לדלג לתוכן

עילת הסבירות

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא עילת הסבירות.


  • "סבירות אינה מושג פיזי או מטאפיזי, סבירות אינה הלך רוח, סבירות היא מושג נורמטיבי." ~ אהרן ברק
  • "תפיסה מרחיקת לכת זו בדבר הנורמה של סבירות וקנה המידה המשפטי, הכול יכול, לבדיקת הסבירות, קשה היא בעיניי, ועם כל הכבוד, בלתי סבירה היא בעיניי." ~ מנחם אלון
  • "האדם הסביר הוא דמות דמיונית (יש אומרים מיתולוגית) המייצגת את דרכי ההתנהגות וערכי המוסר המקובלים בציבור. בפועל האדם הסביר הוא, בלית ברירה, בית המשפט. בית המשפט משמש פה לאדם הסביר. בשמו של האדם הסביר הוא קובע את דרכי ההתנהגות הראויה ואת ערכי המוסר המחייבים." ~ יצחק זמיר
  • "אם ימצא בית המשפט כי חקיקת המשנה היא כה בלתי הגיונית ובלתי נסבלת עד שאדם בר־דעת לא יעלה על דעתו ששר סביר היה מסוגל לעשותה, כי אז יצטרך לאמור שעולם לא נתכוון המחוקק לתת כוח זה בידי השר." ~ צבי ברנזון
  • "יכול שייווצרו נסיבות בהן לא נשקל על־ידי הרשות המיניסטריאלית שיקול זר, והובאו בחשבון אך ורק שיקולים שהם רלוונטיים לעניין, אולם לשיקולים הרלוונטיים השונים יוחס משקל בפרופורציה כה מעוותת ביניהם לבין עצמם, עד שהמסקנה הסופית הפכה מופרכת מעיקרה ובשל כך לבלתי־סבירה לחלוטין." ~ מאיר שמגר
  • "חוסר הסבירות נמדד על־פי אמת המידה של האדם הסביר, זהו מבחן אובייקטיבי. […] בית המשפט אינו צריך לשאול את עצמו מה הוא היה מחליט בנסיבות העניין. על בית המשפט לשאול את עצמו מה היה עובד ציבור סביר מחליט בנסיבות העניין." ~ אהרן ברק
  • "חסרונה הגדול של [עילת הסבירות] בהיקפה דהיום נמצא ברמת ההפשטה הגבוהה שלה. רמת ההפשטה הגבוהה מעצימה את שיקול הדעת השיפוטי וממילא מגדילה את אי הוודאות המשפטית […] לא ניתן להתעלם מכך שהקביעה בדבר חוסר סבירות מבוססת במידה מכרעת על בחינה של התוצר הסופי, קרי, נפקותה של ההחלטה." ~ אשר גרוניס
  • "הסבירות פנים רבות לה, וגם הראוי הריהו תלוי בעיני המתבונן. מה שנראה בעיני העותרים לעיתים מזומנות כבלתי סביר במידה קיצונית, לא ראוי, והרה־אסון לשלטון החוק, נחזה בעיני המשיבים צח, זך ונקי; ובית המשפט בתווך, חותר לפרוט לפרוטות את עילת הסבירות, לאמות־מידה, כדי לנמק אל־נכון את פסיקתו בנושא העתירות שעל הפרק, ועל מנת לפזר את עננת העמימות, לתרום לבהירות, ולצמצם את מרחב אי־הוודאות שבו שוכנת הסבירות, גם במבט צופה פני עתיד." ~ נעם סולברג, בג"ץ 43/16 אומ"ץ נגד ממשלת ישראל
  • "החשיבות העיקרית של עילת הסבירות אינה טמונה בפסקי הדין המבטלים החלטות שלטוניות, שכן הם מעטים ומאופקים, אלא במסר הטמון בעילה. עצם קיומה של העילה משדר מסר לכל אנשי הציבור, נבחרים כמו ממונים, שכל איש ציבור חייב להפעיל את סמכותו במתחם הסבירות, ועליו לדעת שאם יקבל החלטה בלתי סבירה, בית המשפט עשוי לבטל אותה." ~ יצחק זמיר
  • "המסה הגדולה של המקרים שנבדקים מבעוד מועד לא מגיעים לשולחנו של בית המשפט בגלל עילת הסבירות. ברגע שלא תהיה ביקורת שיפוטית הסטטיסיטיקה תהיה אחרת." ~ עוזי פוגלמן מקור

ראו גם[עריכה]