לדלג לתוכן

איסור גנבת אדם

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.
(הופנה מהדף לא תגנוב)

לא תגנוב הוא אחד מעשרת הדיברות, המתפרש על ידי חז"ל כאיסור על גנבת אדם (חטיפה). בתרבות הכללית הדיבר מפורש לעיתים קרובות כאיסור כללי על גנבה.


  • "כל הגונב נפש אדם עובר בלא תעשה שנאמר לא תגנוב. פסוק זה האמור בעשרת הדברים היא אזהרה לגונב נפשות." ~ רמב"ם, גניבה, פרק ט', א'
  • "לא תגנוב. גונב נפשות הכתוב מדבר אתה אומר בגונב נפשות או אינו אלא בגונב ממון אמרת צא ולמד משלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן דבר הלמד מעניינו." ~ תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, פ"ו, א'
  • "גנבת נפש היא הדוגמה האולטימטיבית לחילול האני של הזולת. קיים קשר עמוק בין גנבת ממון לגנבת נפש, מפני שהממון הוא הרחבה של עצמנו וביטוי של חירותנו." ~ דוד חזוני, 'עשרת הדיברות'
  • "עד שלא השמיע השם את עשרת הדיברות על הר סיני, היו כל הבריות שומרים על רכושם שמירה מעולה, וכיוון שראו הגנבים כך נמנעו מלגנוב. אבל לאחר שציווה השם על הר סיני 'לא תגנוב' והבריות ראו עצמם בטוחים, התחילו עסקי הגנבה לפרוח." ~ רבי שמואל (שמלקי) מניקלסבורג, מתוך "אור הגנוז" מאת מרטין בובר


עשרת הדיברות

אנוכי ה'לא יהיה לךלא תשאזכור את יום השבתכבד את אביך ואת אמך

לא תרצחלא תנאףלא תגנובלא תענה ברעך עד שקרלא תחמוד