לא תחמוד

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא לא תחמוד (עשרת הדיברות).


  • "לֹא תַחְמֹד בֵּית רֵעֶךָ, לֹא תַחְמֹד אֵשֶׁת רֵעֶךָ וְעַבְדּוֹ וַאֲמָתוֹ וְשׁוֹרוֹ וַחֲמֹרוֹ וְכֹל אֲשֶׁר לְרֵעֶךָ." ~ ספר שמות, פרק כ, פסוק יג
  • תאווה מביאה לידי חימוד והחימוד מביא לידי גזל, שאם לא רצו הבעלים למכור אף על פי שהרבה להם בדמים והפציר ברֵעים, יבוא לידי גזל." ~ רמב"ם, משנה תורה, גזילה ואבידה, פרק א', י"א
  • "אנשים רבים יתמהו על זאת המצווה, איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו?... אין אדם מתאווה לשכב עם אמו אף על פי שהיא יפה, כי הרגילוהו מנעוריו לדעת שהיא אסורה לו… כן ישמח בחלקו ולא ישים אל לבו לחמוד ולהתאוות דבר שאינו שלו." ~ ר' אברהם אבן עזרא
  • "כשמכריחים אדם לוותר על דבר שהוא קשור אליו רגשית, אפילו בכסף מלא או אף יותר מכדי שוויו, זהו עוול. ואם הדבר נעשה באלימות, בשקרים, בהפעלת לחץ או תוך ניצול השפעת אנשים שקשה לסרב להם, העושה כך עובר על 'לא תחמוד'." ~ שלום רוזנברג
  • "והנה הגוף הוא בבחינת עבד, עבד כפוּת להנשמה, והנשמה מתנהגת בשׂררות, בתקיפות. הגוף הוא בעל תאוָה: רואה הוא בשׂר חזיר ופותח פיו לאכול; אשת־איש – והוא עובר על לא תחמוד; עבודה זרה כנגדו – והוא נמשך אחריה בחבלי ברזל. והנשמה אומרת: אסור! לא תעשׂה! לא תאכל! אל תגע! הנשמה מצווה והגוף מחויב לשמוע!" ~ י"ל פרץ, 'שיחת חסידים'
  • "החמדנות היא במהותה צמצום וכישלון של האני. במקום לשמוח בחלקנו, אנו מנסים לחטוף עוד ועוד." ~ דוד חזוני, 'עשרת הדיברות'


עשרת הדיברות

אנוכי ה'לא יהיה לךלא תשאזכור את יום השבתכבד את אביך ואת אמך

לא תרצחלא תנאףלא תגנובלא תענה ברעך עד שקרלא תחמוד