מסכת אבות

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף מתוך מסכת אבות

מסכת אבות הנקראת גם פרקי אבות היא המסכת התשיעית בסדר נזיקין, שהוא הסדר הרביעי מבין ששת סדרי המשנה. מסכת זו עוסקת בענייני מוסר, מידות טובות ודרך ארץ. מסכת זו מכילה חמישה פרקי משנה, ופרק נוסף של ברייתא, המכונה "קנין תורה". יש המבדילים בין "מסכת אבות" הכוללת חמישה פרקים לבין "פרקי אבות" הכוללים גם את הפרק השישי.

פרק א'[עריכה]

פרק ב'[עריכה]

פרק ג'[עריכה]

 • "הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה – דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון: מאין באת, מטיפה סרוחה. ולאן אתה הולך, למקום רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא." ~ פרק ג', משנה א', עקביא בן מהללאל
 • "הווי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו." ~ פרק ג', משנה ב', חנינא סגן הכהנים
 • "כל שמעשיו מרובין מחכמתו, חכמתו מתקיימת; וכל שחכמתו מרובה ממעשיו, אין חכמתו מתקיימת." ~ פרק ג', משנה י"ב, רבי חנינה בן דוסא
 • "סייג לחכמה, שתיקה." ~ פרק ג', משנה ט"ז, רבי עקיבא
 • "והפנקס פתוחה, והיד כותבת." ~ פרק ג', משנה י"ט
 • "כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו. וכל שמעשיו מרובין מחכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין: אפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו." ~ פרק ג', משנה כ"א, רבי אלעזר בן עזריה

פרק ד'[עריכה]

 • "איזהו עשיר? השמח בחלקו."
 • "איזהו חכם? הלומד מכל אדם."
 • "איזהו גיבור? הכובש את יצרו."
 • "איזהו מכובד? המכבד את הבריות." ~ פרק ד' משנה א', בן זומא
 • "הוי רץ למצוה קלה, וברח מן העבירה: שמצוה גוררת מצוה, ועבירה גוררת עבירה." ~ פרק ד', משנה ב', בן עזאי
 • "כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות; וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות." ~ פרק ד', משנה ח', רבי יוסי
 • "הלומד תורה על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות." ~ פרק ד', משנה ה', רבי ישמעאל בן יוחנן
 • "הוי מקדים בשלום כל אדם. והוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים." ~ פרק ד', משנה ט"ו, רבי מתיה בן חרש
 • "והלמד מן הזקנים, למה הוא דומה-לאוכל ענבים בשלות, ושותה יין ישן." ~ פרק ד', משנה כ"ו, רבי יוסי ברבי יהודה איש כפר הבבלי
 • "רבי אומר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו: יש קנקן חדש, מלא ישן; וישן, אפילו חדש אין בו" פרק ד' משנה כ', רבי יהודה הנשיא
 • "הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאין את האדם מן העולם." ~ פרק ד', משנה, כ"ז, רבי אליעזר

פרק ה'[עריכה]

 • "שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. חכם אינו מדבר לפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה, ואינו נכנס לתוך דברי חברו, ואינו נבהל להשיב, שואל כהלכה ומשיב כעניין, ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי, ומודה על האמת. וחילופיהן בגולם." ~ פרק ה', משנה ז'
 • "ארבע מידות באדם: האומר שלי שלי, ושלך שלך – זו מידה בינונית; ויש אומרין, זו מידת סדום. שלי שלך, ושלך שלי – עם הארץ. שלי שלך, ושלך שלך – חסיד. שלך שלי, ושלי שלי – רשע." ~ פרק ה', משנה ט'
 • "ארבע מידות בדעות: נוח לכעוס, ונוח לרצות – יצא הפסדו בשכרו; קשה לכעוס, וקשה לרצות – יצא שכרו בהפסדו; קשה לכעוס, ונוח לרצות – חסיד; נוח לכעוס, וקשה לרצות – רשע." ~ פרק ה', משנה י'
 • "כל אהבה שהיא תלויה בדבר--בטל דבר, בטלה אהבה; ושאינה תלויה בדבר, אינה בטילה לעולם." ~ פרק ה', משנה ט"ו

קישורים חיצוניים[עריכה]

ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: מסכת אבות