לדלג לתוכן

שנאת חינם

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא שנאת חינם.


  • "אבל מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצוות וגמילות חסדים, מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלש עבירות עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים." ~ תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף ט', עמוד ב'
  • "ביום תשעה באב אנחנו צריכים להפיק לקחים מהעבר שלנו – לצאת נגד שנאת חינם, שנאת אחים וקבוצות קנאים שרבות אלו עם אלו." ~ דליה דורנר
  • "ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם עמנו יבנה על ידי אהבת חינם." ~ הרב קוק
  • " 'שנאת חינם', היא שנאה מיותרת, אטומה ושחצנית. 'שנאת חינם' היא השחרת פני היריב הפוליטי במקום לנהל דו שיח מורכב ואינטליגנטי. שנאת חינם מובילה לחורבן כי היא לא מאפשרת ליצור קואליציה עם מי שחולק עליך. שנאת חינם היא בבחינת 'ייקוב הדין את ההר', היא 'הכול או לא כלום', שנאת חינם מובילה לחוסר יכולת לשלב ידיים עבור כל משימה לאומית שהיא." ~ רפי פוירשטיין
  • "לא סתם מילים, מימרות ומשפטים מפורסמים הקשורים להיסטוריה של עם מקבעים את מעמדם כנכסי צאן ברזל. הם בדרך כלל נובעים מאיזו חוויה היסטורית של שיא או שפל, ואנחנו במשך הדורות משתמשים בהם כמעין מוצר מדף מילולי כדי להבהיר נקודה ערכית שחשובה לנו בדיון ציבורי כלשהו. אבל מה קורה כאשר במימרה הזאת עושים שימוש סתמי, קלישאתי, מניפולטיבי, ובמידה רבה שקרי? וכן, אני מכוון כמובן לצמד המילים הפופולרי ביום הזה, ט' באב, 'שנאת חינם'." ~ ברוך קרא
  • "יש לפעמים הגדרות מדהימות בדיוקן. שנאת חינם, מונח שהומצא על־ידי חכמי בבל, מאפיין צביון של תכונה זו בעמנו, שנקראה אצל היוונים שנאה לא־מוצדקת. הרומאים הכירו את השנאה הזאת של היוונים, הנולדת ממאבק על תהילה, וקראו לה החולשה היוונית." ~ דן צלקה, 'ספר האלף-בית'