לדלג לתוכן

מסכת זבחים

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

מסכת זבחים היא המסכת הראשונה בסדר קדשים, הסדר החמישי במשנה. למסכת זו תוספתא ותלמוד בבלי. נושא המסכת הוא דיני הקורבנות הבאים מן החי (בהמה ועוף). בלשון הראשונים נקראת לעתים שחיטת קדשים, ולהבדיל ממסכת חולין הנקראת "שחיטת חולין".

  • "אין 'לא ראינו' ראיה" ~ זבחים, ק"ג, ב'
  • "נורא אלהים ממקדשך אל תיקרי ממקדשך אלא ממקודשיך בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו מתיירא ומתעלה ומתהלל." ~ זבחים, קט"ו, ב'
  • "אין לך כל שר ונגיד שלא בא על רחב הזונה, אמרו בת י' שנים היתה כשיצאו ישראל ממצרים וזנתה [כל] מ' שנה שהיו ישראל במדבר אחר נ' שנה נתגיירה אמרה יהא מחול לי בשכר חבל חלון ופשתים." ~ זבחים, קט"ז, ב'
  • "חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהייתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם וביקש ליתנה לבניו." ~ על מתן תורה, זבחים, קט"ז, א'
  • "בן פרת יוסף בן פרת עלי עין עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל כמלא עיניה." ~ זבחים, קי"ח, ב'

קישורים חיצוניים[עריכה]