוסלו נבע מאהבת ישראל, הוא חשב שפיקוח נפש דוחה שטחים, אני לא מסכים עם זה, אני חושב שהפקרת שטחים זה פיקוח נפש, אבל גם מה שהוא אמר, נבע מאהבת ארץ ישראל. אבל לאחר שהוא הבין שהוא הולך שולל באוסלו הוא היום הכתיב קו של שמירה על ארץ ישראל." ~ גרשון מסיקה
 • "'גדול הדור', ואוי לדור שזהו הגדול שלו. ומי שמייחס לו גדולה ותורה במקום אחד, ספק אם קרא דף מספריו: איך שולקים ביצה שנולדה ביום טוב, ושאר פתפותי ביצים, שאלות ותשובות הרות עולם. אחרי מות - עד מאה ועשרים לפחות – נתקשה לומר קדושים. הוא לא היה קדוש בעינינו בחייו, ואין סיבה שיתקדש על ערש דווי. אנחנו לא משליכים לעת זיקנה ומחלה, כי מעולם לא אימצנו אותו אל חיינו. בנפול יריבנו למשכב לא נשמח, אך גם לא נסלח." ~ יוסי שריד

לאחר מותו[עריכה]

 • "לפני מספר שעות הלכתי להיפרד ממורי רבי וידיד נפשי המרן עובדיה יוסף- זו הייתה שעה קשה. גרוני נחנק מדמעות- לחצתי את ידו שעוד הייתה חמה ונשקתי על מצחו שנראה לי גדול כתמיד. כשלחצתי את ידו חשתי שאני לוחץ את ידה של ההיסטוריה וכשנשקתי לראשו חשתי שאני מנשק לגדולתה של ישראל... הוא פשוט היה אדם גדול. גדולה אינה נמדדת, היא מורגשת כרוח הנושבת החודרת לפינות עלומות ומפיצה אור גדול במקומות בלתי צפויים. גם כאשר לא חסך את שבטו הוא אהב את בנו. היה תמיד סנגור לכל אדם קטגור לכל עוולה. מעולם לא ביטל את זמנו, והשקיע בעיון ולימוד תורה, והתאמת התורה למצבים החדשים... משהכרתי אותו חשתי שהוא אדם גדול עם זיכרון בל יאומן, וחוכמה לדעת עוד ולחלוק עם האחרים. תרומתו הייתה בגדולתו ובאהבתו לארץ, בהתחשב עם בעיותיה פתר בעיות שאף אחד אחר לא יכל לפותרן תוך שימוש ברוח... מורי ורבי שכב בשלום ותישן בשלום עד בוא מנחם משמיע שלום. זכותך תגן עלינו ועל כל ישראל ותהא מליץ יושר לבני משפחתך ולבני ישראל כולם." ~ שמעון פרס [1]
 • "הרב היה ענק בתורה ובהלכה ומורה דרך לרבבות... הוא פעל רבות להאדרת המורשת ישראלית, ובה בעת פסיקותיו התחשבו בתמורות הזמן ובמציאות החיים המתחדשת במדינת ישראל. הוא היה חדור באהבת התורה והעם. הערכתי מאוד את אישיותו הלבבית ואת דרכו הישירה. בפגישותיי עמו תמיד החכמתי ולמדתי. עם ישראל איבד את אחד מחכמי דור. אני שולח את תנחומי למשפחתו, לתלמידיו ולמוקירי דרכו הרבים." ~ בנימין נתניהו
 • "הרב היה אדם מרשים וחכם בצורה בלתי רגילה, מעורה ומעורב במתרחש בישראל ומחוצה לה, ואישיותו באה לידי ביטוי לא רק בזכות היותו גדול בתורה ובפסיקה, אלא גם בשל העובדה שהקפיד להאזין לדעות שונות לפני שגיבש את עמדתו, ועשה זאת בסבלנות רבה ובפתיחות. הרב הפגין בכל פגישותיו דאגה כנה למדינת ישראל, לביטחונה ולחוסנה של החברה הישראלית על גווניה השונים. הוא היה פרגמטי מאוד, גם בעמדותיו המדיניות והביטחוניות וגם בפסיקותיו, ומנהיגותו הייחודית נשענה על חוכמתו, גדולתו בתורה ומעורבותו ברבדיה השונים של החברה הישראלית, שחסרונו יורגש בה. יהי זכרו ברוך." ~ בוגי יעלון
 • "איבדנו היום מנהיג, מורה ואדם גדול. גדולתו בתורה, כתפיו הרחבות ואומץ לבו של הרב עובדיה סללו את הדרך להתרת עגונות מלחמת יום הכיפורים ולגיורים בצה"ל. פסיקותיו, חכמתו ורוחו יוסיפו ללוות ולהדריך את עם ישראל ואת העם היהודי עוד שנים רבות." ~ עוזי לנדאו
 • "הרב יוסף היה ממעצבי הרבנות הראשית בישראל ואחד מגדולי פוסקי ההלכה והסתלקותו מותירה חלל גדול בעולם התורה. יהי זכרו ברוך." ~ יאיר לפיד
 • "יחד עם מאות אלפי חסידיו, אני מבכה היום את פטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. הרב היה יחיד בדורו בגאונות, בפסיקה ובהנהגת הציבור. הרב הותיר חותם בל יימחה על ההיסטוריה של עם ישראל. מורשתו ההלכתית תמשיך ללוות את עם ישראל עוד שנים רבות." ~ שי פירון
 • "נדמה שפרק בהיסטוריה נחתם עמו - אך האמת היא שבמקרה הזה, ההיסטוריה אינה נחתמת; היא חיה ובועטת, נשארת חקוקה לא רק על דפים, וחותמה ניכר באנשים ובמרקם חיים שלם בישראל... דבר אחד אני יכולה לומר בכנות שעושה את ההבדל בהערכתי לאדם היקר הזה - והוא הדבר שהשפיע עליי אישית, על משפחתי ועל עשרות אלפי בני עדתי. כנכדה לאחד מגדולי הקייסים (רבנים) של יהדות אתיופיה, שטו מהרט ז"ל, אני יודעת שהרב עובדיה אכן צעד במקומות שאחרים לא העזו לצעוד. לאחר שחקר את מנהגי יהודי אתיופיה ואורח חיינו בשנות ה-70, פסק הרב יוסף באופן חד משמעי, בניגוד לאחרים שלא רצו להכריע בסוגיה, כי יהודי אתיופיה הם יהודים לכל דבר. באותה תקופה הוא היה הרב הראשי לישראל, וכך, במעמדו ובפסיקתו, הוביל ב-1974 להחלת חוק השבות על יהודי אתיופיה." ~ פנינה תמנו-שטה
 • "עם ישראל כולו מתעטף ביגון על לכתו של הרב עובדיה יוסף שסלל נתיבות ברגישות ובתבונה בין אדם לחברו ובין ישראל לאביהם שבשמים. הרב היה מגדולי מנהיגי הרוח של עמנו בדור האחרון, היה סמל לרגישות הלכתית, זכה להנגיש את ההלכה להמונים והנהיג במשך קרוב לשבעים שנה את עם ישראל." ~ נפתלי בנט
 • "פסיקותיו, ספריו ותשובותיו הרבים החזירו עטרה ליושנה וזקפו את קומתם של בני הספרדים בעולם כולו. בטוחני שפסקיו ותשובותיו יהיו נר לרגלי תלמידי חכמים ועם ישראל כולו לדורות הבאים." ~ אלי בן דהן
 • "הרב היה גאון גדול בתורה ומנהיג רוחני ענקי. פטירתו היא אבדה עצומה למאמיניו וזה הרגע להשאיר מאחור את אמירותיו השנויות במחלוקת. בלכתו של אדם כזה לוקח איתו כל אחד את מה שהוא בוחר לקחת, ואני אקח את תמיכתו החדה, שהדהימה רבים, בשלום, ובהצבת פיקוח נפש מעל לכל. וגם את הגישה האנושית והמקלה שלו בכל הנוגע לעגונות, לגיורים בצה"ל, ולנושאים רבים אחרים שחשובים לבני אדם." ~ שלי יחימוביץ'
 • "פטירתו של הרב עובדיה יוסף - אבדה גדולה לעולם היהודי. הוא היה אישיות תורנית חשובה ולכתו מותירה חלל גדול. לבקיאותו בעולם התורה וההלכה לא היו מתחרים. זכורה בין היתר אמירתו לפיה פיקוח נפש מתיר החזרת שטחים. צר לי על לכתו, תנחומי למשפחתו." ~ שאול מופז
 • "הרב עובדיה יוסף היה מענקי התורה, מנהיג רבני ופוסק הלכתי מהגדולים והחשובים שהיו לעם ישראל. בפגישותיי עימו התוודעתי באופן אישי לחוכמתו האדירה ולידע התורני הנדיר שאגר בתוכו. עם ישראל אבל על רב דגול שנודע בפסיקותיו החדשניות, המהפכניות והמקרבות." ~ סילבן שלום
 • "מלבד היותו של הרב עובדיה יוסף גדול תורה וגאון הלכתי בקנה מידה הסטורי, מדובר במנהיג אמיץ ופורץ דרך שידע להתחבר ולדבר לשכבות רחבות של עמך ישראל וקבע עבורם סדר-יום שונה לחלוטין מזה שהיו רגילים אליו... המהפכה שהצליח הרב עובדיה לחולל בחייו הגיעה לכל עיר ולכל שכונה בישראל והוציאה רבבות ממעגלים של מצוקה ובורות וקבעה עבורם סדר יום של חיבור למסורת, קיום מצוות, לימוד תורה ותפילה. הרב עובדיה חולל מהפכה רוחנית וחברתית. פעילותו הרימה מאשפות ציבור ענק שהרגיש מנותק ומנוכר ונתנה לו מקום של כבוד, שייכות ותרומה. אין ספק שעם ישראל איבד היום את אחד ממנהיגיו החשובים והגדולים בדורות האחרונים." ~ משה פייגלין
 • "אני רוצה לציין בפניכם שני דברים שבהם היתה לו, לעניות דעתי, תרומה גדולה: הראשון הוא הקמת מפלגת ש"ס, שהפכה לבית להמוני יהודים שומרי מסורת, הרימה את קרנם של יהדות ספרד ושל יוצאי מדינות ערב שחלקים גדולים מהם חשו עד להקמת המפלגה מנוכרים למערכת החברתית והפוליטית בישראל והקמת המפלגה איפשרה להם למצוא את מקומם. הדבר השני... פסיקתו [ההכרה בגיורי צה"ל] זכתה לגינויים של פוסקים רבים אבל ביטאה את רגישותו ואת הבנתו למצוקת החיילים המבקשים להתגייר ולקשייהם." ~ אביגדור ליברמן
 • "הרב היה פוסק גדול ובעל השפעה גדולה על עיצוב דמותו וזהותו של העם היהודי. בחוכמתו ובכישרונו הגדול, ידע לגשר ולחבר בין חלקי העם ולפעול לקרוב לבבות. אני משתתף בצער המשפחה, ובצערם של תלמידיו הרבים, אך בטוח, כי פועלו האדיר יהיה חלק בלתי נפרד בהיסטוריה של העם היהודי." ~ בנימין בן אליעזר
 • "מנהיג דגול, יחיד בדורו הנערץ על ידי רבבות עמך בית ישראל... עמד תמיד לימין החלש והנרדף ופסיקותיו האירו את הדרך לדור שלם והרימו את קרנה של יהדות ספרד המעטירה. בזכרון העם הוא יחרט כ'ראשון לציון' רב ראשי ואב אוהב לבניו ולרבבות תלמידיו." ~ יולי אדלשטיין
 • "גדולתו הייתה בהיותו מוביל ולא מובל. הרב יוסף היה מנהיג קרוב לעמו ומדבר בלשונו, שמעולם לא הסתגר מאחורי עוצמתו התורנית וגדולתו הרבה, ולא שמר על מרחק מהעם וממצוקותיו וצרכיו. פסיקתו היתה פסיקה מנהיגותית, מלומדת ומעמיקה, שלא חששה מחדשנות ולא חששה להתמודד עם האתגרים המשתנים של החברה הישראלית." ~ ראובן ריבלין
 • "לפני 40 שנה על המדרגות הללו היינו כמה מאות בחורי ישיבות ספרדים בכל ארץ ישראל. ועכשיו רבנו תראה, מאות אלפים. הכל בזכותך רבנו, הכל מעשה ידיך, הכל מסירות נפש שלך. יתומים היינו. אין לנו מנהיג. את מי נשאל? מי יאחד את כולנו? התנועה הקדושה שהקמת בעשר אצבעותיך, רבנו, מי ינהיג אותנו?" ~ אריה דרעי
 • "הלב שלו היה מעבר לכל פוליטיקה. הוא אהב את עם ישראל על כל פלגיו וזרמיו, וכשהיה שומע על אסונות ופיגועים היה לבו נשבר." ~ ד"ר בני לאו
 • "רבים טועים לחשוב שהרב עובדיה היה ידען גדול, אך חסר יכולת יצירה, וזוהי טעות גדולה. בתוך עולם ההלכה יש פוטנציאל גלום ליצירת תנועה וחידושים, והפוסקים המצטיינים ביותר והבולטים ביותר, הם אלה שהשתמשו בכוח דהיתרא באומץ. זה מה שעשה את ההבדל בין פוסק מקומי שמשפיע רק על מקומו ועל זמנו, לבין פוסק שמשפיע על ההיסטוריה של ההלכה. הרב עובדיה הוא הדמות הזו בדורנו, כשהרגיש הוא בן בית בתוך עולם ההלכה, והוא מסוגל לשחות בים הגדול הזה ולפעול בו, תוך שהוא מחדש בו חידושים." ~ ד"ר בני לאו
 • "הרב עובדיה הוא דמות תורנית רוחנית שאני מאוד מאוד מעריך וממנו למדתי להסתכל על שלושת רבעי הכוס המלאה ועל תרומתו העצומה ליהדות ולעולם היהודי. אני מעריך שבראייה היסטורית גם אלה שלא היו מאוהדיו ומעריציו ילמדו להעריך את תרומתו הגדולה להיסטוריה היהודית ולתרבות התורנית לאורך הדורות." ~ ניצן חן
 • "כמובן שאחרי ה'תצא בחוץ' יישרנו את ההדורים. הוא אפילו נתן לי את ה'זפטא' המפורסמת על הלחי. מאז לא רק שהתפייסנו אלא גם זכיתי לכתוב לצד אנשיל פפר את הביוגרפיה על הרב עובדיה ובמשך ארבע שנים זכיתי להיכנס לביתו ולשמוע את תפיסתו ואת משנתו בתחומים רבים ושונים. בעיניי, תם היום עידן. קשה אולי לאוזניים חילוניות להבין אבל מדובר באמת באחד מגדולי פוסקי ההלכה בשנים האחרונות ובמנהיג הרוחני הבולט ביותר מאז הקמת מדינת ישראל. אין איש רוח במדינה שהשפיע יותר ממנו, לטוב ולרע." ~ ניצן חן
 • "אם מה שאנחנו מכירים מהרב עובדיה יוסף זה מנהיגותו הפוליטית והתבטאויותיו הקיצוניות, איך ייתכן שהוא נתפס כגדול כל כך? התשובה היא שהרב עובדיה אכן נהג להתבטא באופן מאוד עממי בפני שומעיו אבל כל קוראי ספריו 'יביע אומר' יסכימו שמדובר בסדרת הספרים החשובה ביותר בספרות התורנית של 400 השנים האחרונות. אנשים לא מודעים לזה אבל הרב עובדיה זכה בפרס ישראל כבר בגיל 50 וסירב אז ללחוץ לגולדה מאיר יד בגלל היותה אישה... מבחינה מסוימת הרב עובדיה היה כור היתוך. כשהוא דיבר על 'החזרת עטרה ליושנה' הוא לא דיבר על פוליטיקה, הוא התכוון לחזרה לפסקותיו של הרב יוסף קארו וזה מה שעשה בפועל. הרב עובדיה עבר כהוריקן ומחק את ההלכות והמנהגים השונים שהשתרשו בדורות הקודמים בקרב יהודי ספרד מעדות רבות ושונות והתיך אותו אל פסקותיו של הרב יוסף קארו." ~ שחר אילן
 • "אין ירושה רוחנית. הרב עובדיה יוסף, עד כמה שקשה לנו להבין כי אנחנו מכירים אותו מההתבטאויות המביכות שלו, הוא ענק ותיפקד כ'גוליבר בארץ הגמדים'. להבדיל מהציבור החרדי-אשכנזי שבו יש המשכיות ברורה מרב לרב, בציבור החרדי-הספרדי אין לרב עובדיה אף ממשיך... כל תוצאה מלבד מלחמת ירושה ופילוג תהיה הפתעה גדולה. כוחות הטבע הפוליטיים הם כאלה שכשענק כמו הרב עובדיה מסתלק מהשטח האימפריה שלו מתפרקת לרסיסים." ~ שחר אילן
 • "הרב עובדיה היה המנהיג המזרחי החרדי היחיד שיכול היה לצאת נגד הציבור הימני שלו. הסתלקותו היא מכה גדולה לשמאל הפוליטי במצבו הנוכחי. את היכולת המנהיגותית הזאת שלו לצאת נגד עמדת 90 אחוז מבוחרי ש"ס אין לשום רב חרדי אחר בטווח הנראה לעין, ומבחינה זאת תהליך השלום איבד את תמיכת בוחרי ש"ס." ~ שחר אילן[1]
 • "כמות הנוכחים בהלוויה של הרב עובדיה מעוררת בי דאגה, מדוע? מפני שאני חושב שבטווח הארוך, האישיות של הרב עובדיה והמעשים שלו הסבו לחברה הישראלית יותר נזק מתועלת... אמנם אני לא מכיר את כל פועלו של הרב, אבל מכל מה שקראתי ושמעתי ממנו, מעולם לא יצאה מפיו אמירה אוניברסלית מעוררת השראה... הצהרות מפלות ובזויות, ובהן קללות איומות, נגד נשים, נגד הלא-יהודים, נגד פוליטיקאים מן השמאל... הוא עודד לבדלנות ולקיצוניות את הספרדים, שדווקא כבר היו בדרכם להשתלב בחברה. הוא עמד מאחורי בתי ספר שבהם הפרידו בין בנים לבנות ולא לימדו לימודי ליבה. הוא הנהיג את התנועה הפוליטית שלו כמו אייתוללה אירנית, בלי לאפשר שום דיון אידיאולוגי חופשי. המפלגה שלו, ש"ס, היתה למפלגה הכי מושחתת במערכת הפוליטית... גם איכזב את מחנה השלום הישראלי. בסופו של דבר, הוא תמיד עשה יד אחת עם הימין הישראלי כדי להכשיל כל יוזמת שלום. הוא אף פעם לא התנגד להתנחלויות, שהן עד היום המכשול העיקרי בפני שלום עם הפלסטינים... עובדיה יוסף היה דמות כריזמטית אך גם שלילית, ואני מקווה שהסתלקותו תביא לשינוי לטובה בחברה ובדמוקרטיה הישראלית." ~ א.ב. יהושע
 • "הרב יוסף היה אחד מעמודי התורה הענקיים שבדור, מרים קרנה של תורה, רב ראשי לישראל ופוסק הלכה אמיץ וגאוני. הוא לא מנע עצמו מלעסוק בשאלות הקשות ביותר שבדור ולהכריע בהם בישרות וברוחב עצום בעולמה של תורה. ספריו ההלכתיים מהווים אבן פינה בפסיקה, ופסיקותיו הפכו כבר לחלק משלשלת מסירת התורה בישראל." ~ ארגון רבני צהר
 • "הרב פעל כל חייו למען הנחלת התורה בעם ישראל ולשמירה על המסורת היהודית. עם ישראל איבד גדול בתורה ואחד מחשובי הפוסקים בדורות האחרונים, ענק בהלכה וברוח." ~ מועצת יש"ע
 • "אבידה גדולה ועצומה לעם היהודי כולו וליהדות המזרח בפרט... יש לרב עובדיה זכויות אדירות של לימוד תורה וקירוב רבבות יהודים ומשפחות לאביהם שבשמיים." ~ הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן
 • "רבן של כל עם ישראל, של כל בני הגולה, לא של מגזר אחד. היה צירוף נדיר של מוח מזהיר, של לב ענק של אהבת ישראל שפעמה בקרבו כאש להבה." ~ הרב ישראל מאיר לאו
 • "הרב עובדיה יוסף היה ענק בתורה, התמקד בפסיקה וספריו במיוחד סדרת ספרי התשובות 'יביע אומר', הינם ספרים מדהימים המבטאים את הבירור המעמיק שלו בכל תחומי החיים ללא יוצא מן הכלל... הקב"ה חנן את הרב בכשרונות עצומים ובזיכרון פנומנאלי, והצטרפה לאלו ידיעתו הגדולה בתורה והוא זכה להיות מגדולי הדורות בפסיקת הלכה." ~ הרב חיים דרוקמן
 • "בהיסטוריה היהודית המודרנית, לא הייתה לוויה כזאת ואני מעז לומר שאנחנו לא יודעים על אירוע יהודי כלשהו שהשתתפו בו כמעט מליון אנשים בעולם הגדול... אני חושב שבעוד מאה שנה ידברו על תקופת הרמב"ם, תקופת הבית יוסף, ותקופתו של ה'יביע אומר' - הרב עובדיה יוסף." ~ הרב אשר וייס
 • "חמש מאות שנה לא היה בהיסטוריה איש ענק כזה." ~ הרב בן ציון מוצפי
 • "הוא היה לומד כמו ראשון, הדור הזה לא היה שייך אליו, אף אחד... הוא קלט דברים בדרגה של ראשונים, זה פשוט לא נתפס, אנשים היו מתפעלים יותר מהבקיאות, אבל אם היו רואים את העיון העמוק שלו היו נבהלים בהלה גדולה." ~ הרב שלמה עמאר
 • "אילו הייתי כותב מאמר בשם האשכנזים, ואיני ראוי לייצג, אלא את עצמי – הכותרת הייתה: 'סליחה, מרן'. אני לא מתכוון, חלילה, שגדולי הדור, שהיו להם חילוקי דעות קשים עם הרב עובדיה, צריכים להתנצל, אלא לאלפים ולרבבות שמתחתם... לא יעלה על הדעת שהרובד העקרוני בוויכוח [דרך הפסיקה] יהפוך לביטול מוחלט של 'הגדול' האחר. יש כאן חטא גדול של התנשאות, וביזוי תלמידי חכמים. בני הישיבות האשכנזים מעולם לא נחשפו לכתביו של הרב עובדיה - או מתוך החרמה בלתי-רשמית, או רשמית, או מתוך כך שבישיבות נלמדים בעיקר ספרי החידושים והפירושים ולא ספרות השו"ת (אפילו לא האשכנזית). לוּ היו פותחים תשובה אחת של הרב עובדיה, היו נחשפים לאחד מגדולי הדורות, ולדעתי, מי שלא קם כמוהו מאז הבית יוסף... בעוד מאות ספורות של שנים, הרב עובדיה ייזכר כגדול הדור בדורנו וכאחד הקדמונים. הכל בזכות חיבוריו האדירים והמדהימים, שעוסקים בכל תחומי החיים וההלכה בבקיאות ובניתוח שלא ייאמנו. קיברו של הרב עובדיה יהפוך למקום עלייה לרגל בקנה מידה של קבר הרמב"ם, הרחק מכל רב אשכנזי." ~ דב הלברטל
 • "מזמן הרמב"ם, מזמן הבית יוסף לא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו." ~ הרב יצחק יוסף
 • "העולם של אתמול הוא לא העולם של היום, ולא העולם של מחר. יש תקופת הגאונים, יש תקופת התנאים, יש תקופת האמוראים ויש תקופת הרב עובדיה." ~ הרב יצחק יוסף

קישורים חיצוניים[עריכה]

ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: עובדיה יוסף

הערות שוליים[עריכה]

 1. ^ אריק בנדר, בין שני קטבים: מנהיג הלכתי נועז ומגדף סדרתי, באתר nrg,‏ 8 באוקטובר 2013