לדלג לתוכן

מסכת הוריות

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

מסכת הוריות היא המסכת העשירית והאחרונה בסדר נזיקין, שהוא הסדר הרביעי במשנה. במסכת זו שלושה פרקים אשר עוסקים בדיני הוראת שוגג שהורו בית דין (דהיינו שטעו בדין והורו הפוך מדעת התורה), וכן בדיני כהן גדול או מלך שחטאו בשגגה. מסכת זו בתלמוד בבלי היא הקצרה ביותר מבין המסכתות בהן יש גמרא על כל המסכת, והיא כוללת 13 דפים בלבד.

  • "אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו" ~ דף י', ע"ב
  • "השתא דאמרת סימנא מילתא היא [לעולם] יהא רגיל למיחזי בריש שתא קרא ורוביא כרתי וסילקא ותמרי." ~ דף י"ב, ע"א
  • "מפני מה הכלב מכיר את קונו וחתול אינו מכיר את קונו אמר להם ומה האוכל ממה שעכבר אוכל משכח האוכל עכבר עצמו עאכ"ו." ~ דף י"ג, ע"א
  • "מפני מה הכול רצין לישא גיורת ואין הכול רצין לישא משוחררת אמר להם זו הייתה בכלל ארור וזו לא הייתה בכלל ארור דבר אחר זו הייתה בחזקת שמור וזו לא הייתה בחזקת שמור." ~ דף י"ג, ע"א
  • "כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה" ~ דף י"ג, ע"ב
  • "כהן קודם ללוי לוי לישראל ישראל לממזר וממזר לנתין ונתין לגר וגר לעבד משוחרר אימתי בזמן שכולם שווים אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ." ~ משנה, פרק ג', משנה ח'

קישורים חיצוניים

[עריכה]