לדלג לתוכן

גמילות חסדים

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא גְּמִילוּת חֲסָדִים.


  • "על שלושה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים." ~ שמעון הצדיק, מסכת אבות, א', ב'
  • "בני אל ירע לך יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה ואיזה? זה גמילות חסדים שנאמר 'כי חסד חפצתי ולא זבח' (הושע ו' ו')." ~ רבן יוחנן בן זכאי
  • "אלמלא גמילות חסדים, אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת." ~ מדרש אותיות דרבי עקיבא
  • "תורה תחילתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים, דכתיב: 'ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם', וסופה גמילות חסדים, דכתיב: 'ויקבר אותו בגיא' (דברים לד, ו)." ~ רבי שמלאי, תלמוד בבלי, מסכת סוטה, יד, עא
  • "הנותן גמילות חסד לאיש ישראל בלב שלם ללא שום פניה, והעושה טובה ליהודי באהבה." ~ שניאור זלמן מלאדי
  • "גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שגמילות חסדים היא בין לעניים בין לעשירים והצדקה אינה אלא לעניים. גדולה גמילות חסדים שהיא בין בגופו בין בממונו והצדקה אינו אלא בממונו." ~ רבינו יונה
  • "בגמילות־חסדים מתבטאת עזרת חלק אחד של העם ליתר חלקיו בשעת סכנה – זהו הרגש היותר אלמנטרי בעם." ~ חיים נחמן ביאליק
  • "אנשים מוכנים לבקש מחמאה בעיניים רעבות ובידיים רועדות: אנא, תן נדבה, גמילות חסדים קטנה." ~ רות בונדי, 'תודה על המחמאה'
  • "זֹאת שְׁעָתָם הַגְּדוֹלָה שֶׁל כָּל הַמְשַׁוְּעִים לְחֶמְלָה. זֹאת שְׁעָתָם הַזּוֹהֶרֶת שֶׁל גּוֹמְלֵי חֲסָדִים בַּמַּחְתֶּרֶת." ~ שולי רנד, מתוך השיר: 'משניתנה הרשות'

ראו גם[עריכה]