הפרדה מגדרית

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.
"מעבר לגברים בלבד"

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא הפרדה מגדרית.


  • "בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ והיו באים לידי קלות ראש התקינו שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים ועדיין היו באין לידי קלות ראש התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה." ~ תלמוד בבלי, מסכת סוכה, דף נ"א, עמוד ב'
  • "כי העם היו מתקנים מקום לאנשים ומקום לנשים, ומקום הנשים למעלה ממקום האנשים, כדי שלא יסתכלו האנשים בנשים." ~ רמב"ם, פירוש המשניות
  • "אנחנו מבינים את החשיבות הלאומית בהנגשת ההשכלה הגבוהה לציבור החרדי ומוכנים לעשות המון כדי להנגיש עבורם את הלימודים, אבל עד להפרדה מגדרית. לא נקבל מצב שבו נשים לא יכולות להרצות בפני גברים." ~ אריאל פורת
  • "מסתבר שההפרדה בקווי אוטובוס ה'מהדרין' היא היא התרופה והמזור לכל חוויות ההטרדה המינית שלנו – אם כולנו נעלה לאוטובוס בדלת האחורית, פשוט נמגר את התופעה. והאמת? אני מסכימה. אם כל הנשים יהיו מרוכזות בחלק האחורי של האוטובוס, באמת יהיה הרבה יותר קשה להטריד אותנו. הי, בעצם, יודעים מה? אם לא נהיה באוטובוס בכלל, כל נושא ההטרדות המיניות באוטובוסים לא יהיה קיים! ניצחנו את הבעיה!" ~ אפרת שפירא-רוזנברג
  • "בכיתה של בנות בלבד אין עיסוק יתר בהרשמת המין השני, אין השפעה של הפחד מפני הצלחה, שקיים אצל בנות." ~ עדנה כצנלסון
  • "בשירותים מופרדים נשים יודעות שרק נשים נמצאות שם, והן עושות מה שהן רוצות בזכות זה. הן מרגישות בנוח בשירותים שלהן, וגבר מבוגר שיסתובב עלול לפגוע בטריטוריה שלהן ובתחושת הביטחון שלהן. זה נכון גם בצד השני. לא מתאים לדעתי שנשים יסתובבו בשירותי גברים עם בנן משום שיש שם משתנות, איברים אינטימיים שעלולים להיות חשופים. לא הייתי רוצה שגבר ייכנס לשירותי הנשים, גם אם הוא מלווה את בתו. אני בחיים לא אכנס לשירותי גברים, ולא משנה מה הסיבה." ~ אביבית שי